Utløpt

Skatterevisor Kristiansand

Arbeidsgiver
Skatteetaten
Stillingstittel
Skatterevisor Kristiansand
Frist
08.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Skatteetaten
Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 og 2 i avdelingen har et landsdekkende hovedansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
 
Til seksjon 2, gruppe 3 i Kristiansand søker vi nå etter revisor/økonom som skal ha som hovedoppgave å delta i bekjempelsen av sentrale trusselaktører innenfor arbeidslivskriminalitet. Gruppens ansatte er også med å bemanne a-krimsenteret i Kristiansand, sammen med Arbeidstilsynet, Politiet og NAV.    
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • planlegging og gjennomføring av kontroller og andre tiltak sammen med kolleger i tverrfaglige team
 • dialog med skattepliktige, hans representanter/rådgivere samt regnskapsfører og revisor
 • samarbeid med kolleger fra andre offentlige etater
 • delta aktivt i forbedring og utvikling av oppgaveløsning og arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner

 • regnskap- eller revisjonsutdanning på bachelor/masternivå eller skatteetatens revisorlinje, gjerne med IKT i fagkretsen. Regnskap og skatterett må inngå i fagkretsen. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kompetanse og interesse for bruk av digitale verktøy
 • fordel med erfaring innen relevante områder, men også nyutdannede kan være aktuelle
 • fordel med tilleggsutdanning/erfaring også innen andre fagfelt som kan være relevante for oppgaveløsning i Skatteetaten 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert og evne til å tenke nytt
 • tenker helhetlig og tar initiativ
 • analytisk og strukturert
 • kan jobbe effektivt både selvstendig og i team
 • høy arbeidskapasitet og tar ansvar for leveransene

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse


Stillingen lønnes som skatterevisor (kode 1223) eventuelt rådgiver (kode 1434) fra kr 500 000 - kr 650 000 eller spesialrevisor (kode 1224) eventuelt seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 - 800 000 avhengig av kvalifikasjoner.
 
For stilling som revisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.
 
De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Om arbeidsgiverenI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.


Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.


Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.


Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.


Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Sektor
Offentlig
Sted
Kjøita 42, 4630 Kristiansand S
Bransje
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Revisjon og kontroll

Nøkkelord

skatt, revisjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingeborg Denyer
Stillingstittel
Underdirektør
Telefon
408 08 273
Følg firma
2326 følger dette firmaet

Kjøita 42, 4630 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195378569
Sist endret 19. okt. 2020 08:35

Rapporter annonse