Utløpt

Er du Trøndelags Europarådgiver i Brussel?

Arbeidsgiver
Trøndelags Europakontor
Stillingstittel
Prosjektleder Europarådgiving
Frist
01.02.2021
Ansettelsesform
Engasjement

Er du interessert i en spennende internasjonal stilling i hjertet av Europa (Brussel) der du jobber for å koble trønderske interesser med Europa. Trøndelags Europakontor har to ledige stillinger som Europarådgivere. Frist for å sende inn søknad er 1. februar 2021.

Trøndelags Europakontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Kontoret er en kunnskapsorganisasjon i positiv utvikling og har de siste årene vokst i antall medlemmer. Kontoret søker derfor etter en fast Europarådgiver og en prosjektlederstilling over 2 år. 

Foreningen Trøndelags Europakontor utgjør et verktøy for å fremme våre medlemmers interesser i europeisk sammenheng. Geografisk kommer våre medlemmer fra Trøndelag fylke. Vi mobiliserer og kobler våre medlemmer inn i den europeiske kunnskapsbyggingen og innovasjonskraften som skapes gjennom EUs programmer. I tillegg søker vi å medvirke i politikkutformingen fra EU, i tråd med våre medlemmers ønsker. 

Vi innehar en mellomromskompetanse der vi både kjenner våre medlemmers satsinger og interesser,  EUs relevante strategier og programmer samt relevante samarbeidsaktører i Brussel og Europa. 

Med vår kompetanse bygger vi kunnskap hjemover om strategisk utvikling i EU/ EØS. Vi formidler muligheter, og mobiliserer våre medlemmer til å ta del i europeisk samarbeid og samskaping og vi bygger relasjoner og nettverk som vi kobler våre medlemmer til. Gjennom vår aktivitet får våre medlemmer strategiske fortrinn og innovasjonskraft. 

Kontoret i Brussel vil bestå av én daglig leder og to europarådgivere, derav en prosjektleder. I tillegg har kontoret som regel én studentpraktikant og én eller to traineer til enhver tid. 


Ansvar og krav til to- årig prosjektlederstilling (Europarådgiver) 

 • Gjennomføring av sentrale prosjekter i tråd med prosjektplan og ambisjoner for prosjektene. Eksempel på dette er Forskningsrådsfinansierte prosjekter knyttet til EUs Horisont eller regionale utviklingsfinansierte prosjekter. 
 • Være kontorets representant inn i noen viktige felles arrangement av kunnskapsbyggende art, som vi er med å organisere i Brussel og Europa, der vi også samhandler med andre norske og europeiske aktører i Brussel.
 • Prosjektlede oppbyggingen og gjennomføring av vår viktigste europeiske møtearena i Trøndelag "Europadagene i Trøndelag". Dette innebærer å lede programkomite og koordinere involverte samarbeidspartnere, samt involvere og delegere til kontorets interne ressurser. 
 • Strategisk utvikle nye prosjekter ved kontoret, herunder søke om ekstern finansiering. 

Du som er vår prosjektleder (Europarådgiver) må ha:

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå (minimum mastergrad).
 • Minimum 2-3 års arbeidserfaring.
 • Evne til å sette deg inn i komplekse saksområder og formidle stoffet enkelt og oversiktlig, inkludert evne til å sette seg inn i viktige strategiske satsinger hos våre medlemmer og prosjekteiere. 
 • Erfaring i å bygge nettverk og evne å fremme våre interesser i våre nettverk. 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med organisering og gjennomføring av arrangement og møter.
 • Prosjekterfaring og evne til å ta prosjektledelse og å sørge for framdrift.  
 • Gode IKT-kunnskaper.

Det er en fordel med:

 • Kjennskap til EU/EØS og europeisk samarbeid og erfaring med arbeid opp mot EU-systemet og/ eller europeiske nettverk.
 • Kjennskap til EU-programmer og Norges muligheter innenfor disse programmene.
 • Franskkunnskaper eller kjennskap til andre relevante språk.
 • Kjennskap til Trøndelagsregionen (offentlig virksomhet, næringsliv, kultur, FoU-miljøer).
 • Internasjonal erfaring.

Personlige egenskaper som vil vektlegges

 • Evne til å bygge nettverk og samarbeidsrelasjoner.
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert i en travel hverdag, og å ha gjennomføringsevne.
 • Ha evne til strategisk tenking. 
 • Ha gode samarbeidsevner, kombinert med evner til å fremme kontorets interesser.
 • Evne til å ta ansvar og initiativ.
 • Ha en fleksibel innstilling og være villig til å ta på deg mange ulike oppgaver.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi vil legge en helhetlig vurdering av kompetanse og egenskaper til grunn i rekrutteringen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, men oppstart vil skje etter avtale.


Hvordan søke

Søknader sendes inn gjennom Finn.no sitt søknadsverktøy. 

Vi ber om at søknad, CV, samt kopi av vitnemål og eventuelle attester lastes opp i PDF-format, i én fil dersom mulig.

Daglig leder Heidi Fossland kan kontaktes for mer informasjon om stillingen på telefon: + 47 92255820.

Merk at det følger ulikt ansvar og at det stilles forskjellige krav til de to stillingene Trøndelags Europakontor har utlyst samtidig. 


Om arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Trøndelags Europakontor er en medlemsforening i positiv vekst. Vi er organisert med et styre bestående av valgte personer fra kontorets medlemsorganisasjoner. Daglig leder er ansvarlig for kontorets daglige drift. Offentlig sektor, forskningsinstitusjoner, universitet og bedrifter fra Trøndelag utgjør kontorets medlemmer.

Prosjektlederstillingen som Europarådgiver ved Trøndelags Europakontor er formelt tilsatt i Trøndelag fylkeskommune, og 100 % utleid til foreningen Trøndelags Europakontor. Stillingene rapporterer til kontorets daglige leder. Lønn fastsettes i tråd med fylkeskommunens lønnsrammer for rådgiverstillinger.

Trøndelags Europakontor tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et hektisk og spennende arbeidsmiljø med tett samarbeid mellom kolleger og med en rekke aktører i Trøndelag, Norge og Europa. Kontorets størrelse og det store spennet i aktiviteter og oppgaver som vi har, gir svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Arbeidsstedet er Brussel, men noe reisevirksomhet må påregnes, hovedsakelig til Trøndelag.

Kontoret ble åpnet i 2001 og er sentralt plassert i EU-kvartalet i Brussel. Les mer om Trøndelags Europakontor på kontorets hjemmesider. Vi er også å finne på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Nettverk
Facebook, LinkedIn, X
Sektor
Franchise/Selvstendig næringsdrivende
Sted
Trøndelags Europakontor, Palmerstone avenue 2 Brussel, Belgia, 1000 Belgia
Bransje
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse

Nøkkelord

prosjektledelse, Innovasjon, EU program, Europadagene, Utvikling

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Heidi Fossland
Stillingstittel
Daglig leder
Mobil
92 25 58 20
Nettverk
Twitter
Følg firma
10 følger dette firmaet

Trøndelags Europakontor, Palmerstone avenue 2 Brussel, Belgia, 1000 Belgia

Annonseinformasjon

FINN-kode 202241406
Sist endret 1. feb. 2021 12:16

Rapporter annonse