Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver i avdeling sammensatte lærevansker - Statped region nord

Arbeidsgiver
Statped
Frist
28.02.2021
Ansettelsesform
Fast

Statped nord er en av fire regioner i Statped, og gir tjenester til kommuner/fylkeskommuner i Nordland, Troms / Finnmark. Statped yter tjenester innen følgende fagområder: språk/tale, døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, sammensatte lærevansker, ervervet hjerneskade, syn og hørsel. 

Avdeling sammensatte lærevansker har spisskompetanse innenfor et bredt spekter av lærevansker, fortrinnsvis når disse opptrer i kombinasjon og hindrer læring og utvikling. Dette gjelder for eksempel vansker innenfor: Autismespekteret, ADHD, Tourettes syndrom og andre nevrobiologiske forstyrrelser. Matematikkvansker i kombinasjon med andre vansker. Språk- og kommunikasjonsvansker samt behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Multifunksjonshemming, utviklingshemming kombinert med andre vansker samt tilstander som innebærer gradvis tap av ferdigheter. Avdelingen har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne innen fagområdet i nært samarbeid med PPT og andre fagpersoner i kommune/fylkeskommune. Systemarbeid er vektlagt i Statped. 

Ønsker du å være med og videreutvikle vår organisasjon, jobbe med interessante faglige utfordringer og motiverte kollegaer, så er du personen vi leter etter. Vi ønsker en fagperson med erfaring/fordypning innenfor området språk- og kommunikasjonsvansker og kjennskap til bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Bruk av teknologi for inkludering og tilpasset opplæring har fokus i rådgivningsarbeidet, så det er derfor en fordel om du har kompetanse og/eller interesse for bruk av digitale læringsressurser. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiverstillingen byr på mange og varierte arbeidsoppgaver som: utredning/kartlegging, rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet
 • Som ansatt i Statped tar du del i erfaringssystematisering og kunnskapsutvikling på spesialpedagogiske fagområder, og det er forventet at du kan utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak for ansatte på ulike opplæringsarenaer, for PP-tjenesten, foreldre og andre, gjerne i samarbeid med andre samarbeidspartnere
 • Delta i regionale samarbeidsmøter med PPT og andre samarbeidsinstanser
 • Undervisning og praksisveiledning av masterstudenter etter avtale med universiteter og høgskoler
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid/nettverksarbeid både innenfor- og på tvers av fagavdelinger i Statped
 • Du må kunne håndtere andre oppgaver innenfor avdelingens og Statpeds ansvarsområde dersom det er aktuelt
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver 

 

Personlige egenskaper

 • Analytisk 
 • God til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Kreativ og initiativrik
 • Kvalitetsbevisst

 

Kvalifikasjoner

 • Master innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende. Lang erfaring i arbeid med kommunikasjonsvansker kan oppveie for ikke ferdigstilt utdanning på masternivå
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse
 • Høy prosess- og veiledningskompetanse 
 • God kompetanse og erfaring fra barnehage- og/eller skolesektoren er ønskelig 
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel  
 • God system- og forvaltningskunnskap
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • God digital kompetanse
 • Personlig egnethet

 

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 50 - 72, tilsvarende kr. 451 700 - 670 100 brutto per år
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Faglig veiledningsordning i en oppstartsfase
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån 
 • Fleksibel arbeidstidsordning

 

Kontaktinfo
Avdelingsleder Terje Andreas Malin
 Mob. 996 44 533

 

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1
 • Tiltredelse: Så snart som mulig
 • Arbeidssted: Follumsvei 43, 9510 Alta, Haakon VII gate 98, 8001 Bodø eller Gimlevegen 68, 9019 Tromsø
 • En god del reisevirksomhet må påregnes 


Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.
Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Nettverk
Facebook LinkedIn Twitter
Sektor
Offentlig
Sted
Gimlevegen 68, 9019 Tromsø
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Spesialpedagog,
Undervisning og pedagogikk / Andre pedagoger

Nøkkelord

Spesialpedagog, pedagogikk, psykologi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Terje Malin
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
996 44 533
Følg firma
382 følger dette firmaet

Gimlevegen 68, 9019 Tromsø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 207560698
Sist endret 9. feb. 2021 15:30

Rapporter annonse