Utløpt

Forskerstilling innen kystøkosystem

Arbeidsgiver
Havforskningsinstituttet
Stillingstittel
1109/1110 forsker
Frist
13.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Havforskningsinstituttet
Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en fast forsker (1109/1110) i forskningsgruppen Økosystemprosesser, med arbeidssted Bergen.

Forskerstillingen inngår i gruppens arbeid på utvikling av helhetlige økosystemvurderinger (HØV) som rammeverk for å analysere, vurdere og rapportere om endringer i sårbare arter og habitat, økologisk eller kommersielt viktige arter, samt i økosystemers produktivitet, biodiversitet, struktur og dynamikk som følge av endringer i klima og menneskelig påvirkning. Forskeren vil ha særlig fokus på kystnære områder, en sone med mye og ulike typer menneskelig aktivitet (f.eks. transport, akvakultur, fiskeri, fritidsfiske og turisme), og tilhørende påvirkningsfaktorer.  


Arbeidsoppgaver

Forskeren vil inngå i et team i forskningsgruppen Økosystemprosesser med fokus på utvikling av HØV og rådgivning for helhetlig økosystembasert forvaltning. I en HØV brukes ulike kvalitative og kvantitative metoder for å vurdere og estimere effekten av samlet påvirkning på de marine system. Både statistisk modellering og økosystemmodellering er sentrale verktøy. 

HØV er tverrfaglige rammeverk, som krever kompetanse fra ulike fagfelt. Det kreves derfor at forskeren evner å etablere et godt tverrfaglig samarbeid, mellom forskere internt på instituttet og eksterne spesialister, for å bringe inn ekspertise på ulike økosystemkomponenter eller på ulike påvirkningsfaktorer.

Dialog med interessenter og forvaltere av kystområdene er en sentral del av stillingen. Dels for å forstå hva forvalterne trenger av kunnskapsstøtte for beslutninger, dels for å sette HØV-kyst inn i en relevant kontekst gjennom kunnskap om nåværende og forventet fremtidig bruk av kystområder, og om hvordan ulike brukere påvirker hverandre direkte gjennom arealkonflikter og indirekte gjennom påvirkninger på det marine økosystem.


Kvalifikasjoner

Til denne stillingen søker vi etter en kandidat med:

 • Doktorgrad innen marin økologi, og med gode kunnskaper om marine biologiske prosesser og økosysteminteraksjoner.
 • Sterk kvantitativ kompetanse innen statistiske analyser, med erfaring fra analyser av datasett med høy kompleksitet.
 • God erfaring med numeriske økosystemmodeller.
 • Svært gode samarbeidsevner, med erfaring fra tverrfaglig samarbeid.
 • Svært gode kommunikasjonsevner. Gode norskkunnskaper ved ansettelsestidspunktet er et krav, på grunn av dialog med forvaltere og interessenter som primært foregår på norsk.
 • God publiseringshistorikk.

I tillegg er det ønskelig at kandidaten har

 • Erfaring fra rådgivningsprosesser.
 • Erfaring med arealbasert forvaltning.

Vi tilbyr:
 • Arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
 • Et spennende og solid fagmiljø.
 • Lokaler sentralt i Bergen.
 • Fleksitidsordning, med sommer- og vintertid.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Bedriftsidrettslag, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Bedriftshytter.

Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes som 1109 eller 1110 forsker avhengig av kvalifikasjoner, i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten.

Ønsker du mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte forskningsgruppeleder Mette Skern-Mauritzen (mettem@hi.no, tlf. 924 62 615). 

Besøk gjerne Havforskningsinstituttets nettsider på www.hi.no.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, vitnemål og relevante attester samt eventuell publikasjonsliste.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.


Inkludering og mangfold, og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.


Om arbeidsgiveren

Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

 

 

Sektor
Offentlig
Sted
Postboks 1870, Nordnes, 5817 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Maritim og offshore
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Ingeniør / occupation_engineer_bioengineering,
Biolog
Følg firma
1177 følger dette firmaet

Postboks 1870, Nordnes, 5817 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195859105
Sist endret 23. okt. 2020 14:55

Rapporter annonse