Utløpt

Resepsjonist - Statens Barnehus Kristiansand

Arbeidsgiver
Agder politidistrikt
Stillingstittel
Resepsjonist - Statens Barnehus Kristiansand
Frist
05.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Ved Statens barnehus Kristiansand er det ledig fast stilling som resepsjonist. Vi søker derfor deg som oppfyller kvalifikasjoner som opplistet og som har ønske om å bidra inn i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Barnehuset har 11 stillingshjemler, hvor av 3 er merkantile/tekniske stillinger. I tillegg har vi kontorfellesskap med Avsnitt for tilrettelagte avhør.

Plettfri vandel er et krav til stillingen. Ved tilbud om stillingen må uttømmende og utvidet vandelsattest fremskaffes av søker, jf. Politiloven §18 og Politiregisterloven § 41.

Attesterte kopier av vitnemål og attester som bekrefter kompetanse og ansiennitet fremlegges ved intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene sentralbord og resepsjon
 • Forberede møterom med kaffe/te og vann, og fortløpende hver dag mellom avhør og møter
 • Åpne dører og henvise besøkende og andre aktører til rett møtested
 • Henting og levering av post 09:00 og 14:30, i postkasse på barnehuset, postkontor og 3. etg. Politihuset
 • Kontor og arkivarbeid - kopiering, frankering, scanning av dokumenter,utfylling av maler, skrive møtereferat fra interne møter og  andre sekretæroppgaver
 • Bistå rådgivere, andre på barnehuset med kontorfaglig støtte
 • Bistå teknisk ved gjennomføring av avhør
 • Rydding av møterom etter møters avslutning , herunder utføre smittevernstiltak (Covid-19)
 • Handling av basis matvarer for servering barn
 • Bestilling/handling møtemat
 • Innsetting og tømming av oppvaskmaskin
 • Annet forefallende arbeid, for eksempel rydding, klargjøring av rom, ommøblering, lyspæreskifting etc.
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli pålagt av leder

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 årig videregående skole
 • Erfaring med bruk av pc og saksbehandlingssystemer, office-pakken
 • Relevant erfaring/kunnskap innen kontorfag
 • Gode språkkunnskaper innen norsk og engelsk
 • Basiskunnskap innen Office

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å være barnehusets ansikt utad, både i møte med besøkende og i telefonkontakt
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Teknisk innsikt
 • Målrettet og etterrettelig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Som medarbeider og leder i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Ledere skal sette retning, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultater i samhandling med andre. I vår vurdering av kandidatene vil vi også vektlegge disse verdiene.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som konsulent (stillingskode 1065), i lønnstrinn 46-50 tilsvarende kr 422.600-451.700 brutto pr. år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. 

Praktisk informasjon om prosessen: 

 • Ved elektronisk søknad vil du få en e-post som bekrefter at denne er mottatt.  
 • I henhold til offentlighetslova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Dersom reservasjon ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. 
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester som bekrefter kompetanse og ansiennitet, må lastes opp i webcruiters portal i forkant av et eventuelt intervju. Webcruiter har samarbeid med vitnemålsportalen og vitnemål kan derfor enkelt overføres mellom løsningene, dersom man har sine vitnemål der. Dersom du etter-registrerer: gå til webcruiter og logg inn - Søknader - Sendte søknader - velg søknaden du skal sende vitnemål til - nederst i CV velger du "legg til vedlegg" - last ned fra vitnemålsportalen - og velg "overfør". Ligger ikke dine papirer i vitnemålsportalen, må de stemples med "rett kopi" av godkjent utsteder (notarius publicus) før de lastes opp i pdf-format.
 • Referanser (minimum 2-3 stk.) lastes også opp i webcruiter under sendte søknader. Nederst i CV finner du "vedlegg" og "last opp referanser". Dette må være på plass før et eventuelt intervju.
 • Vi følger smitteverns-veiledningene under tiden med covid-19 og det anbefales pr d.d. å gjennomføre alle intervjuer pr video. Dette kan endre seg i prosessen.
 • Ansettelse skjer på vilkår fastsatt i statsansatteloven (erstatter tjenestemannsloven) og personalreglementet for politi- og lensmannsetaten. 
 • I de første seks måneder er den ansatte tilsatt på prøve. Tilsettingsorganet kan bestemme at slik prøvetid også skal gjelde, selv om den ansatte går direkte over fra annen statsstilling. 
 • Etter ansettelse vil arbeidsgiver be den nyansatte om opplysninger om organisasjonstilhørighet, slik at en blir innplassert i riktig lønnstrinn i henhold til riktig Hovedtariffavtale.

Om arbeidsgiveren

Statens barnehus Kristiansand er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge samt særlig sårbare voksne hvor det mistenkes at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller har vært vitne til vold. På barnehuset gjennomføres tilrettelagte avhør, rettsmedisinske undersøkelser, rådgivning, oppfølgning og behandling. Det er vår oppgave å medvirke til at barns og særlig sårbare voksnes rettsikkerhet styrkes.


Statens barnehus Kristiansand er organisatorisk tilknyttet Felles enhet for påtale, Agder politidistrikt. Les mer om Statens barnehus Kristiansand på: https://www.statensbarnehus.no

Sektor
Offentlig
Sted
Vestre Strandgate 26, 4611 Kristiansand S
Bransje
Politi og sikkerhet,
PR, informasjon og kommunikasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Kundeservice

Nøkkelord

Resepsjonist,, service,

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne-Lise Farstad
Telefon
992 57 161
Følg firma
103 følger dette firmaet

Vestre Strandgate 26, 4611 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195745325
Sist endret 22. okt. 2020 13:56

Rapporter annonse