Utløpt

Stipendiat i pedagogikk til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Arbeidsgiver
Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Stillingstittel
Stipendiat i pedagogikk med søkelys på kvalitetsarbeid i barnehagen
Frist
24.01.2021
Ansettelsesform
Engasjement

Ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) i Bodø er det ledig stilling som stipendiat (nærings Ph.D) i samarbeid med FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Stipendiatet skal spesielt rette søkelyset på hvordan lede kvalitetsutvikling blant voksne i barnehagen. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling knyttet til utdannings- og forskningsmiljøet ved Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS. Stillingen har forskerutdanning frem til doktorgrad som mål.

Om stillingen

Vi søker deg som ønsker å bidra til en styrking av kunnskapsgrunnlaget for pedagogikk som fagområde.

Forskningen skal være praksis- og/eller profesjonsrettet, hvor hensikten med forskningen er å videreutvikle og styrke kunnskapen om barnehagene. Tematikken i avhandlingen skal omhandle ledelse av kvalitetsutvikling internt i barnehager.  

Du som stipendiat skal gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid som publiseres, enten som en monografi eller en samling av artikler. I tillegg har studiet en opplæringsdel på totalt 30 studiepoeng.

Tilsettingsperioden er fire år, med 25 prosent arbeidsplikt. Arbeidsplikten vil være ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager A/S, og relatert til kunnskapssenterets øvrige arbeidsoppgaver.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en prosjektskisse (ca. fem sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet, der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen av søkerne, og bli videreutviklet i samarbeid med veilederne til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Mal for prosjektskisse finner du her (kopier adressen og lim inn i nettleser): https://uis.no/sites/default/files/2020-11/Prosjektbeskrivelse_mal.pdf

Arbeidsoppgaver

Stillingen er fireårig, med 25 prosent relevant arbeidsplikt ved kunnskapssenteret. Dette kan være prosjektutvikling, forelesninger, utvikling av forskningsaktiviteter eller å bidra til kunnskapssenterets utvikling og vekst.  

Kvalifikasjonskrav

I tillegg til de skisserte krav til ph.d.-arbeidet, må søkeren:

 • Ha mastergrad i et relevant fagfelt, enten innenfor pedagogikk eller utdanningsvitenskap. Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Ha minst to års relevant arbeidserfaring.
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d.-programmet er oppfylt.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på ph.d. i studier ved UiS

Ved vurdering av søknadene vektlegges i tillegg følgende:

 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. Grunnlaget for tilsettingen bortfaller dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Søkere blir vurdert på bakgrunn av skisse (intern kommisjonsvurdering ved UiS). Aktuelle kandidater for stillingene vil bli innkalt til intervju av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB).

UiS oppnevner veiledere ved opptak på ph.d.-programmet.

For stillingen kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • faglig og personlig utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale

Arbeidssted er primært Bodø, men det kan være mulig å tilpasse dette noe. Det må påberegnes en del reising i stillingen, da den vil være tilknyttet forskningsmiljøet i Stavanger

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til direktør May Liss Tobiassen (may.liss @ pbl.no) eller Elin Kirsti Lie Reikerås (UIS) elin.reikeraas @ uis.no, Margrethe Jernes (UIS) margrethe.jernes @ uis.no.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk på via Finn.no innen 24.01.21.

Søknaden skal inneholde:

 • en fullstendig curriculum vitae
 • prosjektbeskrivelse på ca. 5 sider. Prosjektskissen bør forankre avhandlingens tema med referanse til praksisfeltet. Prosjektets relevans til doktorgradsområdet begrunnes gjennom valg av vitenskapsteoretisk og metodologisk utgangspunkt.
 • prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan
 • liste over utdanning og eventuelle faglige arbeider
 • kopi av vitnemål og attester
 • en plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt

Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingene, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen må dokumenteres.

All dokumentasjon som ønskes tatt hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkerens ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen søknadsfristen

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Om Kunnskapssenteret og PBL

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er eid av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og skal engasjere seg i alle typer aktiviteter og tjenester som bidrar til barnehager av høy kvalitet. Dette skal gjøres både gjennom egne aktiviteter og i samarbeid med andre. De mest sentrale oppgavene vil være kompetanseheving, utviklingsprogrammer og forskning.

PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Om Universitetet i Stavanger og FILIORUM-Senter for barnehageforskning

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte og er er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner om å ha en innovativ og internasjonal profil, og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med ansatte og studenter vil UiS løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt. UiS vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

FILIORUM – Senter for barnehageforskning, er del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret er finansiert av Norges forskningsråd, og består av et nettverk av nasjonale og internasjonale forskere, praktikere og studenter innen barnehagesektoren. Hovedaktiviteten i FILIORUM foregår gjennom forsknings- og utviklingsarbeid på barnehagefeltet ved UiS, i nært samspill med samarbeidspartnere. Det nye barnehageforskningssenteret FILORIUM ved UiS vil fokusere på kvalitet på alle plan i en barnehagesektor med stort mangfold. Omdreiningspunktet for FILIORUM er tilhørighet, kommunikasjon og lek. Navnet FILIORUM er latin og betyr "For barn". Det ble valgt fordi barna og deres trivsel, utvikling, lek og læring er dreiepunktet for all aktivitet ved det nye senteret.

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Sted
Prinsensgate 91, 8003 Bodø
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Nøkkelord

pedagogikk, barnehage, stipendiat, forskning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
May Liss Tobiassen
Stillingstittel
Direktør Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Telefon
75 55 37 80
Mobil
958 55 311
Følg firma
51 følger dette firmaet

Prinsensgate 91, 8003 Bodø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 201045104
Sist endret 19. jan. 2021 16:04

Rapporter annonse