Inaktiv

Elektriker som ønsker utviklingsmuligheter?

Arbeidsgiver
YUTONG EUROBUS SCANDINAVIA AS
Stillingstittel
Servicetekniker / Elektriker
Frist
31.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Manpower

Yutong Eurobus inngikk en avtale om å levere og vedlikeholde de 102 helelektriske busser for en kunde i Bergen de kommende årene. I tillegg til bussene som allerede er levert i Oslo. I den forbindelse, ønsker de å bygge videre på investeringene i Norge, da det norske markedet forventes å vokse raskt. Kvaliteten på batteriene forbedres kontinuerlig. De får lengre levetid og kapasiteten økes. Yutong Eurobus vil være en ledende aktør inn i en ny og renere fremtid. Yutong Eurobus har en salgskontrakt med CATL, verdens største batteriprodusent, og de vil, i tillegg til elektriske busser, drifte vedlikeholdet av personbiler i Oslo. Yutong investerer stort og vokser med prosjekter i hele Europa. Du vil dermed få mulighet til å skape selskapet Oslo-base og å være deres batteri-ekspert.

 

VI TILBYR

 • En spennende posisjon hvor du blir en nøkkelressurs for en gigant innen distribusjon av busser. Du vil være en del av den nye bevegelsen og verdensledende inne el-leveranse, med en ekstrem vekst. Ansvar for drift av store deler av batteriflåten for norske elbiler og busser.
 • Stor frihet under ansvar
 • Rollen vil gi store utviklingsmuligheter, både når det gjelder læring og interne muligheter.
 • Sjansen til å jobbe i en sterk og innovativ næring i ekstrem vekst.
 • Mulighet for å delta i oppstarten av et nytt prosjekt i Norge og danne grunnlaget for fremtidig investering med fordelene det medfører.
 • Grundig trening.
 • Konkurranseforhold

 

ANSVAR

 

 • Gi teknisk service på batterier.
 • Herunder feilsøking, service, reparasjon og vedlikehold og muligens også høyspenningssystemer for busser og biler.
 • Bestilling og håndtering av reservedeler til batteriene.
 • Utvikle selskapets prosesser, verktøy og håndtering av batterier og høyspenningssystemer.
 • Samarbeid med mekanikere og produsenter etter behov.
 • Feilsøke systemet og utføre fjerndiagnostikk ved å gå gjennom datalogger.
 • Dokumentasjon av utført arbeid.
 • Noen ganger å reise til andre land for vedlikehold og reparasjon av batterier, hovedsakelig i Skandinavia, men hovedsakelig driver Oslo-avdelingen.

 

PROFILEN DIN

 • Utdannet og sertifisert elektriker (gruppe L / ECY-sertifikat) - Opplæring i HMS-arbeid er en fordel, men ikke et krav.
 • Erfaring med å lese tekniske manualer (elektro / mekanikk)
 • ivrig etter å lære og vokse i rollen.
 • Evne til å samarbeide og yte service både internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk og helst norsk.
 • Uavhengig, strukturert og ansvarlig som er åpen for å jobbe i et dynamisk miljø for å tilpasse seg og vokse med endringene.
 • Søkere skal ha grunnleggende ferdigheter i Office (Word / Excel osv.)
 • Førerkort i klasse B er et krav.
 • Evne til å jobbe som lagspiller, for å hjelpe andre i deres behov selv utenfor arbeidsomfanget ditt om nødvendig.
 • Lidenskap for å lære ny teknologi og jobbe sammen med teamet for å bli den største aktøren i det fremad voksende fagfeltet med batterier og batterivedlikehold.
 • En grad som elektroingeniør ville være en fordel, men relevant erfaring og personlige egenskaper vil kunne veie opp for kortere utdanning.

 

Yutong Eurobus entered into an agreement to supply and maintain the 102 all-electric buses for the customer in Bergen for several years to come. Alongside with the buses sold in the Oslo area. In this connection, they want to build on their investment in Norway, as the Norwegian market is expected to grow rapidly. The quality of the batteries is constantly improving, which will result in a longer life, longer periods between charging and finally, when the batteries are produced in larger quantities, they will be cheaper. Yutong Eurobus will lead into a new and cleaner future. Yutong Eurobus has a after-sales contract with CATL, world biggest battery producer, and Yutong Eurobus will, In addition to Electric busses, do maintenance for passenger cars in Oslo, at the same time as they are investing heavily and growing with projects all over Europe. You will thus be part of forming the Oslo base for Yutong Eurobus and be our battery-expert.

