Utløpt

Vil du effektivisere og digitalisere statlige tjenester?

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Stillingstittel
Fagleder IAM
Frist
09.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Fagleder IAM for samfunnskritiske systemer

Faglederne i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har en sentral rolle i våre samfunnsnyttige prosjekter. Vi er på jakt etter kompetente medarbeidere som kan skape gode effektive løsninger for staten. Blant annet jobber vi med effektivisering av markedsplass for skytjenester for offentlige virksomheter, forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner (digitilskudd) og nytt HR system for staten. Over 600 milliarder kroner går årlig gjennom vårt økonomisystem. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og offentlige anskaffelser. I rollen som fagleder IAM vil du få stort ansvar for sikkerheten i samfunnskritiske løsninger med stor betydning for samfunnet.

 

Menneskene er vår største ressurs

Vi motiveres av å kunne påvirke og ha betydning. I DFØ får du stor innvirkning på teknologivalg. Seksjon for Web, integrasjon og IAM bygges kontinuerlig, og vi ser etter medarbeidere som ønsker å bygge miljøet, identiteten vår, løsningene og effektive prosesser. Vi ser etter en ambisiøs og fagsterk Fagleder som kan bistå i å sette retning for området brukeradministrasjon og tilgangsstyring (IAM) hos oss i DFØ. Hos oss får du målrettet faglige utvikling, tilgang til stipender, kurs og sertifiseringer. Men viktigst av alt er samarbeidet, erfaringsdelingen og sparringen i et miljø der vi er til stede for hverandre.

 

Tverrfaglig team med eierskap til samfunnskritiske systemer

Du får over 50 dyktige kollegaer som jobber sammen om å utvikle de beste løsningene. Det er teknologiinteressen som knytter oss sammen og som utvikler deg, oss og løsningene våre. IT avdelingen består av kompetente ressurser innenfor prosjektledelse, arkitektur, strategi, webutvikling, integrasjon, IAM, infrastruktur, sikkerhet, test og brukerstøtte.

 

DFØ, og særlig IT-avdelingen, går spennende tider i møte. Som organisasjon tar vi på oss stadig flere og større kunder, og det stilles høye krav til at teknologien er moderne, funksjonell, og har lite til ingen nedetid. IT-avdelingen er fordelt over fire seksjoner som jobber med IT-funksjoner for DFØ i hele Norge. Den utlyste stillingen vil være en del av seksjonen for Web, integrasjon og IAM.


Fagleders ansvarsfulle oppgaver 
 • overordnet ansvar for teamets leveranser, herunder prosjektleveranser og forventingsstyring
 • ivareta sikkerheten i DFØ sine tjenester
 • være faglig sparringspartner for teamets svært dyktige tekniske ressurser, hvorav flesteparten er seniorer innen IAM-faget
 • være eier og forvalter av vår IAM-løsning
 • delta i faglige vurderinger rundt anskaffelse av nye tekniske løsninger
 • forankring av helhetlig IAM-arkitektur i hele DFØ
 • bidra i videreutvikling av fagområdet og avdelingen i samarbeid med seksjonsleder og øvrig ledelse

 


Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • høyere utdannelse, minimum bachelorgrad, innen IT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring med fag- eller prosjektleveranser, eksempelvis fra større prosjekter, eller andre lederroller rettet mot teknologifag
 • flere års arbeidserfaring med IAM-løsninger med brukeradministrasjon og tilgangsstyring
 • god forståelse av IT-sikkerhet/sikkerhetsarkitektur
 • erfaring fra større miljøer med høy teknisk kompleksitet
 • meget gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig, på norsk

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • erfaring fra endringsprosesser
 • kjennskap og/eller erfaring med å programmere i Java/JavaScript
 • praktisk erfaring med konfigurasjon og utvikling av komplekse IAM-løsninger

Du vil passe godt i rollen
 • er en dyktig brobygger med gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter
 • stimuleres av å bygge en felles kultur og et inkluderende arbeidsmiljø
 • tar initiativ, ser løsninger og er ansvars- og resultatbevisst
 • er opptatt av kontinuerlig læring og videreutvikling av dine ferdigheter innen ledelse og teknologi
 • trives med å arbeide med moderne teknologi og ta teknologivalg

Om du er en god sparringspartner for teamets medarbeidere tror vi du vil passe hos oss. Det er viktig at du er hands-on på teknologien. Du har dybdekunnskap innen IAM og kan delta i IT-tekniske diskusjoner.


Hos oss får du

Muligheter for kompetanseutvikling gjennom deltagelse på kurs og konferanser. En stilling som gir gode, reelle muligheter for karriere- og kompetansebygging med fleksible arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og betalt overtid.

Stillingen er fast og vil bli plassert som seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 655 400 og 860 300 kroner per år avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse (http://www.spk.no).

Les mer om godene ved å jobbe i staten (http://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/gode).

Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

 

Arbeidssted

Oslo. Fra oktober 2021 flytter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sammen med Digitaliseringsdirektoratet inn i nye lokaler i Økern portal (https://okernportal.no/om-okern-portal/)


Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med seksjonssjef for WII, Mads Bjørklund, på telefon 920 61 371 eller mads.bjorklund@dfo.no.

Se også vår hjemmeside www.dfo.no (http://www.dfo.no)for mer informasjon om DFØ.


Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.


Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for innkjøp i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 650 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.
 

 

Sektor
Offentlig
Sted
Karl Johans gate 37B, 0162 Oslo
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
IT utvikling / IT-sikkerhet,
IT utvikling / Systemarkitekt
Følg firma
599 følger dette firmaet

Karl Johans gate 37B, 0162 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195646222
Sist endret 21. okt. 2020 15:13

Rapporter annonse