Utløpt

Vil du prege norsk films framtid?

Arbeidsgiver
Norsk filminstitutt
Stillingstittel
Filmkonsulent dokumentar - 4 års åremål
Frist
10.08.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Om stillingen

Som filmkonsulent forvalter du Norsk filminstitutt sitt oppdrag med tilrettelegging for utvikling og produksjon av et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner. Du skal stimulere til fremstilling av verk med høy kunstnerisk og kulturell kvalitet, som har potensiale til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt, og som bidrar til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje.

Stillingen er 4 års åremål med oppstart 1. okt. 2020. Filmkonsulentene i Norsk filminstiitutt er organisert i utviklings- og produksjonsavdelingen og rapporterer til seksjonsleder.


Hovedoppgaver
 • foreta profesjonelle og kvalitative vurderinger av prosjektenes kunstneriske og produksjonsmessige kvaliteter
 • prioritere og anbefale prosjektene for utviklings- og/eller produksjonstilskudd
 • ha løpende dialog med tilskuddsmottaker(e), bidra til en konstruktiv utviklingsprosess og sikre at prosjektene innfrir sitt potensiale (både kunstnerisk, produksjonsmessig og publikumsmessig)
 • bidra til utvikling og gjennomføring av Norsk filminstitutts strategiske målsettinger og tiltaksplaner

Andre oppgaver

Som filmkonsulent skal du ha en god kontakt og dialog med det norske produksjonsmiljøet og være Norsk filminstitutt sitt ansikt utad.

Du skal også være godt orientert om, og interessert i, utviklingen i den nasjonale og den internasjonale audiovisuelle bransjen.

Noe reisevirksomhet må regnes med.

Som filmkonsulent samarbeider du nært med produksjonsrådgiverne.


Kvalifikasjonskrav

Du må ha 

 • dokumenterbar kunnskap om og innsikt i filmproduksjon generellet, og produksjon av dokumentarfilm- og -serier spesielt
 • evne til å vurdere potensialet i innkomne søknader og være en positiv, kreativ motstand for produsenten gjennom alle prosjektets utviklingsfaser
 • integritet til å treffe og argumentere for beslutninger som kan forventes å skape diskusjon
 • evne til profesjonell oppfølging, slik at søkeren får de beste muligheter for å utvikle sin idé på prosjektets egne premisser
 • innsikt i og kunnskap om den norske og internasjonale - audiovisuelle bransje og markedet for dokumentarfilm
 • gode skriftlige og muntlige formuleringsevner

Det vil være en fordel om du har

 • mangfoldskompetanse
 • bred kunnskap om audiovisuelle produksjonsformer og distribusjonsplattformer
 • evne til å klare et ofte betydelig arbeidspress
 • evne til nytenkning og inspirasjon
 • normalt gode datakunnskaper
 • forståelse for offentlig forvaltning

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.


Vi tilbyr
 • lønn i henhold til statens lønnsregulativ.  Stillingen er innplassert som seniorrådgiver (SKO 1364) i ltr 66-72 (kr 594 000 - kr 667 200) 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsbetingelser (pliktig medlemstrekk på 2% fra bruttolønn)
 • fleksibel arbeidstid

Spørsmål om stillingen 

Ved spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Ståle Stein Berg, tlf 472 54 395, e-post: stale.stein.berg@nfi.no eller avdelingsdirektør Lars Løge, tlf 415 14 180, e-post: lars.loge@nfi.no.

Har du spørsmål knyttet til søknadsprosessen kontakt HR-rådgiver Katrine Nilsen, tlf 474 57 891, e-post: katrine.nilsen@nfi.no


 Andre opplysninger

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer her om positiv særbehandling når man søker jobb i staten. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om det i søknaden med din begrunnelse.


Om arbeidsgiveren

Norsk filminstitutt (NFI) er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vårt ansvarsområde omfatter serier, film og dataspill og vi gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling.

Vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo og har tilbud rettet mot barn og unge.  
 

Sektor
Offentlig
Sted
Dronningens gate 16, 0152 Oslo
Bransje
Underholdning,
Kunst og kultur,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler,
Utøvende kunst
Følg firma
258 følger dette firmaet

Dronningens gate 16, 0152 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183657722
Sist endret 2. jul. 2020 14:13

Rapporter annonse