 

 

WE OFFER

 • An exciting position where you become a key resource for the worlds largest Electric bus Dealer, which is growing extremely in the electricity market. Responsibility for operating service on large parts of the battery fleet for Norwegian electric cars and buses.
 • Great freedom under responsibility
 • The role will provide great development opportunities, both in terms of learning and internal opportunities.
 • The chance to work in a strong and innovative industry in extreme growth.
 • Opportunity to participate in the start-up of a new project in Norway and form the basis for future investment with the benefits it entails.
 • Thorough training.
 • Competitive conditions

 

RESPONSIBILITY

 

 • Provide technical service on batteries.
 • Hereby, troubleshooting, service, repair and maintenance and possibly also high-voltage systems of busses and cars.
 • Ordering and handling spare parts for the batteries.
 • Developing company processes, tools and skills related to batteries and high-voltage systems.
 • Collaborate with mechanics and manufacturers as needed.
 • Troubleshoot system and perform remote diagnostics by going through data logger.
 • Documentation of work performed.
 • Occasional travelling to other countries for battery maintenance and repair, mainly within Scandinavia, but mainly drifting the Oslo department.

 

YOUR PROFILE

 • Trained and certified electrician (Group L / ECY certificate) - Training in HSE work is an advantage, but not a requirement.
 • Experience with reading technical manuals (electro / mechanics)
 • Eager to learn and grow in the role.
 • Ability to collaborate and provide service both internally and externally
 • Good communication skills in English and preferably Norwegian.
 • Independent, structured and responsible who is open to work in a dynamic environment to adapt and grow with the changes.
 • Applicants should have basic skills in Office (Word / Excel etc.)
 • Class B driving license is a requirement.
 • Ability to work as team player, to help others in their need even outside of your work scope if needed.
 • Passion to learn new technology and work together with the team to become the biggest player in newly developing field on batteries and battery maintenance.
 • A degree within electrical engineering would be an advantage, but relevant experience and personal qualities is more important.

 

 

About the employer:

 

Yutong is the world's largest bus manufacturer and one of the leading suppliers of electric buses. Yutong Eurobus is the official dealer of Yutong buses in Scandinavia. Every year, Yutong Eurobus delivers several hundred buses with new clean energy to Scandinavia, and all-electric vehicles from Yutong are certainly a very good choice for Northern Europe. They are growing rapidly, and will deliver 102 all-electric buses to Bergen during the autumn of 2020. The transport industry is in continuous development and Bergen made an investment which kickstarted Yutong’s transformation of a more sustainable public transport offering in Norway. Yutong Eurobus is now located in the Nordic countries in Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark.

 

The quality of the batteries is constantly improving, which will result in a longer life, longer periods between charging and finally, when the batteries are produced in larger quantities, they will be cheaper. Yutong Eurobus will lead into a new and cleaner future.

 

Will you join us?

Om arbeidsgiveren

Yutong is the world's largest bus manufacturer and one of the leading suppliers of electric buses. Yutong Eurobus is the official dealer of Yutong buses in Scandinavia. Every year, Yutong Eurobus delivers several hundred buses with new clean energy to Scandinavia, and all-electric vehicles from Yutong are certainly a very good choice for Northern Europe. They are growing rapidly, and will deliver 102 all-electric buses to Bergen during the autumn of 2020. The transport industry is in continuous development and Bergen made an investment which kickstarted Yutong’s transformation of a more sustainable public transport offering in Norway. Yutong Eurobus is now located in the Nordic countries in Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. The quality of the batteries is constantly improving, which will result in a longer life, longer periods between charging and finally, when the batteries are produced in larger quantities, they will be cheaper. Yutong Eurobus will lead into a new and cleaner future.

Sektor
Privat
Sted
0369 Oslo
Bransje
Bil, kjøretøy og verksted,
Elektronikk,
Industri og produksjon,
Miljøtjenester,
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Håndverker / Elektriker

Nøkkelord

Elektriker, Elektroingeniør, Servicetekniker, Batteri, Fornybar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Andreas Gran-Henriksen
Følg firma
6507 følger dette firmaet

0369 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187676572
Sist endret 1. sep. 2020 04:17

Rapporter annonse