Utløpt

Kan du gjøre viktig helsedata tilgjengelig? 

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Seniorkonsulent helsedata
Frist
10.12.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets sanitet er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Institutt for militærmedisin og epidemiologi (IME) har fagansvar for Forsvarets pasientjournalprogram, sanitetsinformasjon generelt, samt databehandling innenfor Forsvarets helseregister. Seksjon for sanitetsinformasjon (San Info) i IME søker nå en seniorkonsulent som skal ha ansvar for, og bidra til utvikling av data- og informasjonssystemer i Forsvarets sanitet. Som seniorkonsulent skal du også sikre datastøtte og opplæring av ansatte, samt drifte egne datanett- og systemer.

I IME er det ledig fast stilling 100 %. Arbeidssted Sessvollmoen.

Arbeidsoppgaver

Som seniorkonsulent innen seksjonen San Info, vil dine hovedarbeidsoppgaver være å videreutvikle og tilpasse datasystemer tilhørende Forsvarets helseregister, elektroniske informasjonssystemer for helsedata inkludert IMEs interne datanettverk. Du vil gi datastøtte og opplæring til brukere, samt drifte egne datanett og datasystemer. Du vil samarbeide med helsepersonell og brukere av helsedatasystemet Sanitetsdokumentasjon (SANDOK) i Forsvaret, helseinstitusjoner, og IT avdelinger ved sivile sykehus og Norsk Helsenett.

Andre oppgaver vil være å

 • Trekke ut, bearbeide og klargjøre data for videre behandling
 • Sikre datakommunikasjon, herunder telemedisin
 • Gi innspill til planlegging og utvikling av datasystemer Forsvarets sanitet, herunder delta i utviklingen av sanitetsrelaterte informasjonssystemer
 • Tilpasse FSANs elektroniske informasjonssystemer til Forsvarets datasystemer, herunder delta i utvikling og utrulling av Forsvarets elektroniske helsejournaler
 • Tilpasse/teste og videreutvikle applikasjoner, datamodeller og kommunikasjonssystemer
 • Delta i prosjekter ved å kvalitetssikre innhenting av data, herunder automatisk og optisk datafangst
 • Utøve sykepleietjeneste
 • Utføre saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til SANDOK 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som 

 • Har godkjent bachelorutdanning innen informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) med helsefaglig erfaring eller sykepleierutdanning med erfaring innen helse IKT 
 • God kjennskap til elektronisk pasientjournal og kommunikasjon av helsedata
 • Kan sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Behersker norsk godt

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra Forsvaret
 • Erfaring fra data- og informasjonssystemer i Forsvaret

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • Er nøyaktig og strukturert, med vilje til å ta ansvar for kvalitet og resultater 
 • Jobber bra selvstendig og i team
 • Har god fremstillingsevne, er tydelig både muntlig og skriftlig, samt evner å formidle på ulike nivå i organisasjonen
 • Evner å sette seg inn i nye tekniske løsninger raskt og liker tekniske utfordringer
 • Tar initiativ og er løsningsorientert i tilnærmingen

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid og mulighet for å trene i arbeidstiden)
 • Godt og faglig dyktig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger  

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Seniorkonsulent stillingskode 1363, ltr 58 - 64 p.t. kr 516 400 - 575 600 pr. år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Vitnemål og attester må legges ved digitalt ved søknadstidspunkt. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge og vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Bransje
Forsvar og militær,
Helse og omsorg,
IT
Stillingsfunksjon
IT drift og vedlikehold / IT-support,
IT utvikling / Systemarkitekt,
Sykepleier

Nøkkelord

Forsvaret, IKT, IT, Informasjon, Teknologi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arne Johan Norheim
Stillingstittel
oberstløytnant
Telefon
480 05 535
Kontaktperson
Henriette Holte
Stillingstittel
orlogskaptein
Telefon
932 12 960
Kontaktperson
Helene Ingand
Stillingstittel
HR-rådgiver
Telefon
63 92 69 01
Følg firma
7262 følger dette firmaet

Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 199035471
Sist endret 20. nov. 2020 08:34

Rapporter annonse