Utløpt

Førsteamanuensis i design for bærekraft

Arbeidsgiver
OsloMet - storbyuniversitetet
Stillingstittel
Førsteamanuensis i bærekraft
Frist
15.09.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med OsloMet – storbyuniversitetet

Vil du være med å arbeide med design for bærekraft i en av Norges ledende designutdanninger?

Ved institutt for Produktdesign er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i design for bærekraft

Les mer om fakultetet og instituttet HER

Les mer om våre forskergrupper HER

Vi søker en etablert designfaglig kandidat, med kompetanse i og engasjement for undervisning, forskning og innovasjon innen bærekraft, til å bli en del av Institutt for Produktdesign ved OsloMet. Stillingen er en heltidsstilling, men kan også deles inn i to mindre stillinger med utgangspunkt i søkernes ønsker og egnethet. Fakultet for Teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning og forskningsaktiviteter innen tekniske dag, kunst og design. Fakultetet har ca. 3.000 studenter og 280 tilsatte.

I tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter har instituttet et BA-program i produktdesign, og et MA-program i produkt-, service- og systemdesign. Avdelingen har cirka 30 ansatte og 160 studenter. Vi er for tiden i gang med å starte et nytt PhD-program i Innovasjon for bærekraft og et nytt MA-program i systemorientert design og servicedesign. Det forventes at egnede kandidater vil bidra til undervisning på disse programmene.

Søkere bør ha oppnådd en relevant doktorgrad innen området design og bærekraft, ideelt sett med erfaring fra designpraksis og som postdoktor. Det forventes at kandidatene har bred forskningserfaring med en rekke vitenskapelige publikasjoner.

Kandidaten vil utføre selvinitiert forskning som adresserer miljøutfordringene knyttet til forbrukeratferd, og dens innvirkning på samfunnssystemer og kultur; natur, hav, mennesker og dyr, produksjon, kommunikasjon og andre nye felt relatert til områdene produkt- og tjenestedesign. Vi leter etter en kandidat med erfaring og engasjement for undervisning, designpraksis, forskning og innovasjon. Egnede søkere forventes å ha erfaring med å jobbe med ekstern finansiering gjennom Norges forskningsråd og EU Horizon-prosjekter, og det forventes å sikre ekstern finansiering til instituttets forskning.

Søkere vil få tilgang til våre nasjonale og internasjonale forskningsnettverk innen bærekraft og systemdesign som:

 • Sustainable Development Solutions Network-Northern Europe (SDSN) 
 • European University Association (EUA), 
 • International Sustainable Development Research Society (ISDRS)
 • Relating Systems Design (RSD)
 • Systems Design Norway

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Ta en aktiv rolle i utviklingen av større forskningsprosjekter så vel som i søknader om eksternfinansiering i forhold til bærekraft og relaterte felt, inkludert rekruttering av PhD-kandidater.
 • Initiere og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale partnere
 • Planlegge, utvikle, levere og bidra til undervisningsemner på forskjellige nivåer; inkludert undervisning, veiledning og vurdering
 • Bidra aktivt til utvikling av utdanning av høy kvalitet innen design for bærekraft
 • Bygge nettverk og opprettholde kontakt med det profesjonelle feltet
 • Aktivt bidra til utviklingen av instituttet og OsloMet som helhet
 • Kommunisere og formidle forskningsresultater til fagmiljøer og til samfunnet forøvrig
 • Utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • Bidra til videreutvikling av fagmiljøet og avdelingens studieprogrammer

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i – eller relatert til - design og bærekraft
 • Flere publikasjoner innen design og bærekraft, f.eks.:
  • Kulturell bærekraft
  • Systemorientert design
  • Sirkulær økonomi
  • Nudging, vaner og forbrukeratferd relatert til bærekraftig design
  • Bærekraftig produksjon og tilvirkning
 • Designfaglige kvalifikasjoner som førsteamanuensis i ett eller flere av de ovenfor nevnte felt innen design og bærekraft
 • Erfaring med veiledning, fortrinnsvis på master- /ph.d.-nivå
 • Erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og/eller høgskolenivå, samt dokumentert kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Erfaring med å sette i gang og lede forskningsprosjekter og sikre ekstern finansiering av forskning
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Følgende vil være en fordel:

Vi ser etter et dynamisk, samarbeidsorientert og oppfinnsomt fakultetsmedlem som kan bli med oss ??for å styrke bærekraft i vår designutdanning og forskningsaktivitet.

Det vil bli lagt vekt på følgende evner, kompetanse og erfaring:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med eksternfinansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Undervisningsferdigheter; en nysgjerrighet til å utvikle akademiske- og undervisningsevner, og en interesse for innovative og / eller digitale pedagogiske teknikker og praksis
 • Kunnskap og ferdigheter innen tjenestedesign
 • Kunnskap og ferdigheter innen postfenomenologi
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til OsloMet og instituttets behov - inkludert tverrfaglig samarbeid

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • Evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både i og utenfor akademia
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • Tilgang til våre nasjonale og internasjonale forskningsnettverk innen bærekraft og systemorientert design
 • Interaksjon med en variert studentgruppe
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1011, førsteamanuensis, kroner 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Einar Stoltenberg, telf:91552441, email; estolten@oslomet.no 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:   1. september 2020

Ref:                 20/05395OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

 

Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for produktdesign tilbyr bachelor- og masterstudium i produktdesign, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Sektor
Offentlig
Sted
Pilestredet, 0167 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Veileder

Nøkkelord

Bærekraft, design, utdanning, undervisning, forskning

Følg firma
1440 følger dette firmaet

Pilestredet, 0167 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187136596
Sist endret 7. aug. 2020 10:51

Rapporter annonse