Utløpt

Seksjonsleder -100% fast

Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus HF
Stillingstittel
Seksjonsleder
Frist
30.10.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Akershus universitetssykehus

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Ved ortopedisk sengepost Kongsvinger søker vi etter en engasjert leder som kan videreutvikle seksjonen, i tillegg jobbe systematisk og langsiktig for utvikling  av det ortopediske tilbudet ved avdelingen i Kongsvinger. Som seksjonsleder inngår man i ortopedisk lederteam.

Tiltredelse 01.01.2021 

Ved ortopedisk avdeling utføres både elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp. Sengeposten har 18 senger og  bemannes med sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og studenter. Enheten er en læringsarena for studenter, med tett samarbeid med høyskolen i Hedmark.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har et overordnet faglig, strategisk, økonomisk, personal- og driftsmessig ansvar for enheten
 • Stillingsinnehaver er underlagt de forpliktelser og rettigheter som til enhver tid er nedfelt i gjeldende lov- og avtaleverk som gjelder for Akershus universitetssykehus
 • Enheten skal ledes i tråd med ortopedisk avdeling sine behov, vedtatte planer og rammer
 • Som medlem av avdelingens ledergruppe skal seksjonsleder bidra til samlet måloppnåelse for Ortopedisk avdeling
 • Delta aktivt i utvikling av pasientforløp for ortopediske pasienter og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ledererfaring fra komplekse, kunnskapsintensive virksomheter/sektorer
 • Lederutdanning, fortrinnsvis med erfaring fra helse, eller villighet til å gjennomføre/delta på leder- og ledelsesutviklingstiltak i regi av foretaket
 • Kjennskap til pasientadministrativt system DIPS
 • Kjennskap til GAT/Personalportalen
 • Interesse for generell kirurgi
 • Gode norskkunnskaper
 • Gode kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

 • Ansvarlighet, helhetstenkende, utøve handlekraft, vise endringsvillighet, være inspirerende og kommuniserende i sin lederadferd
 • Analytiske evner, systematisk, strukturert og evne til langsiktig tenking
 • Evne til å fungere godt i team og samhandle med andre faggrupper
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Ledergruppe med fokus på forbedring og utvikling
 • Mentorordning

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjonKongsvinger sykehus er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye, øre-nese-hals og barnepoliklinikk, samt har områdefunksjon i revmatologi. Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter.Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Sektor
Offentlig
Sted
Parkveien 35, 2212 Kongsvinger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Sykepleier,
Helsepersonell

Nøkkelord

Oslo, Innlandet, Viken, Ahus

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Darius Cepulis
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
474 14 233
Følg firma
1811 følger dette firmaet

Parkveien 35, 2212 Kongsvinger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 194220493
Sist endret 8. okt. 2020 18:13

Rapporter annonse