Utløpt

Ønsker du å operere i grensesnittet mellom teknologi, forvaltning og politikk?

Arbeidsgiver
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Stillingstittel
NSM søker romkoordinator
Frist
06.09.2020
Ansettelsesform
Fast

NSMs fjerdeavdeling har et ansvar for utvikling av forebyggende sikkerhetstiltak og har et særlig ansvar for å støtte Forsvarets operative evne.

Avdelingens ansvar er teknologi-innrettet, med medarbeidere med svært høyt kompetansenivå. Vi legger derfor vekt på å være en moderne kompetanseorganisasjon, hvor vi mobiliserer til gjennomføring, riktig kompetanse til rett tid og bidrar til en kultur for kontinuerlig forbedring basert på gode verdier og et godt arbeidsmiljø.

Avdelingens ansvar omfatter IT arkitektur og design, Kryptoutvikling og operativ kryptotjenester, Tekniske sikkerhetstjenester, samt Inntrengningstesting.

Avdelingen er gitt ansvaret for å koordinere NSMs støtte til romvirksheten i militær og sivil sektor.

Hovedoppgave

I NSMs avdeling for forsvar mot avanserte digitale trusler, søker vi etter en kollega som skal fylle funksjonen som koordinator og tilrettelegger for NSMs sikkerhetsfaglige støtte til den nasjonale romvirksomheten. Stillingen inngår i avdelingens lederstøtte sammen med tre stillinger, der hensikten er å gi avdelingens ledelse strategisk støtte og rådgivning, samt praktisk tilrettelegging.

I rollen som romkoordinator rapporterer du direkte til avdelingsdirektøren og jobber på tvers av ikke bare seksjonene i egen avdeling, men skal også koordinere med øvrige bidragsytere innen romsikkerhet i andre avdelinger i NSM.

Romkoordinatoren skal legge til rette for å utarbeide anbefalinger og beslutningsgrunnlag for innretningen av avdelingens arbeid innen feltet. Det er derfor behov for at du har evne til og interesse for å operere i grensesnittet mellom teknologi, forvaltning og politikk.

Arbeidsoppgaver

I rollen skal du på vegne av avdelingsdirektøren

 • Ta fram og forvalte administrative avtaler på vegne av avd dir og delta i internasjonale fora innen feltet
 • Forvalte NSMs prioritering av internasjonal og nasjonal deltakelse innen romsikkerhet
 • Koordinere NSMs støtte til militær og sivil romvirksomhet, inkludert delta i prosjektråd og samarbeid med Norsk Romsenter
 • Kunne stille i Romutvalget og Romsikkerhetsutvalget
 • Koordinere og sammenstille NSMs ressursplan for romsikkerhetsarbeidet i NSM
 • Koordinere oppfølgingen av NSMs nasjonale ekspert i EU-kommisjonen Brussel
 • Koordinere NSMs arbeid med EU, GSA og ESA
 • Koordinere NSMs støtte til Forsvarets romaktiviteter (ressursplanlegging, mm)
 • Bidra til NSMs støtte til utviklingen av romsikkerhet i samfunnet
 • Koordinere NSMs utredninger og faglige råd om romsikkerhet nasjonalt og internasjonalt
 • Kartlegge og følge opp NSMs behov for romfaglig kompetanse
KvalifikasjonerKrav

Rollen krever at du har

 • Relevant internasjonal erfaring
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Relevant høyere utdanning på masternivå (teknisk, juridisk, statsvitenskap, e.l.). Lang, relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå.
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet
Ønsket kvalifikasjoner

I stillingen bør du i tillegg

 • Ha relevant erfaring med informasjons- og samfunnssikkerhet
 • Kjenne NSMs ansvarsområder
 • Ha erfaring med planlegging og koordinering av komplekse prosjekter
 • Ha kunnskap om NATO, EU og EØS generelt og romsikkerhet spesielt
 • Kjenne forsvarets og den sivile forvaltningens behov for og anvendelser av romressurser
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

For øvrig er Romkoordinatoren

 • Analytisk og strukturert
 • Resultatorientert og selvstendig
 • En typisk lagspiller, som evner samarbeide for å bygge tillit og skape resultater
 • Initiativrik og har stor arbeidskapasitet
 • Har evne til å tilpasse seg nye arbeidsformer og oppgaver

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nivå, og man kan ikke ha annet statsborgerskap enn norsk. Videre må det forventes at stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

Vi kan tilby
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert på nivået Seniorrådgiver (SKO 1364), årslønn kr 704 900 - 741 300 (ltr 75 - 77) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning
- utvikle sikkerhetstiltak
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Sektor
Offentlig
Sted
Rødskiferveien 20, Kolsås base, 1352 Kolsås
Bransje
Konsulent og rådgivning,
Forsvar og militær,
IT
Stillingsfunksjon
Dokumentasjon,
Ingeniør,
Sikkerhet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Avdelingsdirektør Hans Robert Bjørnaas
Telefon
67 86 42 02
Følg firma
1711 følger dette firmaet

Rødskiferveien 20, Kolsås base, 1352 Kolsås

Annonseinformasjon

FINN-kode 188264078
Sist endret 18. aug. 2020 09:27

Rapporter annonse