Utløpt

Jurist - rådgiver/ seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Arbeidstilsynet
Stillingstittel
Jurist - rådgiver/ seniorrådgiver
Frist
15.11.2020
Ansettelsesform
Fast

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi ser nå etter en erfaren jurist for å styrke laget vårt.

Avdeling for klagebehandling i Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans for vedtak fattet av Arbeidstilsynet i første instans, og har ansvar for å sikre juridisk riktige endelige avgjørelser som er i samsvar med etablert og ønsket praksis. En stor andel av de klagesakene vi behandler kommer som følge av Arbeidstilsynets næringsaktiviteter i bransjene bygg- og anlegg, industri, helse- og sosial, overnatting og servering, transport, jordbruk og skogbruk og akvakultur, samt i forbindelse med innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Avdelingen behandler klager over vedtak om pålegg, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt og stans. I tillegg behandler vi klager som følger av Arbeidstilsynets byggesaksbehandling, behandling av arbeidstidssøknader og behandling av innsynskrav for å nevne noe.

Avdelingen har også ansvar for å følge opp eventuelle søksmål som tas ut på bakgrunn av våre vedtak. Dette innebærer kontakt og samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Regjeringsadvokaten.

Klagesakene favner og krever særlig juridisk kompetanse innenfor rettsområdene arbeidsrett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett, samt offentlighetsrett.

Regelverket er i stor grad skjønnspreget, og krever modenhet og god samfunnsforståelse. Det er behov for interesseavveininger mellom ulike samfunnsformål, noe som krever et godt juridisk forvaltningsskjønn og høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen.

Avdelingen består utover klageenheten også av en enhet for sekretariatene for Tvisteløsningsnemnda, Tariffnemda og Rikslønnsnemnda. Denne enheten er p.t lokalisert i Lillestrøm, mens klageenheten er lokalisert i Trondheim. Avdelingen har et solid juridisk og engasjert fagmiljø, i Trondheim estimert til omtrent 10 jurister.

Vi søker nå etter en erfaren og engasjert jurist, som motiveres av å ta del i et spennende fagområde i et høyt kompetent og trivelig arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk saksbehandling
 • tolkning og juridiske avklaringer knyttet til regelverk

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap
 • Minst 3 års arbeidserfaring som juridisk saksbehandler
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om forvaltningsrett, selskapsrett, individuell eller kollektiv arbeidsrett, EU/EØS-rett er en fordel
 • Arbeidserfaring fra offentlig virksomhet er en fordel
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT-verktøy

Personlige egenskaper

 • God vurderingsevne og godt juridisk skjønn
 • Gode samarbeidsevner
 • Har evne til formidling på en god pedagogisk måte
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Samfunnsengasjert, initiativrik og resultatorientert
 • Trives med skriftlig arbeid

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter
  kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 515 000 -  730 000,-
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også
velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.
I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynet - for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.


 www.arbeidstilsynet.no

Sektor
Offentlig
Sted
Prinsens gate 1, 7013 Trondheim
Bransje
Annet
Stillingsfunksjon
Jurist

Nøkkelord

jurist,, arbeidsmiljøloven,, klagebehandling,, forvaltningsrett

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gry Singsaas
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
970 26 427
Kontaktperson
Heidi Jakobsen
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
918 10 072
Følg firma
10 følger dette firmaet

Prinsens gate 1, 7013 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195821644
Sist endret 23. okt. 2020 08:41

Rapporter annonse