Utløpt

Inspektør - organisatoriske, psykososiale og ergonomiske forhold

Arbeidsgiver
Arbeidstilsynet
Stillingstittel
Inspektør - organisatoriske, psykososiale og ergonomiske forhold
Frist
15.11.2020
Ansettelsesform
Fast

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?
Arbeidstilsynet skal legge premisser for, og følge opp, at norske virksomheter holder et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet.
På et faglig og selvstendig grunnlag skal vi følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Tilsyn og veiledning er ofte rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomi, teknisk sikkerhet, forebygging av ulykker samt kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser.

Vi søker deg som har kompetanse om hvordan organisatoriske og psykososiale forhold påvirker et arbeidsmiljø, og som kan trives med å gjennomføre tilsyn i virksomheter, veilede og saksbehandle.
Stillingen har kontorplass i Kristiansand, men hører til en seksjon som har medarbeidere på flere tilsynskontor i område sør (Agder, Vestfold og Telemark, Buskerud).

Seksjonen arbeider for tiden mye med å forebygging av vold og trusler i offentlig sektor. Videre håndteres meldinger om arbeidsrelatert sykdom og ulike tips om arbeidsplasser som blant annet omhandler konflikter, mobbing og trakassering på arbeidsplasser.
På tilsynskontoret i Kristiansand er det et tverrfaglig arbeidsmiljø med inspektører og jurister fra ulike seksjoner og fagområder. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Føre tilsyn med at virksomheter arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhetsarbeid generelt, særlig innen næringene helse- og sosialtjenester, undervisning og offentlig administrasjon.
 • Veilede på de samme områdene som det gjøres tilsyn på.
 • Følge opp tips og håndtere spørsmål fra arbeidstakere, arbeidsgivere og andre eksterne.
 • Bidra med intern opplæring og fortløpende utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Samfunns- eller helsefaglig utdanning, minimum på bachelornivå. Annen relevant utdanning og erfaring kan kvalifisere for stillingen.

 • Søkere som har følgende kompetanse foretrekkes:
  -   Kunnskap om organisatoriske og psykososiale arbeidsbetingelser
  -   Kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø
  -   Kunnskap om forvaltningsloven og offentleglova
  -   Erfaring fra arbeid med helse, miljø og sikkerhet
  -   Erfaring fra tilsyn og veiledning
  -   Erfaring fra og god kjennskap til offentlig sektor

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt beherske engelsk.
 • Førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på at den som får stillingen skal passe til jobben.
Det innebærer at de følgende egenskapene er relevante og ønskelige:

 • Evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle.
 • Vilje til å ta initiativ, god evne til å gjennomføre og til å skape resultat.
 • God til å samarbeide både internt og eksternt, evne til å inngå i ulike team - god til å tilpasse seg.
 • Systematisk arbeidsform og analytiske evner; du kan styre arbeidshverdagen selv innen de rammene som er gitt, er strukturert og har god evne til å prioritere.
 • Evne og vilje til å utføre oppgaver på nye områder når det kreves.
 

Vi tilbyr

-          lønn som seniorinspektør (kode 1371) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 515 000 til kr 700 000.
-          lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
-          fleksitidsordning
-          meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
-          gode muligheter for personlig og faglig utvikling
-          muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.
I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynet - for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.


 www.arbeidstilsynet.no

Sektor
Offentlig
Sted
Henrik Wergelandsgate 21-23, 4612 Kristiansand S
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Saksbehandler

Nøkkelord

Inspektør,, saksbehandler,, veileder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Øyvind Arnegård
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
404 55 111
Følg firma
188 følger dette firmaet

Henrik Wergelandsgate 21-23, 4612 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195825087
Sist endret 23. okt. 2020 09:26

Rapporter annonse