Postdoktor tilknyttet prosjektet Building Sustainable Digital<br/>Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (DigiSus)

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Postdoktor
Frist
16.08.2020
Ansettelsesform
Vikariat
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett er det ledig en 2 årig stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (DigiSus). 

Stillingen vil være en del av DigiSus-prosjektet ved Case-senteret. Prosjektet som har som mål å (videre) utvikle forskning innenfor krysningspunkter mellom estetiske fag, språkarbeid og digital teknologi i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Prosjektet har et kritisk blikk på skjermbasert digital teknologi og utforsker alternative teknologier som gir større rom for kroppslig og estetisk tilnærming. DigiSus-prosjektet er et kompetanseprosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd og involverer åtte barnehager i to kommuner, barnehagelærerutdanningen og forskermiljøet ved CASE-senteret på Høgskulen på Vestlandet, campus Stord.

DigiSus-prosjektet har som mål å introdusere og utforske et balansert leke-og læringsmiljø i barnehager der sansebasert digital teknologi blir utforsket i sanserom for estetiske uttrykk og språklig utforskning. I alle de åtte barnehagene ble det i løpet av 2018-2019 utviklet flere unike didaktiske design i hver av barnehagene, der digitale teknologier som Makey Makey og micro:bit for programmering av lyd og effekter ble brukt. Disse erfaringene er dokumenterte gjennom rapporter fra barnehagene og videoopptak av utprøvinger. Ved oppstart av prosjektet 2017 ble ulike stillingsgrupper i de åtte barnehagene intervjuet om synspunkter på og erfaringer med både digital teknologi, estetiske fag og språkarbeid i barnehagen. Høsten 2019 ble de enkelte deltakerne fra hver av barnehagene intervjuet om egen kompetanseheving i løpet av prosjektet. Begge disse settene med intervjudata har stort utforskingspotensiale for en postdoktor og problemstillinger kan være innenfor det pedagogiske feltet, skjermfri digital teknologi eller innenfor estetiske fag og språkarbeid i barnehagen, eller kompetanseheving i barnehager. Den metodiske tilnærmingen i prosjektet har vært Educational Design Research med stort fokus på brukermedvirkning fra ansatte i barnehagene.

Stillingen har en varighet på 2 år og er ved Institutt for kunstfag.


Ansvars- og arbeidsområde:
 • Analyse av datasamlinger fra DigiSus prosjektet (intervju, video, notat, rapporter)
 • Publisere minst 5 fagfellevurderte artikler inklusiv sampublisering med kollega ved HVL og internasjonale partnere (engelsk)


Kvalifikasjoner:
 • Søkere må ha oppnådd norsk ph.d.- grad eller tilsvarende med relevans for barnehagefeltet, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering og dato for disputas må foreligge innen søknadsfristen er ute. Avhandlingen må fortrinnsvis ikke være eldre enn 5 år.
 • Erfaring med artikkelskriving.
 • Arbeidsspråk er norsk/eller engelsk.
 • Publiseringsspråk er engelsk så det kreves gode skriftlige ferdigheter i engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring frå utdanningsforskning.
 • God forskningsmetodisk kompetanse.
 • God kjennskap til forskning innenfor barnehagefeltet.
 • God kjennskap til forskning på bruk av digital teknologi i barnehagen.
 • God kjennskap til ett eller flere av fagfeltene innen estetiske fag i barnehagen, språkarbeid i barnehagen, pedagogisk arbeid i barnehagen, kompetanseutvikling i barnehagen.

Personlig egenskaper:

 • Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Personlige og mellommenneskelige egenskaper blir vektlagt.
 • Faglig ambisiøs med stort potensiale.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, prosjektskisse med publikasjonsplan (inntil. 5 sider), attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkerne blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Søknadene blir sendt elektronisk til utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1352 - postdoktor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 


Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Oded Ben-Horin

telefon: +47 53 49 14 56, +47 415 77 145

e-post: oded.ben@hvl.no

2) Førstelektor Ingrid Grønsdal

telefon +47 53 49 13 52, +47 47 31 33 62    

e-post: ingrid.gronsdal@hvl.no


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no)

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg (https://youtu.be/z-Py_In-Eyg)


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Institutt for kunstfag har 70 tilsatte i Bergen, Sogndal og på Stord. Fagområdene omfatter musikk, drama og anvendt teater og kunst- og håndverk. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor, master, årsstudium og etter og videreutdanning-nivå. Instituttet gir og undervisning på sine fagområder i barnehagelærarutdanningen og ved grunnskolelærerutdanningene og bidrar i fakultetet sitt Ph.D.-program Danning og didaktiske praksiser.

Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt, og være en drivkraft for utvikling av kunstfag på høyt nivå og med klar relevans for barnehage, skole og kulturfeltet. Tilsatte på instituttet er involvert i forskning som er relevant for utdanningane våre og deltar i fagleg nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. 

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Annet

Annonseinformasjon

FINN-kode 183727574
Sist endret 3. jul. 2020 08:49

Rapporter annonse