Utløpt

Gløder du for digitalisering og innovasjon i offentlig sektor?

Arbeidsgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
02.12.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Digitaliseringsdirektoratet
Vi søker rådgiver/seniorrådgiver

Det offentlige Norge skal levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner i årene som kommer. Vi søker deg som gløder for å bidra til at offentlig sektor utvikler tjenester på tvers av sektorer og virksomheter, og som har bred forståelse for betydningen av innovasjon og digital transformasjon.

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for innovasjon og brukerretting. Arbeidssted er Leikanger eller Oslo.

Seksjonen jobber med kunnskapsutvikling og metodeutvikling innen fagområdene digital transformasjon og innovasjon. I tillegg forvalter vi strategisk viktige ordninger for å nå regjeringens mål om å lykkes med digitalisering, slik det er beskrevet i Regjeringens digitaliseringsstrategi. En annen viktig oppgave for oss er knyttet til innovasjon i offentlig sektor.

Vi har ansvar for blant annet disse ordningene/oppgavene:

 • Sammenhengende tjenester: bidra til utvikling av brukerrettede, helhetlige tjenester i offentlig sektor, innenfor de syv prioriterte livshendelsene. Se regjeringen og KS sin Digitaliseringsstrategi.
 • Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter.
 • Digitaliseringsrådets sekretariat.
 • StimuLab, Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Dine arbeidsoppgaver

Oppgavene dine vil variere over tid, men er i hovedsak knyttet til Medfinansieringsordningen. Vi ser etter deg som ønsker å bidra til utvikling og fornyelse av forvaltningen, gjennom Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. Les mer om ordningen her: https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/medfinansieringsordninga/1964 (https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/medfinansieringsordninga/1964)  


Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring fra statlig tilskuddsforvaltning og forståelse for gevinsttenkning i offentlig sektor
 • ha ledet eller arbeidet med digitaliseringsprosjekter
 • samfunnsøkonomisk forståelse
 • erfaring fra eller kjenne godt til offentlig forvaltning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode kunnskaper om bruk av excel

Det er fint om du også har:

 • kjennskap til forvaltningsloven og regelverket for økonomistyring i staten
 • erfaring fra konsulentvirksomhet
 • forståelse for teknologiens betydning for mer effektive og bedre tjenester

Vi søker deg som
 • tar ansvar og gjennomfører
 • jobber godt under press
 • er samarbeidsorientert, samtidig som du kan jobbe selvstendig
 • har evne til å formidle, forankre og markedsføre vårt arbeid overfor ulike målgrupper
 • motiveres av høyt tempo og endringer

Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.


Vi tilbyr deg
 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 520 000 - 800 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • et godt, inspirerende faglig og sosialt miljø med spennende og utfordrende oppgaver, trivelige kolleger og gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no) som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne

Seksjonssjef Birgitte Yttri
E-post: birgitte.yttri@digdir.no
Telefon: 952 00 892

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT (http://www.nokut.no).

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Om arbeidsgiveren

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 330 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fire fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Direktoratet er regjeringens verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Vi skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

Sektor
Offentlig
Sted
Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger
Bransje
Offentlig administrasjon,
Internettbaserte tjenester,
IT
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

innovasjon, sammenhengendetjenester, brukerrettet, utvikling, digitalisering

Følg firma
823 følger dette firmaet

Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 198822406
Sist endret 18. nov. 2020 16:30

Rapporter annonse