Utløpt

Er du klar for å bli vår nye HMS-rådgiver på Reitan/Bodø?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
HMS-Rådgiver
Frist
15.10.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Vi har en spennende stilling som HMS-rådgiver og er nå på jakt etter deg som har en solid kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. Er du i tillegg glad i analyse, systematikk og struktur må du ikke nøle med å søke på vår ledige stilling.  Sjef FOH har det overordnede ansvaret for at det systematiske HMS-arbeidet etterleves i henhold til myndighetskrav og Forsvarets styrende dokumentasjon. Som HMS-rådgiver hos oss skal du bistå arbeidsgiver i å ivareta dette ansvaret. Hvilke arbeidsoppgaver som delegeres til HMS-rådgiver avtales fortløpende mellom arbeidsgiver og HMS-rådgiver.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Rådgiver for ledelsen i HMS-spørsmål.
 • Bistå ledelsen i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet (koordinere, etablere, utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet).
 • Sørge for at det systematiske HMS-arbeidet planlegges og dokumenteres i henhold til FOH´s og Forsvarets HMS-system.
 • Rapportere til ledelsen og holde ledelsen løpende informert om vesentlige forhold som angår arbeidet med HMS.
 • Gjennomføre revisjon av det systematiske HMS-arbeidet og påse at det fungerer etter hensikten.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Sikre at faglige krav ihht Arbeidsmiljøloven og militært HMS-regelverk blir ivaretatt.
 • Planlegge, koordinere og følge opp HMS-arbeidet ved avdelingen herunder ivareta HMS rådgivning og saksforberedelser til møter i arbeidsmiljøutvalg(AMU) og HMS rapportering samt forestå ledelsens årlige gjennomgang.
 • Ivareta systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid herunder planlegge og gjennomføre revisjon av avdelingens HMS-system.
 • Legge til rette for, og oppfølging av, nødvendige HMS-risikovurderinger herunder også følge FOH's avvikshåndtering.
 • Vurdere og analysere samt foreslå/anbefale tiltak/løsninger sett i forhold til et helhetlig HMS-system.
 • Utarbeide lokale prosedyrer for ivaretagelse av systematisk HMS-arbeid.
 • Følge opp arbeidsmiljø- og medarbeiderundersøkelser samt vernerunder.
 • Følge opp enhetens avviksbehandling.
 • Utarbeide krav til, og plan for, HMS-opplæring for ansatte i FOH.
 • Legge til rette for, og oppfølging av, nødvendige HMS-risikovurderinger.
 • Bidra inn i FOH's hovedprosesser innen operasjon, plan og øving.
 • Ivareta faglig rådgivning innen rusforebygging og selvmordsforebyggende arbeid.
 • Oppdatere enhetens HMS-websider (redaktøransvar).
 • Sekretær for AMU.

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig universitet/høgskole innen relevant fagområde.
 • Minimum 3 års tjenesteerfaring innen fagområdet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Gode datakunnskaper.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Må oppfylle fysiske minimumskrav*.

Ønskelig krav:

 • Master innen relevant fagområde.
 • Verneingeniørutdanning.
 • Utdanning innen arbeidsrett og organisasjonspsykologi.
 • Erfaring med organisasjonsutvikling, HR og/eller HMS arbeid.
 • Det er ønskelig med erfaring fra bruk av HMS-systemet i SAP.
 • Erfaring med analysearbeid, statistisk fremstilling og rapportdesign.

Personlige egenskaper

 • Tjenesten innebærer daglig kontakt med ledelse FOH og fordrer god personlig framtreden.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Struktur og analytiske evner vektlegges spesielt.
 • Evne til å skape resultater gjennom selvstendig arbeid og i team.
 • God helhetsoversikt.

Vi tilbyr

 • Stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 68-74, for tiden kr 615 900- 691 400,- pr år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 • For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte oberst Steve Pedersen, telefon 75 53 60 20 eller rådgiver Torill Rosseland, telefon 75 53 61 17.

*Særskilte krav:
Av hensyn til fjellanleggets beskaffenhet og kravet til å ivareta arbeidstakernes sikkerhet har Forsvaret satt krav til fysisk skikkethet til personell som skal ha tjenestested i Forsvarets fjellanlegg på Reitan (AML §13-1).

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bidrar du til å ivareta landets sikkerhet og interesser. FOH verner norske interesser ved å planlegge og utføre militære operasjoner i Norge og i utlandet. Dette omfatter alt fra Kystvakten, redningstjenesten og grensevakten, til norske soldater i utlandet.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Reitan, 8050 Tverlandet
Bransje
Miljøtjenester,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
HMS,
Kontor og administrasjon,
Rådgivning

Nøkkelord

HMS,, rådgiver,, arbeidsmiljø,, FOH,, Bodø

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Steve Pedersen
Stillingstittel
Sjef Sekretariatet
Telefon
75 53 60 20
Kontaktperson
Torill Rosseland
Stillingstittel
HR Rådgiver
Telefon
75 53 61 17
Følg firma
6804 følger dette firmaet

Reitan, 8050 Tverlandet

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 192605096
Sist endret 25. sep. 2020 09:02

Rapporter annonse