Utløpt

Avdelingssjef for Strategi og Utvikling

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Avdelingssjef for Strategi og utvikling
Frist
06.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og
veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet/FSAN/VSK/Avdeling for Strategi og Utvikling (ASU) er det ledig stilling som sjef Avdeling for Strategi og Utvikling (ASU) med gradsnivået oberstløytnant/kommandørkaptein. Tiltredelse er 01.04.2021. Stillingen er 37,5 t per uke. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingssjef strategi og utvikling (ASU) skal lede organisere og koordinere forskning, utvikling, konsept (CD&E), doktrine, regelverk og tilsyn innenfor FSANs ansvarsområde
 • ASU ivaretar således den utøvende delen av FSANs fagmyndighet
 • Sjef ASU skal være pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging
 • Stabstjeneste
 • Utøve fagtjeneste sanitet
 • Saksbehandling
 • Bidra i fagansvar
 • Utøve lederskap

Kvalifikasjoner

Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1.

 • Må ha utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • Må ha fagtjeneste, minimum 8 år etter autorisasjon som lege
 • Stabstjeneste
 • Rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent LIS1 (LE)
 • Helsepersonell (HPR): Lege (LE) Autorisasjon
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) 
 • Må tilfredsstille MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt

 • Grunnkurs offiserutdanning (GOU)
 • VAB-tjeneste
 • Relevant spesialitet eller PhD

 

Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til meget god helhetsoversikt
 • Initiativ
 • Gode leder- og samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

Stillingskode 1521 Oberstløytnant/Kommandørkapt(OF4): Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 87 - 93, for tiden kr 996.600,- til kr 1.134.600,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte sjef FSANVSK oberst Lise Sundem på mob 901 71 071.

Merknad! Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

Stillingen har en tidsbegrenset tjenestetid på minimum 3 år og maksimum 5 år.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Bransje
Forsvar og militær,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege,
Militært personell

Nøkkelord

forsvar,, militær,, avdelingssjef,, lege

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lise Sundem
Stillingstittel
Oberst
Telefon
901 71 071
Kontaktperson
Vik-Strandli, Pål
Stillingstittel
HR rådgiver
Telefon
63 92 68 70
Følg firma
6973 følger dette firmaet

Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195829766
Sist endret 23. okt. 2020 10:18

Rapporter annonse