Utløpt

(Senior)forsker - økonomi / modellering / statistikk

Arbeidsgiver
SINTEF Community
Frist
17.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med SINTEF

(English version below)

Hva skjedde egentlig med den norske økonomien da vi stengte ned 12.mars? Hvordan skal vi klare å måle om vi får til grønn omstilling? Hva skjer med lokalsamfunnet dersom en stor bedrift legges ned? Kan vi få til en mer bærekraftig luftfartsbransje? Hvordan vil framtidens transportsystemer på vei se ut?

Har du kompetanse og lyst til å være med å finne svar på disse forskningsspørsmålene, og mange flere, for å finne løsninger på dagens og fremtidens store utfordringer? Da trenger vi deg i forskningsgruppen Samfunnsøkonomi i avdelingen Mobilitet og samfunnsøkonomi! Vi utfører analyser og utvikler avanserte modeller og verktøy som brukes aktivt til både planlegging og for å gi beslutningsstøtte i næringsliv og offentlig sektor. Vår forskning tar utgangspunkt i bedrifts- og samfunnsøkonomisk teori. Ofte tett koblet mot SINTEFs øvrige teknologiske, industrielle og samfunnsmessige forskning.   

Som del av vårt forskerteam vil du få mulighet til å jobbe med problemstillinger innenfor et bredt spekter av samfunnsområder, sektorer og faglige tilnærminger.  

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utvikle verktøy og gjennomføre analyser hvor aspekter innen økonomi, klima og miljø og teknologi kombineres.
 • Bidra til etablering av nye prosjekter og nettverk for SINTEF.
 • Jobben innebærer både faglig arbeid og prosjektledelse. Arbeidet i SINTEF foregår i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale kunder og partnere fra både privat og offentlig sektor.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra oppdragsforskning
 • Prosjektutviklingskompetanse (erfaring fra utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse)
 • Evne å holde tak i flere temaer og prosjekter samtidig.
 • Evne til å kunne omsette virksomheters behov til løsninger.
 • Engasjement og lyst til å bygge et sterkt fagmiljø og godt fellesskap med kollegaer.
 • Kompetanse på kvantitativ metode og analyse innen et eller flere av følgende områder:
  • Økonomisk analyse
  • Statistikk/økonometri
  • Datavitenskap
  • Matematisk modellering
 • Programmeringsferdigheter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det kreves minimum utdanning på mastergradsnivå. Doktorgrad innen relevant fagfelt vil være en fordel. Du må regne med noe reisevirksomhet i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråket er norsk.

Personlige egenskaper

 • Ønske om?å utvikle deg som forsker i et miljø som jobber med oppdragsforskning.
 • Samarbeidsevne og evne til å ta initiativ og ansvar.
 • Ønske om å jobbe tett sammen med virksomheter og være en god nettverksbygger i markedet.

Vi tilbyr

 • Jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk.
 • Inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere.
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø. Vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD-studier eller forskningsopphold.
 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

 

 

Researcher economics/modelling/statistics

What happened to the Norwegian economy when the country shut down due to Covid-19? How can vi measure effects of changed practices and technology development towards a Green Economy?  What happens to the local community if a large company shuts down? Is it possible to develop a sustainable aviation industry? How will transportation systems look like in the future?

Do you have the knowledge and interest to find answers to these questions in order to solve future challenges? Then we need you in our research group Economics in the department of Mobility and economics! We perform analyses and develop advanced models for planning and decision support in both private and public sectors. Our research is based on micro- and macroeconomic theory linked to technological and industrial research in other parts of SINTEF.  

As a member of our research group you will have the opportunity to work with research questions from a variety of industrial and public sectors applying different methodological approaches.

Main tasks

 • Develop models and conduct analyses where economic, environmental and technological aspects are combined.
 • Establish new projects and partner networks for SINTEF.
 • The job also includes project management in addition to research and project sales. 

Qualifications

 • Experience from applied research projects.
 • Project development skills (experience from writing proposals and project management).
 • The ability to work on various projects at the same time.
 • The ability to find solutions to real-life needs in the industry or the public sector.
 • Enthusiasm and contribution to build a good work environment
 • Documented qualifications on quantitative methods and analyses within one or more of the following fields:
  • Economic analysis
  • Statistics/Econometrics
  • Data science 
  • Mathematical modelling
 • Programming skills

Minimum a Master's degree in a relevant research field is required. PhD will be an advantage.
Our working language is Norwegian and candidates are expected to learn to communicate in Norwegian.

Personal qualities

 • You are interested in a career within applied research.
 • You enjoy being part of a team as well as working independently.
 • You enjoy to work closely with industry and promote new projects.

We offer

 • Excellent opportunities for professional and personal development in an organisation that values responsibility and initiative.
 • Excellent opportunities to influence your own work and your own project portfolio.
 • Participation in innovative domestic and international projects that promote professional development in close collaboration with industrial partners.
 • Colleagues who want to make a difference.
 • Flexible working hours, a competitive salary, a company pre-school facility, excellent pension and insurance arrangements, and good employee welfare benefits.

For more details about the position, do not hesitate to contact us.

 

Om arbeidsgiveren

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Sektor
Privat
Sted
S.P. Andersensveg 3, 7031 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Rådgivning,
Annet

Nøkkelord

økonomi, modellering, statistikk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kristin Tolstad Uggen
Stillingstittel
Forskningsleder
Telefon
932 60 450
Følg firma
912 følger dette firmaet

S.P. Andersensveg 3, 7031 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 184728829
Sist endret 13. jul. 2020 18:13

Rapporter annonse