Utløpt

Vil du jobbe for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv?

Arbeidsgiver
Kompetanse Norge
Stillingstittel
Kompetanse Norge søker e-veileder til et svangerskapsvikariat
Frist
31.10.2020
Ansettelsesform
Vikariat
Om stillingen

Kompetansen til mennesker er en av Norges viktigste ressurser.  Kompetanse Norge jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen de trenger. Karriereveiledning er et viktig virkemiddel for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og et av våre mål er å sørge for at alle i befolkningen har tilgang til gratis, offentlig karriereveiledning av høy kvalitet.

Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for karriereveiledning, og bidrar til utviklingen av karriereveiledningsfeltet og kompetansepolitikken. Seksjon for karrieretjenester i Tromsø har ansvaret for det nylig igangsatte nettstedet karriereveiledning.no. Nettstedet tilbyr blant annet informasjon om utdanning og arbeid, og digital karriereveiledning (e-veiledning) via chat og telefon. Et grunnleggende element i tjenesten er utdanning.no.

Fra og med medio desember er det ledig et vikariat for 10 måneder. Vi ser etter en profesjonell og utviklingsorientert karriereveileder som setter kvalitet og brukernes behov i sentrum for egen karriereveiledningspraksis og som kan bruke sin erfaring i digitale kanaler.


I jobben vil du blant annet ha følgende arbeidsoppgaver og ansvar:
 • karriereveiledning i tjenestens kanaler, chat og telefon
 • du vurderer og benytter offentlig og kvalitetssikret informasjon som grunnlag for svar på spørsmål og i karriereveiledning
 • du samarbeider tett og bredt, både fysisk og digitalt, med ulike fagmiljøer og aktører, og med kolleger både på samme lokasjon som deg og andre steder i landet
 • du jobber proaktivt med forbedring og utvikling av tjenesten basert på de erfaringer du gjør i karriereveiledningen  
 • du bidrar til en sterk læringskultur og deling av kunnskap og erfaring

Hovedoppgaven din blir karriereveiledning. Med din kompetanse kan du både gi gode svar på spørsmål og gjennomføre lengre karriereveiledningssamtaler via chat eller telefon.

Når du er kommet godt i gang med arbeidet, vil vi at du bidrar til å gjøre tjenestene våre enda bedre ved å dele din kunnskap og erfaring med oss, med utgangspunkt i tjenestens, brukernes og dine kollegers behov. Det kan eksempelvis være å bidra til produksjon av innhold for karriereveiledning.no og utdanning.no eller ha ansvar for særskilte fagområder relevant for tjenesten.


Kvalifikasjoner:

Du må ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå*, eksempelvis innen karriereveiledning/veiledning, samfunnsfag, humanistiske fag, HR, pedagogikk eller lignende
 • minimum tre års erfaring fra en rolle i arbeidslivet som har inneholdt veiledning eller karriereveiledning. Dette kan for eksempel være veiledning innen utdannings- og yrkesvalg, kompetanseutvikling, karriereutvikling, opplæringsaktiviteter eller arbeidspraksis, endrings-/omstillingsprosesser, eller lignende. Eksempelvis en opplærings-, organisasjonsutviklings- eller HR-rolle, faglig leder for lærlinger, traineer eller studenter i praksis, leder for en liten bedrift/avdeling, rolle som tillitsvalgt, konsulent eller lignende
 • du evner å lære deg nye digitale verktøy og programmer raskt, og kan finne, innhente, vurdere og benytte informasjon presist og effektivt.
 • svært gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper, og god skriftlig formidlingsevne

*Særdeles lang og relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse.

Det er også en fordel med:

 • utdanning innen karriereveiledning
 • erfaring med bruk av digitale verktøy som chat-, telefon- og videoløsninger i en jobbsituasjon
 • erfaring fra tjenesteutvikling med brukeren i sentrum
 • kjennskap til utdanningssystemet i Norge
 • arbeidsmarkedskunnskap
 • noe kjennskap til, eller erfaring med, arbeidstakere i omstillingsprosesser
 • noe kjennskap til, eller erfaring fra, offentlig sektor
 • erfaring med å jobbe med digitale verktøy utover Office-pakken og nettleseren

Vi ønsker at du:
 • gir brukerne profesjonell karriereveiledning av høy kvalitet
 • har høy faglig integritet, etisk bevissthet og god rolleforståelse
 • reflekterer over egen karriereveiledningspraksis og er opptatt av veisøkers utbytte
 • takler å ha mange baller i lufta samtidig og evner å snu deg raskt ved behov
 • arbeider strukturert og bevarer roen selv når det er hektisk
 • er team-orientert, og liker å spille andre rundt deg gode
 • er lærevillig, og klar til å bruke kollegene og fellesskapet til å øke egen kompetanse
 • takler godt endringer knyttet til arbeidsmetodikk, bruk av digitale verktøy og lignende

Personlig egnethet vil bli vektlagt


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.


Hos oss får du:
 • god og omfattende opplæring
 • muligheten til å bidra til forandringer i enkeltmenneskers liv
 • arbeid med spennende teknologiske løsninger
 • jobbe i et arbeidsmiljø med fokus på raushet, kunnskapsdeling, trivsel, mestring og samhold
 • jobbe i helt nye lokaler sentralt i Tromsø sentrum sammen med ansatte fra Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning.
 • vikariat som rådgiver eller seniorrådgiver, med årslønn mellom kroner 532 300,- og 655 400,-avhengig av kvalifikasjoner
  • lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner
  • for særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • mobiltelefonordning
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån. Til dette blir det trukket to prosent av lønna til lovfestet innskudd
 • arbeidstiden har en ytre ramme på 08:00 - 21:00 og innrettes etter en vaktordning som varierer mellom dag- og kveldsvakter.  På sikt kan det være aktuelt med helgevakter.
 • Kompetanse Norge har AV-utstyr av høy kvalitet for samarbeid på tvers av lokasjoner.

 


Kontaktpersoner:

Navn: Eirik Øvernes, seksjonsleder

e-post: eirik.overnes@kompetansenorge.no

telefon: 48 13 31 73

 

Navn: Kristin Jensen, seniorrådgiver

e-post: kristin.jensen@kompetansenorge.no

telefon: 48 05 86 20


Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.


Om arbeidsgiveren

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge jobber for å heve voksnes kompetanse slik at flest mulig har den kompetansen arbeidslivet trenger.

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Tromsø.

Sektor
Offentlig
Sted
Strandgata 8, 9008 Tromsø
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Veileder
Følg firma
318 følger dette firmaet

Strandgata 8, 9008 Tromsø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195125920
Sist endret 19. okt. 2020 09:24

Rapporter annonse