Utløpt

Vil du bli en del av vårt nye IKT-driftsmiljø?

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Driftsansvarlig
Frist
04.10.2020
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Miljødirektoratet er midt i en spennende prosess med mål om å bli en profesjonell tjenesteleverandør av IT-tjenester til fem etater i miljøsektoren, herunder Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Artsdatabanken og Kulturminnefondet. Seksjon for IT-tjenester har ansvar for å sikre stabile løsninger for etatene som befinner seg i Tromsø, Trondheim og Oslo.

Det vil være varierte oppgaver og muligheter for en innholdsrik arbeidshverdag i et kompetansemiljø med stor bredde. Vi jobber for å modernisere oss, og du vil få mulighet til å være med å påvirke valg av teknologi og arbeidsmetoder. Per i dag er vi i underkant av 20 dyktige medarbeidere.


Som driftsansvarlig blir dine hovedansvarsområder
 • Følge opp brukerhenvendelser eskalert fra 2. linje, spesielt knyttet til Windows server, Azure og AD.
 • Gi råd om valg av tekniske løsninger, design og arkitektur.
 • Forvalte, videreutvikle og kvalitetssikre infrastruktur og plattformer. Bidra til økt grad av automatisering.
 • Installere, konfigurere og monitorere operativsystemer og applikasjoner.
 • Bestille og følge opp leverandører.
 • Planlegge, koordinere og utføre endringer hos kunder.
 • Dokumentere rutiner og gjennomføre risikovurderinger.
 • Delta på kundemøter og i prosjektarbeid.

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Relevant IT-utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen informatikk, datateknologi, informasjonssikkerhet eller tilsvarende. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Du må ha minimum fire års erfaring fra IT drift- og leveransemiljø.
 • Du bør ha meget god basiskunnskap om IT-løsninger og god brukerkunnskap om Windows Server, Azure, O365, VMware og scripting.
 • Du bør ha god brukerkunnskap om onprem-AD/Azure-AD og MS SQL Server og helst også god brukerkunnskap om Nettverk og brannmur (Palo Alto).
 • Kunnskap om ITIL og ISO27001 eller tilsvarende rammeverk vil bli tillagt vekt.
 • Relevante sertifiseringer innen fagområdet vil vektlegges.

Egenskaper

 • Du er løsningsorientert og har stor gjennomføringsevne.
 • Du evner å jobbe strukturert i stressede situasjoner og trives med å jobbe i et hektisk og utfordrende miljø.
 • Du holder deg faglig oppdatert og liker nye utfordringer.
 • Du har meget gode samarbeidsegenskaper og kan jobbe både selvstendig og i team.
 • Du er en person som tar initiativ, er løsningsorientert og er en pådriver for videreutvikling.
 • Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr
 • fast stilling med lønn som senioringeniør fra kr. 552 800 (ltr. 62) til kr. 691 400 (ltr. 74) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • utfordrende og interessante tekniske oppgaver med mulighet for stor faglig og personlig utvikling i en seksjon i endring
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse (https://spk.no/)

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er fungerende seksjonsleder Clas Robert Olsson, telefon 901 06 146/ clas.robert.olsson@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Yvonne Roualet Thoresen, tlf. 986 35 720 / yvonne.roualet.thoresen@miljodir.no.
 

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Merk søknaden 38-2020 OID

Søknadsfrist: 04. oktober 2020

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Det blir gjennomført forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket blir evaluert av Difi, som behandler anonyme opplysninger om tilsettingsprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utleverte til andre i sammenheng med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Sektor
Offentlig
Sted
Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
IT drift og vedlikehold,
IT drift og vedlikehold / Drift/Operations,
IT drift og vedlikehold / IT-support
Følg firma
1160 følger dette firmaet

Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 191841113
Sist endret 17. sep. 2020 17:47

Rapporter annonse