Utløpt

KJøretøykontrollører

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Stillingstittel
Kjøretøykontrollører
Frist
10.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statens Vegvesen
Om stillingen

I Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy nord, er det 4 ledige faste stillinger som kjøretøykontrollører hallkontroll. Hovedarbeidssted vil for tiden være ved trafikkstasjonene i Tromsø, Finnsnes, Narvik og Mo/Mosjøen, men de som tilsettes må og påregne noe arbeid ved andre trafikkstasjoner/kontrollstasjoner innenfor Kjøretøy nord sitt ansvarsområde Nordland og Troms og Finnmark

Hovedfunksjonen for trafikkstasjonene er å ha ansvar for kjøretøytekniske operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor kjøretøyområdet generelt.

Kjøretøykontrollørstillingene er primært basert på hallkontroll av tunge og lette kjøretøy og saksbehandling knyttet til disse oppgavene. Sekundært vil det bli tillagt utekontroller og eventuelt andre oppgaver i perioder med mindre behov for hallkontroll. 

Våre kontrollører jobber med viktige samfunnsoppgaver, og dette er en jobb for deg som fortrinnsvis har fagbrev innen bilfaget, er bilinteressert og som liker balansen mellom teknisk kontroll og myndighetsrollen. I stillingen vil du forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden og du må derfor se det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting.


Aktuelle arbeidsoppgaver
 • Teknisk kontroll av kjøretøyer i hall.
 • Saksbehandling innfor kjøretøyområdet.
 • Verifisering av dokumentasjoner for godkjenning.
 • Kontroll av lette kjøretøy langs vei.

Kvalifikasjonskrav

Som kjøretøyingeniør:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole min. 3 år, fra maskin- eller bilteknisk linje.
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Erfaring fra offentlig saksbehandling er en fordel.
 • Gode datakunnskaper.
 • Må ha førerkort klasse B og oppfylle kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasser.
 • For alle stillingen vil kjøretøyteknisk erfaring bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt

Som kjøretøyinspektør:

 • Utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev) eller annen relevant utdanning.
 • Det er ønskelig med god og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingen.
 • Gode datakunnskaper.
 • Må ha førerkort klasse B og oppfylle kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasser.
 • For alle stillingen vil kjøretøyteknisk erfaring bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt

Det er ønskelig at du har
 • Evne til god kommunikasjon og kundebehandling
 • Førerrett også i klassene A/BE/CE/DE
 • Evne til samarbeid, initiativ og innsatsvilje
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • God etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende.

Som medarbeider er det viktig at du har stå på vilje og godt humør. Vi vil vektlegge evnen til å arbeide under" høyt trykk" samtidig som man kan arbeide systematisk og nøyaktig etter gjeldende regelverk. Miljøet kjennetegnes av bred kompetanse og genuin interesse for kjøretøy og trafikksikkerhet. Du må jobbe målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, har omtanke for omgivelsene og er tilgjengelig.


Vi kan tilby
 • Personlig- og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Gunstig pensjonsordning med 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • Gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk


Annet om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Mailén Fridtjofsen Toften, tlf. 952 42 381. For stillingene i Tromsø og Finnsnes Roar Olsen tlf. 951 95 490, og for stillingene i Narvik og på Mo/Mosjøen Stian Lauvdahl tlf. 918 65 981.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

 Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Om arbeidsgiveren

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg. 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blandt annet målrettet kontrollvirksomhet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Teknisk personell
Følg firma
1093 følger dette firmaet

Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195410496
Sist endret 19. okt. 2020 13:39

Rapporter annonse