Utløpt

Leder prosjektkontor

Arbeidsgiver
Norsk nukleær dekommisjonering
Stillingstittel
Leder prosjektkontor
Frist
16.09.2020
Ansettelsesform
Fast
Som Leder for prosjektkontoret ved IFE sitt anlegg på Kjeller vil du bidra med å utarbeide en gjennomføringsplan for dekommisjonering i nært samarbeid med IFE sin nukleære divisjon (NUK).
Du vil ha ansvar for at prosjektene koordineres og gjennomføres iht. til avtalt kvalitet, kost og tid samt optimal ressursutnyttelse, og bidra til optimalisering av felles prosjektplan.
I tillegg vil du være ansvarlig for innspill til budsjettprosessen for prosjektkontorets portefølje, og skal levere forslag til årlig budsjett for eksisterende og nye prosjekter og oppgaver.
Budsjettering, oppfølging og rapportering til Prosjektstyret av budsjetter, fremdrift, risiko og kostnader i tråd med prosjektmandater er sentrale oppgaver.
 
Stillingen rapporterer til Prosjektsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i og gjennomføre møter i henhold til prosjektstrukturen for IFE NUK/NND
 • Følge opp kvalitet og HMS, sikkerhetsarbeid og sikkerhetskultur i prosjekter, og påse at dette følger interne og eksterne krav og forventninger
 • Påse at risikostyring relatert til prosjektene gjennomføres
 • Koordinere prosjektoppfølging og sikre prosjektgjennomføring i henhold til tid og budsjett
 • Sikre at det utarbeides hensiktsmessige prosesser, maler og verktøy for prosjektstyring
 • Rapportere fremdrift og melde avvik til Prosjektstyret i tråd med gjeldende prosjekthåndbok
 • Kvalitetssikre månedsrapport for prosjektene innen eget område
 • Etablere, levere og rapportere på egne prosjekter etter gjeldende prosjektmodell
 • Sikre rett bemanning av prosjektenes ulike faser og allokere riktige oppgaver til riktige ressurser
 • Oppfølging og veiledning av prosjektdeltakere
 • Bidra til å etablere NND sitt prosjektstyringssystem

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Høyere teknisk utdanning (høyskole/universitet) innenfor relevante fagområder
 • Sertifisert prosjektleder innen internasjonal sertifiseringsinstans, f.eks. IPMA eller PMI (ønskelig men ikke et krav)

Erfaring/annen kompetanse:

 • Erfaring med å jobbe med prosjektledelse på tekniske avanserte industrianlegg/byggeprosjekter
 • Erfaring med å jobbe med høyt sikkerhetsfokus og risikostyring
 • God bestillerkompetanse
 • Kunnskap om planlegging, økonomistyring og kontraktsadministrasjo

Om arbeidsgiverenNorsk nukleær dekommisjonering (NND) er en nystartet statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. 


NND har en av vår tids mest komplekse miljøvernoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å rydde opp etter 70 år med norsk atomvirksomhet og sørge for sikker håndtering av radioaktivt avfall. 


Gjennom å utføre jobben i henhold til norsk lovverk og internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.


Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort. 


NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE), som i dag eier de norske atomanleggene. Ife er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Sektor
Offentlig
Sted
INSTITUTTVEIEN 18, 2007 Kjeller
Bransje
Annet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kjetil Bjørlo
Stillingstittel
Prosjektsjef
Telefon
988 51 491
Følg firma
88 følger dette firmaet

INSTITUTTVEIEN 18, 2007 Kjeller

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 189392459
Sist endret 7. sep. 2020 11:18

Rapporter annonse