Utløpt

Prosjektsikkerheitskoordinator

Arbeidsgiver
Forsvarsbygg
Stillingstittel
Prosjektsikkerheitskoordinator
Frist
01.09.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvarsbygg

Forsvarsbygg leverer eigedom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Her styrast og leiast investeringsprosessen frå tidlegfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driv strategisk rådgiving, herunder alternativstudiar, konsept- og prosjektutvikling. Prosjekta spenne breitt frå bolig og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av kampflybase.

Forsvarsbygg førestår utbygging og investeringar for 2-3 mrd. kroner pr. år. Forsvarsbygg søker etter ein prosjektsikkerheitskoordinator til å bistå prosjekta med førefallande prosjektoppgåver herunder prosjektsikkerheitsarbeid. Noverande arbeidsstad vil vere Evenes. 

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i offentleglova - jamfør særleg offentleglova § 25.  

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgåver

 • Assistere prosjekta med førefallande prosjektsikkerheitsarbeid
 • I samarbeid med prosjektsikkerheitsleiar ta hand om stadleg utøving og oppfølging av prosjektsikkerheitsarbeid, herunder sikkerheitsadministrasjon og støtte til prosjekta
 • Ta hand om behov i prosjekta for sikkerheitsklarering og bistå med autorisasjon av personell
 • Gjennomføring av autorisasjon mellom anna av innleide og eksterne leverandørar i prosjekta
 • Halde oversikt over autorisasjonslister, gradert materiell, medieregister i samarbeid med ansvarleg fagmiljø, mv.
 • Medverke til å utarbeide og ajourholde prosjektrelatert sikkerheitsdokumentasjon
 • Bistå med følgeteneste
 • Rapportering og oppfølging av sikkerheitshendingar og avvik i prosjekta
 • Koordinere sikkerheitsarbeidet med lokal brukar
 • Halde oversikt over risikoar og foreslå førebyggande og korrigerande tiltak
 • Bistå i risikovurdering og tiltak 

Kvalifikasjonar

  • Relevant utdanning innan sikkerheitsfaget. Relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
  • Erfaring frå førebyggande sikkerheitsarbeid 
  • Erfaring med handtering av gradert informasjon
  • Ønskeleg med erfaring frå eigedom, bygg og anlegg 
  • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg og NATO Secret

  Personlege eigenskapar

  • Strukturert
  • Initiativrik og ansvarleg
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar
  • God gjennomføringsevne
  • Fagorientert 

  Vi tilbyr

  • Lønn som førstekonsulent/ seniorkonsulent (kode 1408/1363) frå kr. 449 400,- til kr. 555 100,-. Endeleg plassering i nevnt lønnsspenn vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar.
  • Fleksibel arbeidstid
  • Faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver
  • Bedriftsidrettslag med breitt tilbud av aktivitetar
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar i Statens pensjonskasse
  • Boliglån i Statens Pensjonskasse
  • Meiningsfullt samfunnsoppdrag
  • Godt arbeidsmiljø

  Om arbeidsgiveren
  Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, bygger, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar inneheld mange av dei mest særeigne og krevande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for alle, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, mellom anna Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.  Forsvarsbygg har som målsetting at arbeidsmiljøet vårt skal pregast av å vere tverrfagleg, mangfaldig og likestilt. Vi oppfordrar alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vi ønsker å knytte oss til nye medarbeidarar som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom den personlege og faglege kompetansen sin.


  Det gjennomførast forsøk med anonyme søknadar i staten. Anonymiseringa av søknadar skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidatar som er aktuelle for intervju. Forsøket vert evaluert av Difi, som behandlar anonyme opplysningar om tilsettingsprosessen og det blir utarbeidd ein statistikk over resultatet av forsøket. Opplysningar om enkeltpersonar vil ikkje bli utlevert til andre i høve til forsøket og evalueringa, men reglane om innsyn i offentleg søkarliste og utvida søkarliste gjeld.

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Evenes Flystasjon, 8536 Evenes
  Bransje
  Eiendom,
  Bygg og anlegg
  Stillingsfunksjon
  Prosjektledelse,
  Rådgivning,
  Koordinering

  Nøkkelord

  Sikkerhet, Prosjekt, Prosjektsikkerhet, Autorisasjon, Risiko

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Knut Brox
  Stillingstittel
  Leder prosjektsikkerhet
  Telefon
  916 46 941
  Følg firma
  1674 følger dette firmaet

  Evenes Flystasjon, 8536 Evenes

  Stort kart Hybridkart Flyfoto

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 187758707
  Sist endret 12. aug. 2020 08:53

  Rapporter annonse