Forsker/Seniorforsker ved NORCE Miljø, LFI

Arbeidsgiver
NORCE
Stillingstittel
Forsker/Seniorforsker ved NORCE Miljø, LFI
Frist
31.10.2020
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen - forsker /seniorforsker ved LFI

LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske) er en av sju forskningsgrupper i avdelingen NORCE Miljø. Gruppen har for tiden ca. 20 ansatte i tillegg til ca. 10 studenter fra bachelor til dr.grads nivå.

Det lyses med dette ut en ledig fast 100% stilling som forsker /seniorforsker ved LFI. Oppstart 1. desember 2020 eller etter avtale.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene blir forskning og prosjektgjennomføring innen overvåkning av ferskvann og ferskvannsøkologi med vekt på bunndyr som indikatororganisme. Jobben vil inkludere hele kjeden innen prosjektgjennomføring, fra ide til søknadsskriving, planlegging, innsamlinger i felt, analyser på lab, databehandling og rapportering. Bakgrunnen er at det i mange elver og innsjøer er behov for gruppens kompetanse for gjennomgang av bestandsstatus, trusler for å bedre økologisk status etter vannforskriften.

 

Arbeidet vil baseres på en tverrfaglig tilnærming innen ferskvannsøkologi, der man bruker kunnskap om taksonomi og miljøpreferanser hos bunndyr, økologi hos fisk, samt kunnskap om limnologi og ferskvannsnatur. Stillingen vil tidvis være fysisk krevende grunnet perioder med feltarbeid basert på bl.a. snorkling. Kandidaten vil jobbe tett med andre ansatte i gruppen, også under feltoppdrag.


Kompetansekrav

Vi søker etter en kandidat med minimum mastergrad og erfaring innen et eller flere av følgende fagfelt innen ferskvannsøkologi: taksonomi, artsbestemmelser og økologi hos bunndyr, biologisk overvåking, biodiversitet og vanndirektivet. Søkeren skal kunne vise til erfaring fra faglig relevant prosjektgjennomføring og publisering innenfor et eller flere av disse fagfeltene.

Det legges vekt på at søkeren har gode analytiske og språklige evner for å publisere funn i vår norske rapportserie og i vitenskapelige tidsskrifter.

Andre nødvendige kvalifikasjoner omfatter:

  • Gode samarbeidsevner
  • Gode formidlingsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig og vise initiativ
  • Søkeren må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
  • Sertifikat klasse B
  • Erfaring og kunnskap med statistikk

Erfaring med geodata og arbeid med databaser er en fordel.

Kvinner oppfordres til å søke.


Hva vi kan tilby

Vi kan tilby et meget godt arbeidsmiljø i en spennende faglig kontekst og muligheter for faglig- og personlig utvikling. Gruppen fokuserer på å serve samfunnet sitt behov til kunnskap og informasjon, både gjennom grunnforskning og anvendt forskning. Feltarbeidet foregår gjerne i flott vestlandsnatur.


Utfyllende opplysninger om stillingen

Utfyllende informasjon om arbeidsoppgaver og forskningsgruppen kan man få ved å henvende seg til Forsker I Gaute Velle (gvel@norceresearch.no, tlf 99533940). Spørsmål om praktisk informasjon vedrørende søknaden kan sendes til HR-rådgiver Julia Dale, jdal@norceresearch.no


Hvordan søke

Stillingen skal søkes elektronisk gjennom lenken i denne annonsen.

Søknaden skal inneholde:

  • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
  • CV inkludert publikasjonsliste
  • Kopi av relevante vitnemål
  • Navn og kontaktinformasjon til 2 referansepersoner

Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.

Søknadsfrist: 31.10.2020


Om arbeidsgiveren

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

 

Sektor
Offentlig
Sted
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Annonseinformasjon

FINN-kode 192602721
Sist endret 24. sep. 2020 16:00

Rapporter annonse