Utløpt

Høgskolelektor, 50 % koordinator for e-læring og 50 % emneansvarlig for praksisutdanning ergoterapi

Arbeidsgiver
VID vitenskapelige høgskole
Stillingstittel
Høgskolelektor
Frist
09.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Det er nå ledig en 100 % fast stilling som høgskolelektor fra 01.09.2020. Stillingen består av 50 % funksjon som koordinator for e-læring ved fakultetet i Sandnes, og 50 % som emneansvarlig for praksisemner i bachelorutdanningen i ergoterapi. Har du grunnutdanning som ergoterapeut, kompetanse i og erfaring fra pedagogisk arbeid og e-læring i høyere utdanning, så er det kanskje deg vi ser etter?  

Fakultet for helsefag Sandnes har 750 studenter og tilbyr bachelor i ergoterapi og vernepleie og master i medborgerskap og samhandling. VID har i dag to studiesteder i Rogaland, som i 2022 skal samlokaliseres i Stavanger. 


Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt følgende oppgaver knyttet til funksjonen som koordinator for e-læring ved Fakultet for helsefag Sandnes:

 • Bidra til kompetanseheving og kompetanseutvikling blant ansatte og studenter i digitale former for undervisning og veiledning
 • Bidra til utvikling av nye pedagogiske metoder innenfor digitale læringsformer
 • Lede e-læringskomiteen i Fakultet for helsefag Sandnes, samt representere fakultetet i sentral e-læringskomite i VID
 • Initiere pedagogiske utviklingsprosjekt
 • Stimulere til å videreutvikle et innovativt digitalt læringsmiljø

  Stillingen er tillagt følgende oppgaver knyttet til funksjonen som emneansvarlig for praksisemner i bachelorutdanningen i ergoterapi:

  • Bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle praksisutdanningen ved ergoterapistudiet
  • Samarbeide med arbeidslivet om relevante praksisplasser av høy kvalitet
  • Oppfølging og veiledning av studenter i praksis
  • Administrasjon og drift av praksisemnene i studieprogrammet
  • Undervisning, veiledning, evaluering og eksamensarbeid
  • Ferdighetstrening, samt videreutvikling av ferdighetstrening i utdanningen
  • Forskning og utviklingsarbeid (FOU)

  Kvalifikasjonskrav

  Til stillingen som høyskolelektor kreves det kvalifikasjoner som fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129).

   

  • Grunnutdanning som ergoterapeut, samt arbeidserfaring som ergoterapeut
  • Relevant masterutdanning for ergoterapiens kompetanseområder
  • Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 10 studiepoeng
  • Erfaring fra undervisning og veiledning i universitet og/eller høgskole
  • Erfaring med utvikling av digitale undervisningsopplegg og e-læringsbaserte pedagogiske ressurser
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på et skandinavisk språk 

  Det er også ønskelig med: 

  • Erfaring med å initiere, planlegge og lede pedagogisk utviklingsarbeid
  • Erfaring med å veilede og lede medarbeidere, og med evne til å få medarbeiderne til å samarbeide på tvers av fagområder.

  Personlige egenskaper
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
  • Gode formidlingsevner
  • God arbeidskapasitet og evne til å håndtere en sammensatt arbeidshverdag med forskjellige arbeidsoppgaver og tidvis høyt tempo
  • Strukturert, selvstendig og initiativrik
  • Løsnings- og utviklingsorientert

  Vi tilbyr
  • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
  • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
  • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
  • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomst Høyskoler mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode Høgskolelektor lønnsramme 25.

  Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger, og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning, oppfordres menn til å søke.

  Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.


  Søknaden

  Søknaden med vedlegg sendes via linken Søk stillingen øverst på denne siden og må inneholde:

  • Søknad med CV
  • Vitnemål og attester
  • Faglige/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert
  • Dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht utlysningens krav til kvalifikasjoner

  Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

  Det er viktig at hvert av de faglige/vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved høgskolen. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

  Søknadsfrist 9. august 2020

  Tiltredelse: 1.09.2020, eller etter avtale.

  Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.


  Kontaktinformasjon

  Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med dekan Kristin Tjelle Fjelde kristin.fjelde.tjelle@vid.no telefon +4751516222/40406030 eller studieleder Kjersti Lunde Ellingsen kjersti.lunde.ellingsen@vid.no telefon +4751972255/+4748034931

  For spørsmål knyttet til innsendelse av søknaden, kontakt HR-rådgiver Anne-Marte Vaagan på telefon +47 22963843, e-post anne-marte.vaagan@vid.no


  Om arbeidsgiveren

  VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt .

  VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

  Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

   

  Sektor
  Privat
  Sted
  Vågsgaten 40, 4306 Sandnes
  Bransje
  Forskning, utdanning og vitenskap
  Stillingsfunksjon
  Helsepersonell / Ergoterapeut,
  Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor
  Følg firma
  133 følger dette firmaet

  Vågsgaten 40, 4306 Sandnes

  Stort kart Hybridkart Flyfoto

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 182225193
  Sist endret 16. jun. 2020 15:12

  Rapporter annonse