Utløpt

Helsesjukepleiar 100% prosjektstilling og 100% vikariat- Barn, unge og familietenester (BUFT)

Arbeidsgiver
Øygarden kommune - Barn, unge og familietenester (BUFT)
Stillingstittel
Helsesjukepleiar 100% prosjektstilling og 100% vikariat- Barn, unge og familietenester (BUFT)
Frist
22.07.2020
Ansettelsesform
Engasjement

Barn, unge og familietenester (BUFT) i Øygarden kommune har ledig ei 100% prosjektstilling og eit 100% vikariat for helsesjukepleiar. 

 

Arbeidsoppgåver:

 • Arbeid i helsestasjon- og skulehelsetenesta

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Autorisert helsesjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid  i helsestasjon- og skulehelsetenesta
 • Erfaring og interesse for arbeid med ungdom og arbeid med sårbare familiar
 • Ein må ha interesse for og kunnskap om undervisning til grupper/klasser i skulehelsetenesta

Personlege eigenskapar:

 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Sjølvstendig

Anna:

Helsestasjon- og skulehelsetenesta har fått midlar til prosjektstilling for 2020 som skal nyttast til å  utvikla og styrka tilbodet til barn og unge i kommunen. Oppgåvene er varierte og spanande. Prosjektstillinga varer i første omgang ut 2020. Det vert søkt nye midlar årleg.

Det ledige vkariatet er 6 mnd, men med moglegheit for lenging.

Då det er store avstandar i kommunen er det naudsynt at ein har førarkort og disponerer bil i tenesta.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

Om arbeidsgiveren

Barn, unge og familietenester består av 4 helsestasjonar, skulehelsetenste på skulane i kommunen, helsestasjon for ungdom, helsestajon for flyktningar, kommunepskologar for barn og unge og ei ny avdeling som skal ha fokus på førebyggjande arbeid rundt familiar og vaksne som arbeidar med barn og unge.
I avdelingane arbeidar det ulike yrkesgruppar som helsesjukepleiarar, jordmødre, helsesekretærar, familierettleiarar, ungdomslos, miljøarbeidarar. pedagogar og psykologar.

Sektor
Offentlig
Sted
Blombakkane 2, 5353 Straume
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Helsesøster

Nøkkelord

helsesykepleier

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kari Grindheim
Telefon
55 09 68 10
Følg firma
72 følger dette firmaet

Blombakkane 2, 5353 Straume

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 184098043
Sist endret 7. jul. 2020 08:22

Rapporter annonse