Forskarar innan klimaomstilling

Arbeidsgiver
Stiftinga Vestlandsforsking
Stillingstittel
Forskar
Frist
30.09.2020
Ansettelsesform
Fast

Kunne du tenkje deg å forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? Då kan desse stillingane i Sogndal vere noko for deg.

Vestlandsforsking har stor aktivitet på området klimaomstilling og ønskjer å tilsetje ein til to forskarar som forskar II (med doktorgrad) eller forskar III (utan doktorgrad). Dersom to blir tilsette, vil ei av stillingane vere fast og den andre mellombels.

Forskarane vil vere knytte til forskingsgruppa for klima og miljø og kan bli kopla til det nyetablerte forskingssenteret Noradapt (Norsk senter for berekraftig klimatilpassing). Senteret har som mål å styrkje samfunnet si evne til klimatilpassing og rettar seg både mot privat og offentleg sektor. Arbeidet inneber difor kontakt med verksemder og aktørar som på ulike måtar må tilpasse seg klimaendringane, og arbeidsoppgåvene kan til dømes omfatte formidling og rettleiing i tillegg til tradisjonell forskingsaktivitet.

Aktuelle forskingstema er analyse og handtering av klimarisiko, klimatilpassing, energiomstilling, industriell økologi, berekraftig transport og forbruk.

Du bør ha ei fagleg hovudforankring innan samfunnsfag og det er ønskjeleg med relevant arbeidserfaring frå offentleg eller privat verksemd. Du bør ha kompetanse på kvantitativ metode og gjerne erfaring med kvalitativ metode. Søkjarar med relevant doktorgrad, forskarerfaring eller anna relevant arbeidserfaring frå feltet vil bli føretrekte.

Du må trivast med oppdragsforsking og kunne inngå i faglege fellesskap på tvers av disiplinar. Vi legg vekt på sjølvstende, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men òg trekk som god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. I tillegg er det viktig at du har god munnleg og skriftleg formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr fagleg interessante og utviklande oppgåver. Vestlandsforsking har eit godt, tverrfagleg arbeidsmiljø med om lag 30 forskarar frå fag som statsvitskap, samfunnsgeografi, økonomi og naturvitskap. Vi har velutvikla samarbeidsnettverk både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og tilbyr fleksibel arbeidstid, bedriftsidrettslag, gode pensjons- og forsikringsordningar og andre velferdsordningar.

Løn etter avtale. Arbeidsstad er Sogndal.

Søknad med CV og publikasjonsliste, karakterutskrifter/vitnemål og eventuelle attestar, kan og sendast til Vestlandsforsking, postboks 163, 6856 Sogndal

Om arbeidsgiveren

Vestlandsforsking er eit forskingsinstitutt som utfører forsking og utvikling for næringsliv og offentleg sektor. Vi er om lag 30 tilsette i eit spennande fagmiljø som arbeider med forsking innan klima, miljø, energi, IKT, regional utvikling og reiseliv. Vi har ein lang tradisjon for internasjonalt forskingssamarbeid, og utfører både regionale og nasjonale forskingsoppdrag.
Vi held til ved Campus Sogndal i Sogn og Fjordane, i eit aktivt og innovativt miljø med både forsking, utdanning, idrett og entreprenørskap. Sogndal er kjent for fantastisk natur og gode vilkår for friluftsliv.

Nettverk
Facebook LinkedIn Twitter
Sektor
Organisasjoner
Antall stillinger
2
Sted
Røyrgata 4, 6856 Sogndal
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Nøkkelord

forsking, klimaomstilling

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Halvor Dannevig
Stillingstittel
Forskingsleiar klima og miljø
Mobil
976 76 397
Kontaktperson
Anders-Johan Almås
Stillingstittel
Direktør
Mobil
957 09 903
Nyhet! Denne annonsen har FINNs "Enkel søknad"

Søk her

Følg firma
1 følger dette firmaet

Røyrgata 4, 6856 Sogndal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 190994618
Sist endret 10. sep. 2020 12:13

Rapporter annonse