Fagavdeling tegnspråk i Oslo har behov for en ny medarbeider i et 100% vikariat skoleåret 2020/2021 - deltidsopplæringen

Arbeidsgiver
Statped
Frist
17.08.2020
Ansettelsesform
Vikariat

Vil du være med å gi tegnspråklige elever og deres familier et godt tegnspråklig læringsmiljø? Vi søker etter medarbeider med undervisnings- og tegnspråkkompetanse til deltidsopplæringen i tegnspråk. Stillingen inngår i fagavdeling tegnspråk og er et 100% vikariat.
Fagavdeling tegnspråk ligger i Oslo, Bergen og Trondheim. Avdelingen i Oslo har ca 30 medarbeidere. Vi tilbyr undervisning på en alternativ opplæringsarena inntil 12 uker i løpet av skoleåret j.f. §§2-6 og/eller 5-1 i opplæringsloven. Undervisningen gis i aldersblandete grupper på hovedtrinn. I tillegg til dette får elevene tilbud om ukentlig fjernundervisning i tegnspråk. Foreldre, søsken og lærere kan søke og motta tegnspråkkurs via fysiske og/eller digitale kurs.  
Det forventes også at man kan bidra inn i avdelingens øvrige arbeid med tegnspråkopplæring til foreldre, søsken og i et tegnspråklig opplæringstilbud til barn under opplæringspliktig alder samt ulike tilbud til lærere og andre ansatte ved elevenes bostedsskoler.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning til elever som har opplæring etter § 2.6 og de tilhørende læreplaner eller får opplæring i tegnspråk etter § 5.1
 • Fjernundervisning i tegnspråk til elever og lærere
 • Tett samarbeid med elevenes bostedsskoler
 • Inngå årlige samarbeidsavtaler med elevenes bostedsskoler  
 • Være en aktiv bidragsyter i nettverksarbeid for lærere samt holde kurs i tegnspråk for lærere
 • Bidra i arbeid med tildelte oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

 

Personlige egenskaper

 • Evne til selvledelse 
 • God nettverks- og relasjonsbygger
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst 
 • Kan ta initiativ til utvikling, og tåle stort arbeidspress i perioder 
 • Bidra til en delingskultur
 • Kreativ og åpen for utvikling og nye arbeidsformer 
 • Fleksibel
 • God til å samarbeide

 

Kvalifikasjoner

 • Høgskoleutdanning, fortrinnsvis lærerutdanning med evt mastergrad. Annen relevant utdanning kan vurderes ved behov. 
 • For stilling som lærer i deltidsopplæringen gjelder kompetansekravene i henhold til opplæringsloven med forskrift.
 • Formell kompetanse i tegnspråk 30 - 60 studiepoeng 
 • Erfaring fra/med å undervise i norsk tegnspråk (i barnehage, skole og/eller annet arbeid på det tegnspråkfaglige området)
 • Det er en fordel om du har tegnspråk som morsmål
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk tegnspråk eller norsk tale)
 • God rolleforståelse

I tillegg vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Den som tilsettes må legge frem politiattest

 

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) ltr. 50-65 (kr. 449 300-583 900 brutto per år). For særlig godt kvalifiserte søkere kan seniorrådgiver (kode 1364) i ltr. 60-72 (532 300-667 200 brutto per år) vurderes
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

 

Kontaktinfo
Aina Therese Fossum, delprosjektleder fagavdeling tegnspråk Oslo (Aina.Therese.Fossum@statped.no) Tlf. 402 03 313

 

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100% 
 • Vikariat skoleåret 2020/2021
 • Tiltredelse: Snarest
 • Antall stillinger: 1
 • Arbeidssted: Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.
 

Nettverk
Facebook LinkedIn Twitter
Sektor
Offentlig
Sted
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Andre pedagoger

Nøkkelord

Tegnspråk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Aina Therese Fossum
Stillingstittel
Delprosjektleder
Telefon
402 03 313
Følg firma
357 følger dette firmaet

Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183758519
Sist endret 10. aug. 2020 22:11

Rapporter annonse