Utløpt

Vil du være med å utvikle statlig styring?

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Stillingstittel
Rådgiver / Seniorrådgiver
Frist
14.01.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Om stillingen

Vil du bidra til effektiv ressursbruk og god styring i staten, og jobbe sammen med et stort og engasjert fagmiljø på styring, organisering og ledelse? Da er DFØ stedet for deg! Som statens fagorgan på virksomhetsstyring, arbeider vi utadrettet med hele staten som målgruppe. Du vil få gode muligheter til å bruke din kompetanse og utvikle deg gjennom utfordrende oppgaver og interne ordninger for kompetanseutvikling. 

Vi søker deg med faglig tyngde og praktisk erfaring fra virksomhetsstyring, og som kan utfordre og videreutvikle vår kompetanse, metoder og virkemidler.  Du har praktisk erfaring med å se hvordan en virksomhet kan innhente, analysere og sammenstille styringsinformasjon til bruk for beslutningstakere på ulike nivåer i en virksomhet, og kjenner de sentrale styringsprinsippene, styringsprosessene og styringsdokumentene i statlig styring.  

Stillingen er plassert i seksjon for styring, som er en av tre seksjoner i Avdeling for kompetansetjenester styring og ledelse. Med utgangspunkt i økonomiregelverket jobber avdelingen for å bedre styringen i statsforvaltningen, slik at mål nås og ressursene utnyttes så effektivt som mulig. Seksjon for styring bistår departementer og statlige virksomheter i styringsfaglige spørsmål, og tilbyr blant annet regelverksfortolkning, kurs, rådgivning og veiledningsmateriell knyttet til etatsstyring og virksomhetsstyring, herunder også bruk av økonomiske data i styringen.  

Seksjonen ønsker nå å styrke sitt tjenestetilbud til statlige virksomheter innenfor fagområdet virksomhetsstyring. Vi vektlegger brukerinvolvering i arbeidet med å videreutvikle vårt tjenestetilbud slik at det er til praktisk nytte for styringsmiljøene i staten. Vi er opptatt av hvordan digitalisering påvirker styringen i statlige virksomheter og hvilke krav dette stiller til vårt tjenestetilbud.  


Arbeidsoppgaver
 • utvikle og formidle faglige budskap og veiledningsmateriell på digitale flater 
 • utvikle faglige metoder og verktøy som gir praktisk nytte i statlig virksomhetsstyring 
 • utvikle kompetansetjenester som kurs, seminarer, webinarer, nettverksarenaer og lignende 
 • forvalte og utvikle økonomiregelverket 
 • gi råd og veiledning til statlige virksomheter 
 • lede og bidra i utviklingsprosjekter innenfor seksjonens og avdelingens fagområder 
 • bidra på andre fagområder i og utenfor avdelingen ved behov 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå for eksempel innen økonomi, samfunnsøkonomi eller statsvitenskap. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet til utdannelse
 • relevant erfaring med virksomhetsstyring, gjerne fra statlig virksomhet  
 • kunnskap om styringsprinsipper i statlig virksomhetsstyring, herunder mål- og resultatstyring, risikostyring, økonomistyring, internrevisjon og internkontroll
 • kunnskap om styringsprosesser og styringsdokumenter i statlig styring 
 • evne til å formidle fagkunnskap på en lettfattelig og engasjerende måte  
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig 

Du bør ha:

 • praktisk erfaring med ulike formidlingsformer og -kanaler, og kunnskap om hva målgruppe-tilpasset formidling kan innebære 
 • kompetanse på bruk av digitale verktøy i virksomhetsstyringen 
 • kunnskap om resultatoppfølging (effekter, leveranser og økonomi)  
 • kunnskap om og erfaring fra prosjektarbeid, gjerne fra rollen som prosjektleder 
 • praktisk erfaring med bruk av tjenestedesign eller andre metoder for brukerinvolvering 

Personlige egenskaper

Du er selvstendig, tar initiativ og arbeider strukturert og planmessig. Du er også løsningsorientert, faglig engasjert og trives med å formidle kunnskap og ha dialog med brukere. I tillegg har du stor arbeidskapasitet og fokuserer på å levere gode resultater. Vi jobber mye i prosjekter og arbeidsgrupper, og det er derfor viktig at du trives med å samarbeide og at du er en god relasjonsbygger. Personlig egnethet vil vektlegges. 


Vi tilbyr

Norges største samlede fagmiljø på styring, organisering og ledelse i staten. Du får en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag og med utstrakt kontakt med statlige virksomheter og departementer. Hos oss får du krevende oppgaver, mye ansvar og faglige utfordringer. Du får mulighet til å påvirke virksomhetsstyringen i staten. Kollegaene dine vil være engasjerte og faglig sterke.  

Vi har fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse og holder til i Paleet på Karl Johans gate i Oslo sentrum. Høsten 2021 flytter vi inn i splitter nye lokaler i Økern Portal. 

Stillingen vil bli plassert som rådgiver /seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 490 600 til 586 500 kroner per år for rådgivere og mellom 586 500 til 792 700 kroner per år for seniorrådgiver, avhengig av utdannelse og erfaring. For spesielt kvalifiserte kandidater kan?høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens Pensjonskasse. DFØ legger vekt på mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. DFØ er en IA-virksomhet og i dette ligger bl.a. at vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Les mer om godene i staten (http://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/gode).


Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Vil du vite mer?

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med seksjonssjef Jorunn Holen, telefon 909 76?322, eller seniorrådgiver Christine Vik, telefon 957 35 629.  


Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.


Sektor
Offentlig
Sted
Karl Johans gate 37B, 0162 Oslo
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi,
Rådgivning,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Følg firma
633 følger dette firmaet

Karl Johans gate 37B, 0162 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 202313866
Sist endret 4. jan. 2021 13:31

Rapporter annonse