Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn

Arbeidsgiver
NOKUT
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
26.05.2020
Ansettelsesform
Fast

 

Vil du bli del av en virksomhet med stort faglig engasjement, hvor vi jobber målrettet for å bidra til at kvaliteten på utdanningene ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler sikres og videreutvikles? Da bør du søke på denne jobben.

Avdeling for regelverk og tilsyn har 44 ansatte fordelt på tre seksjoner: seksjon for institusjoner, seksjon for studieprogram og juridisk seksjon. Avdelingen har et særskilt ansvar for NOKUTs myndighetsutøvelse overfor sektorene høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning). Dette innebærer blant annet akkreditering av og tilsyn med studietilbud og institusjoner, og tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av en rekke forskrifter, og styrker arbeidet med kvalitetsutvikling i sektoren gjennom økt fokus på analyse, erfaringsdeling og veiledning.   

 

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen er i seksjon for institusjoner. Sentralt i seksjonens portefølje er tilsyn med universiteters, høyskolers og fagskolers systematiske kvalitetsarbeid, akkreditering av institusjoner/fagområder og erfaringsdeling og veiledning. Du vil få en blanding av oppgaver innen arbeidsområdet til seksjonen. 

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • utforming av utredninger og analyser knyttet til avdelingens ansvarsområder
 • gjennomføring av utviklingsoppgaver/prosjekt
 • metodeutvikling innenfor avdelingens arbeidsoppgaver
 • saksbehandling, hovedsakelig knyttet til gjennomføring av tilsyn og behandling av akkrediteringssøknader 
 • faglig støtte for NOKUTs sakkyndige komiteer
 • samarbeid og dialog med ulike aktører i utdanningssektoren
 • veiledning til universiteter, høyskoler og fagskoler
 • planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • utforming av regelverk og veiledningsmateriale

 

Hva som vil være dine konkrete oppgaver vil avhenge av kompetansen din og NOKUTs behov. I NOKUT arbeider vi ofte tverrfaglig og på tvers av seksjoner og avdelinger. Vi ønsker at du er motivert for, og ser verdien av, å jobbe i ulike team, på tvers av kunnskaps- og ansvarsområder. 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ønsker at du er engasjert i NOKUTs oppdrag og oppgaver, har god kompetanse innen utrednings-/analysearbeid og at du gjerne har relevant erfaring fra arbeid med utdanningskvalitet ved universitet, høyskole eller fagskole (undervisning, FoU og/eller administrasjon). 


Nødvendige kvalifikasjoner:

 • minimum utdanning på masternivå (mastergrad eller tilsvarende) 
 • minst to års arbeidserfaring som er relevant for stillingen

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • god kjennskap til høyere utdanning og/eller høyere yrkesfaglig utdanning
 • relevant arbeidserfaring innen utrednings- og/eller prosjektarbeid
 • digital kompetanse, erfaring fra e-læring 
 • forståelse for tolkning av tall/statistisk materiale
 • god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig, og gjerne på flere språk enn norsk
 • initiativrik, og kan arbeide både selvstendig og i team

 

NOKUT forsøker å ha medarbeidere fra ulike fagområder, så vi ønsker et bredt tilfang av søkere velkommen. Vi legger vekt på personlig egnethet for de oppgavene stillingen skal fylle.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av engasjement, fleksibilitet og utvikling 
 • moderne lokaler nært knutepunkt for kollektivtrafikk (10 min med tog fra Oslo S) og gode sykkelstier
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, subsidiert kantine og treningsfasiliteter
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter kvalifikasjoner som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kroner 500.000 - 715.000 

 

Andre forhold    

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. NOKUT bidrar til regjeringens inkluderingsdugnad.
 
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jf. offentleglova § 25.
 
Søknaden sender du elektronisk via Webcruiter og vi ber deg laste opp vitnemål og attester. 


Søknadsfrist 26.05.2020

Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan:
Kandidater til intervju vil bli innkalt 2.juni  
Intervjuene vil bli gjennomført i uke 24 og 25

 

Om arbeidsgiverenNOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved:. å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i NorgeNOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker.   

Sektor
Offentlig
Sted
Drammensveien 288, 0283 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hege Brodahl
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
970 86 176
Følg firma
389 følger dette firmaet

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 178733094
Sist endret 12. mai 2020 11:38

Rapporter annonse