Utløpt

Er du god på innkjøp og har innsikt i anskaffelser innen IKT-området?

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Stillingstittel
Prosjektleder - innkjøp - IKT
Frist
09.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Vi søker ny kollega i rollen som prosjektleder for å inngå og forvalte statlige fellesavtaler innen IKT-området

Vi søker deg som er god på å lede innkjøpsprosesser og kontraktsarbeid, og vil jobbe i Norges største og mest kompetente miljø innen offentlige anskaffelser. Du har faglig lidenskap og entusiasme for den gode anskaffelsen er fremdeles ivrig på å lære og liker å jobbe i team.

Statens innkjøpssenter har ansvar for å inngå og forvalte de største innkjøpsavtalene i Norge, samordner og effektiviserer statens innkjøp gjennom felles avtaler og effektive IKT-systemer. Vi er i sterk vekst, med en økende kontraktsportefølje, og søker dermed nye kollegaer som ønsker å bidra til videreutvikling.  Våre avtaler omfatter ca. 190 ulike statlige virksomheter og ca. 150 000 ansatte. Det innebærer utstrakt samarbeid og involvering av våre virksomheter og leverandørmarkedet.

 

Som ansatt hos oss blir du en del av et spennende og kompetent fagmiljø. Vår kjernekompetanse er profesjonell gjennomføring av hele anskaffelsesprosessen og strategisk avtaleforvaltning.

Vi jobber kategoribasert og er i sluttfasen med å ferdigstille kategoristrategi innen IKT-området. Vi har i dag fire fellesavtaler innenfor kategorien som forvaltes og nye skal inngås. Vi har derfor behov for å styrke teamet og søker ny kollega.  

Vi søker deg som evner å forme sterke team og ønsker å være med å videreutvikle og profesjonalisere anskaffelser i staten. Du må ha god evne til å forstå strategiske mål og hente ut forretningsmessig potensial gjennom anskaffelsesprosessene.


Arbeidsoppgaver

Sentrale leveranser i anskaffelsesprosessen er konkurransestrategi, konkurransedokumenter, evalueringer samt dokumentasjon av avtaleforvaltningen. Dette inkluderer blant annet å lede tverrfaglige team, behovs- og markedsanalyser, kravspesifisering, tilbudsevaluering, risikohåndtering og veiledning overfor virksomheter omfattet av innkjøpsordningen.

Som en av flere blir du ansvarlig for å lede anskaffelsesprosesser innen IKT-området. Du vil få et helhetlig ansvar for utvalgte statlige fellesavtaler fra planlegging til gevinstrealisering gjennom aktiv avtaleforvaltning. En god avtaleforvaltning av de statlige fellesavtalene er viktig for at vi skal lykkes med å utnytte potensialet i kontraktene.

Sentrale oppgaver er å bidra til å implementere kategoristrategiens handlingsplan. Dette innebærer bl.a. planlegging og gjennomføring av statlige fellesavtaler, dialog med leverandører, interessenter og statlige virksomheter, samt avtaleforvaltning på strategisk nivå.

Du vil ha utstrakt kontakt med både leverandører og brukere av våre avtaler, herunder dialog med beslutningstakere på ulike steder og nivåer i staten.

Øvrige oppgaver er også aktuelt avhengig av Statens innkjøpssenters behov og søkers kompetanse og interesser.


Dine kvalifikasjoner

Du må ha

 • høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Erfaring og gode resultater kan kompensere for manglende formell utdanning
 • kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • erfaring med hele anskaffelsesprosessen
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Du bør ha erfaring fra en eller flere av disse områdene

 • prosjektledelse
 • anskaffelser innen IKT-området
 • forhandlinger
 • å jobbe på vegne av flere oppdragsgivere og i tverrfaglige team
 • digitaliserte prosesser; herunder bestillingsverktøy og konkurransegjennomføringsverktøy
 • en kategoribasert innkjøpsorganisasjon

God forretningsforståelse er en fordel.


Vi søker deg som
 • tar initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling 
 • er analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater
 • har sterk gjennomføringsevne, med evne til å prioritere i en hektisk hverdag
 • er utadvendt med gode samarbeidsevner
 • inngir tillit og bygger relasjoner til de du jobber sammen med

Vi tilbyr
 • en synlig stilling med spennende faglige utfordringer, gode utviklingsmuligheter og faglig sterke kollegaer
 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 504 700 - kr 860 300 per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://spk.no) som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Vil du vite mer?

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av oss

 • avdelingsdirektør Kjetil Østgård tlf. 932 27 659 
 • fagdirektør Barbro Bottheim tlf. 905 88 357
 • kategoriansvarlig Ken Patrick tlf. 952 66 627

For nærmere informasjon om DFØ henvises til vår hjemmeside (http://dfo.no). Vi tar forbehold om at stillingen kan bli trukket dersom Stortinget ikke godkjenner regjeringens forslag til budsjett.


Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.


Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for innkjøp i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 650 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.
 

 

Sektor
Offentlig
Sted
Grev Wedels plass 9, 0155 Oslo
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Innkjøp/forhandling,
Prosjektledelse
Følg firma
599 følger dette firmaet

Grev Wedels plass 9, 0155 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195785438
Sist endret 22. okt. 2020 19:42

Rapporter annonse