Utløpt

Er du god på informasjonssikkerhet og liker samarbeid?

Arbeidsgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
23.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Digitaliseringsdirektoratet
1-2 stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i forvaltningens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet, med spesielt ansvar for informasjonssikkerhet i et samarbeidsperspektiv

Fagområdet og jobben
Vi søker deg som vil være med å styrke informasjonssikkerheten i forvaltningen, og sørge for at forvaltningen samarbeider godt på informasjonssikkerhetsområdet.

God informasjonssikkerhet er grunnleggende dersom det offentlige skal lykkes med digital transformasjon. Informasjonssikkerhetsarbeidet må derfor settes i system. En god leder styrer gjennom et system og med hjelp fra fagpersoner i virksomheten. Vi veileder offentlige virksomheter i hvordan dette gjøres best mulig.  Det handler blant annet om internkontroll, sikkerhetskultur, øvelser og kompetanse. På dette feltet samarbeider Digitaliseringsdirektoratet tett med andre kompetansemiljøer, som for eksempel Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), KS, Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS), og Datatilsynet.

Forvaltningen må ha gode nasjonale føringer for arbeidet med informasjonssikkerhet. I tillegg til å veilede, arbeider vi aktivt med å påvirke standarder og skrive høringssvar knyttet til lover, forskrifter og veiledere med sikte på å skape best mulig rammebetingelser for informasjonssikkerhet i forvaltningen.

Hos oss vil du få mulighet til å:

 • samarbeide med andre høyt kompetente faglige miljøer i forvaltningen
 • øke din kompetanse på flere felt
 • være med på å løse utfordringer for hele forvaltningen
 • finne samarbeidsformer og gode løsninger på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer

Arbeidsoppgaver
 • gjennomføre aktiviteter som setter søkelyset på og forbedrer samarbeidet på informasjonssikkerhetsområdet i forvaltningen. For eksempel ved å følge opp ulike tiltak knyttet til nasjonale strategier og handlingsplaner
 • deltagelse i nettverksarenaer hvor vi veileder på informasjonssikkerhet
 • videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner med eksterne samarbeidspartnere som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Datatilsynet, NorSIS, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), DSB, KS og KiNS
 • kurs-, foredragsvirksomhet og annet formidlingsarbeid
 • bidra på seksjonens øvrige ansvarsområder og på tvers i Digitaliseringsdirektoratet ved behov

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, og minst 3 års erfaring fagområdet. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med styring og koordinering av informasjonssikkerhetsarbeid på nasjonalt plan, mellom virksomheter eller i et konsern
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring med prosjektarbeid
 • god risikoforståelse og innsikt i hvordan bruk av ny teknologi vil påvirke informasjonssikkerhetsarbeidet i forvaltningen

Du bør ha

 • erfaring med bruk eller utvikling av ledelsessystemer innen informasjonssikkerhetsområdet
 • erfaring utredningsarbeid/analyser, eventuelt kjennskap til utredningsinstruksen

Vi søker deg som
 • er energisk, innovativ og som vil løfte veiledningen vår til ett nytt nivå
 • er strukturert, ansvarsbevisst og leveranseorientert
 • har evne til å formidle, forankre og markedsføre vårt arbeid ovenfor ulike målgrupper
 • er initiativtaker og nettverksbygger
 • bidrar til et godt samarbeidsmiljø i seksjonen og med eksterne parter
 • er nysgjerrig og evner å sette deg inn i ny teknolog


  Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr deg
 • lønn som rådgiver i lønnsspennet kr 550 000 til kr 750 000, lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 650 000 til kr 850 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.


Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne:

Seksjonssjef i informasjonssikkerhet:
Kjetil Korslien 
Telefon: +47 979 74 579

Partner Executive Search:
Per Gauslaa
E-post: pga@assessit.no 
Telefon: +47 977 75 649

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT (http://www.nokut.no).

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.


Om arbeidsgiveren

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 380 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fem fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kurs og opplæring,
Rådgivning,
Sikkerhet
Følg firma
861 følger dette firmaet

Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183758448
Sist endret 9. jul. 2020 21:28

Rapporter annonse