Utløpt

Stipendiat

Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Stillingstittel
Stipendiat
Frist
14.08.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF / OUS Ullevål sykehus / Aldring og helse, Levanger

 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) ble etablert i 1997, er statlig finansiert og organisert i Helse Sør-Øst RHF under sykehuset i Vestfold HF ved forskning- og innovasjonsavdelingen og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk.

Aldring og helse driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen feltene demens og alderspsykiatri, samt aldring ved utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av vitenskapelige artikler, faglitteratur på alle nivå, utstrakt kurs-, undervisning- og konferansevirksomhet, samt via internett. Målgruppene er helsepersonell og brukere av tjenester.

Vi søker etter en stipendiat (ph.d.) til demensforskning, 100 % engasjement i tre år / 75 % over 4 år til forskningsprosjektet Risikofaktorer for demens og helseatferd.

Risikofaktorer for demens og helseatferd er et større forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, der hovedmålet er å skaffe oppdatert kunnskap om livsstilsvalg som kan forebygge eller utsette forløpet av kognitiv svikt og demens. Prosjektet vil basere seg på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fra 1984-86 (HUNT1) til 2017-19 (HUNT4), samt oppfølgingsdata for personer over 70 år som er planlagt gjennomført i 2021. Dette vil være et av de største forskningsprosjektene internasjonalt på det aktuelle området, og datamaterialet vil være grunnlag for flere doktor- og postdoktorarbeid ved Aldring og helse og samarbeidspartnere. Pr i dag er fire PhD og en postdoktor engasjert i arbeidet med dette datamaterialet.


Stillingen kan fordele seg 100% over tre år eller 75% over fire år avhengig av arbeidssted og oppstart av ansettelse. Stillingen skal rapportere til fagsjef demens ved Aldring og helse. Arbeidssted er fortrinnsvis ved Aldring og helses lokaler på Ullevål sykehus eller i tilknytning til HUNT forskningssenter i Levanger. Reising må påregnes. Prosjektet starter høsten 2020. Tiltredelse etter nærmere avtale, senest 01.01.2021.

 

Arbeidsoppgaver

 • Undersøke sammenhenger mellom livsstilsfaktorer, sosiale faktorer, helseadferd og risiko for kognitiv svikt demens og publisere resultatene i internasjonale fagtidsskrifter av høy kvalitet.
 • Koble data fra HUNT1-4 med andre relevante registerdata
 • Bidra inn i planlegging, administrering og gjennomføring av oppfølgingsstudie
 • Samarbeide med brukergruppen i utforming, gjennomføring og publisering av prosjektet, samt legge til rette for god kommunikasjon av resultater til de ulike målgruppene
 • Delta i fagmiljøet for demens ved Aldring og helse

Kvalifikasjoner

 • Fullført mastergrad innen 01.01.2021 innen relevant fagområde
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk samt minst ett skandinavisk språk
 • Erfaring i arbeid med helseundersøkelse, registerdata, større datasett og/eller longitudinelle dataanalyser vil vektlegges
 • Vi ser etter en kollega som har stor interesse for fagfeltet, og som ønsker å bidra inn i vårt fagmiljø for aldring og demens

Personlige egenskaper

 • interesse for fagfeltet aldring og helse
 • kvalitetsbevisst, strukturert og effektiv
 • positiv og imøtekommende
 • selvstendig og teamorientert
 • fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 • arbeid i en spennende organisasjon som er i stadig utvikling
 • arbeid i et ledende fag- og forskningsmiljø med dyktige nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • et spennende fagmiljø innen eldrehelse, demens, alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring, utviklingshemning og aldring
 • et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre
 • fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.
Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.siv.no.


Sektor
Offentlig
Sted
0450 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Annet

Nøkkelord

Stipendiat, ph.d., forsningsprosjekt, demensforskning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Geir Selbæk
Stillingstittel
Forskningsjef
Telefon
95 88 35 35
Følg firma
1039 følger dette firmaet

0450 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 180981207
Sist endret 4. jun. 2020 15:05

Rapporter annonse