Utløpt

Koordinering av Nasjonal sikkerhetsmyndighets romvirksomhet nasjonalt og internasjonalt

Arbeidsgiver
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Frist
19.02.2021
Ansettelsesform
Fast

NSMs fjerdeavdeling har et ansvar for utvikling av forebyggende sikkerhetstiltak og har et særlig ansvar for å støtte Forsvarets operative evne.

Avdelingens ansvar er teknologi-innrettet, med medarbeidere med svært høyt kompetansenivå. Vi legger derfor vekt på å være en moderne kompetanseorganisasjon, hvor vi mobiliserer til gjennomføring, riktig kompetanse til rett tid og bidrar til en kultur for kontinuerlig forbedring basert på gode verdier og et godt arbeidsmiljø.

Avdelingens ansvar omfatter IT arkitektur og design, Kryptoutvikling og operativ kryptotjenester, Tekniske sikkerhetstjenester, samt Inntrengningstesting.

Avdelingen er gitt ansvaret for å koordinere NSMs støtte til romvirksheten i militær og sivil sektor.

Hovedoppgave

I NSMs avdeling for forsvar mot avanserte digitale trusler, søker vi etter en kollega som skal fylle funksjonen som koordinator og tilrettelegger for NSMs sikkerhetsfaglige støtte til den nasjonale romvirksomheten. Stillingen inngår i avdelingens lederstøtte sammen med tre andre stillinger, der hensikten er å gi avdelingens ledelse strategisk støtte og rådgivning, samt praktisk tilrettelegging.

I rollen som romkoordinator rapporterer du direkte til avdelingsdirektøren og jobber på tvers av ikke bare seksjonene i egen avdeling, men skal også koordinere med øvrige bidragsytere innen romsikkerhet i andre avdelinger i NSM. Du vil også ha et ansvar for å koordinere med våre samarbeidende tjenester.

Romkoordinatoren skal legge til rette for å utarbeide anbefalinger og beslutningsgrunnlag for innretningen av avdelingens arbeid innen feltet. Det er derfor behov for at du har evne til og interesse for å operere i grensesnittet mellom teknologi, forvaltning og politikk.

Arbeidsoppgaver

I rollen skal du på vegne av avdelingsdirektøren

 • Ta fram og forvalte administrative avtaler på vegne av avd dir og delta i internasjonale fora innen feltet
 • Koordinere samarbeidet med Norsk Romsenter
 • Koordinere NSMs arbeid innen romvirksomhet nasjonalt, NATO, EU og ESA
 • Koordinere NSMs støtte til militær og sivil romvirksomhet og om nødvendig delta i prosjektråd  
 • Koordinere oppfølgingen av NSMs nasjonale ekspert i EU-kommisjonen Brussel
 • Koordinere og om nødvendig, kunne stille i nasjonale fora som Romutvalget og Romsikkerhetsutvalget
 • Koordinere og sammenstille NSMs ressursplan for romsikkerhetsarbeidet i NSM
 • Bidra til NSMs støtte til utviklingen av romsikkerhet i samfunnet
 • Koordinere NSMs utredninger og faglige råd om romsikkerhet nasjonalt og internasjonalt
 • Kartlegge og følge opp NSMs behov for romfaglig kompetanse

Kvalifikasjoner

Krav

Rollen krever at du har

 • Relevant internasjonal erfaring
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Relevant høyere utdanning på masternivå (teknisk, juridisk, statsvitenskap, e.l.). Lang, relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet

Ønsket kvalifikasjoner

I stillingen er det en fordel om du:

 • Har relevant erfaring med informasjons- og samfunnssikkerhet
 • Kjenner NSMs ansvarsområder
 • Har erfaring med planlegging og koordinering av komplekse prosjekter
 • Har kunnskap om NATO, EU og EØS generelt og romsikkerhet spesielt
 • Forstår forsvarets og sivil sektors behov for og anvendelser av satellittbaserte tjenester

Personlige egenskaper

I rollen ser vi etter deg som er

 • Analytisk og strukturert
 • Resultatorientert og selvstendig
 • En typisk lagspiller, som evner samarbeide for å bygge tillit og skape resultater
 • Initiativrik og har stor arbeidskapasitet
 • Har evne til å tilpasse seg nye arbeidsformer og oppgaver

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på Strengt Hemmelig/tilsvarende, og man kan ikke ha annet statsborgerskap enn norsk. Videre må det forventes at stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

Vi kan tilby

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert på nivået Seniorrådgiver (SKO 1364), årslønn kr. 535 200 817 000 (Ltr 60 - 80) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

 

Om arbeidsgiveren

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning
- utvikle sikkerhetstiltak
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Sektor
Offentlig
Sted
Rødskiferveien 20, Kolsås base, 1352 Kolsås
Bransje
Forsvar og militær,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Sikkerhet,
Koordinering,
Rådgivning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Avdelingsdirektør Hans Robert Bjørnaas
Telefon
67 86 42 02
Følg firma
1760 følger dette firmaet

Rødskiferveien 20, Kolsås base, 1352 Kolsås

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 206248462
Sist endret 29. jan. 2021 08:37

Rapporter annonse