Utløpt

Tjenestedesigner

Arbeidsgiver
NAV
Stillingstittel
Tjenestedesigner
Frist
19.05.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NAV

NAV leverer tjenester til hele Norges befolkning. Vi skal være der i de situasjonene innbyggerne har behov for oss med tjenester som er relevante og meningsfulle for dem. NAV har store ambisjoner for fremtiden, i digitalisering og tjenesteutvikling. Vi skal utvikle verdens beste velferdsløsninger - for deg og dine, for NAV og for samfunnet. 

Vår ambisjon er å sette innbyggerne i sentrum av denne utviklingen. Derfor ser vi etter tjenestedesignere som har lyst til å bidra til å komme nærmere vår ambisjon. Vi ser etter deg som tør å ta det ansvaret, og som har forståelse for hvordan vi ivaretar det menneskelige inn i den teknologiske utviklingen.

Vi trenger deg som vil jobbe langsiktig for å skape fremtidens brukeropplevelser for alle som bor og jobber i landet vårt. Du bør ha designprosess og empati med brukerne i ryggmargen, og evne å forstå hvilke effekter brukerorientering vil ha på organisasjonen som helhet. Du jobber naturlig med balansen mellom brukernes behov, forståelse for organisasjonen og det teknologiske mulighetsrommet. NAV er en stor og kompleks organisasjon hvor ulike faktorer påvirker tjenesteutviklingen, derfor trenger vi deg som er nysgjerrig på slike sammenhenger og liker å gå løs på komplekse utfordringer.

NAV står midt i en endring hvor vi skal organisere den digitale produktutviklingen i produktområder bestående av tverrfaglige produktteam. Som tjenestedesigner vil jobben din kunne være knyttet til disse områdene og det er en fordel med erfaring fra liknende arbeid.

Vi trenger deg som kan fasilitere for samskaping på tvers av vår store organisasjon. Kartlegging av brukermøter på tvers av kanaler og kontaktpunkter, og å fremheve muligheter og smertepunkter i dagens brukerreiser er viktig for oss. Du er god på å formidle helheten i dagens brukeropplevelser slik at alle forstår hvorfor ting må endres og hvilken effekt endringene kan ha.

Hos oss blir du en del av et stort designmiljø med spesialister på tjeneste- og produktdesign, samt design research og universell utforming. Vi brenner alle for å gi innbyggerne i Norge gode tjenester. Her har du mulighet til stort eierskap til det du gjør, og vi kan garantere spennende oppgaver og meningsfylte dager.
Vi ønsker at alle designerne våre skal fortsette å utvikle seg og setter av en dag i uka for å jobbe målrettet med kompetansebygging og faglig utvikling sammen.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for å lede tjenestedesignprosesser i ulike deler av organisasjonen. 
 • kartlegge helheten i dagens tjenester med utgangspunkt i brukernes situasjon og behov
 • fasilitere og gjennomføre innsiktsarbeid og konseptutvikling
 • formidle innsikt til ulike faggrupper, og fasilitere workshoper med tverrfaglige deltakere
 • øke forståelsen for verdien av design i organisasjonen 
 • kommunisere hva tjenestedesign er, hva det krever av en organisasjon og evne å formidle og lære andre opp i konsekvensene av tjenestedesign
 • bidra til prosess- og metodeutvikling
 • bidra til å etablere et sterkt fagmiljø innenfor design og brukermedvirkning

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten Master- eller Bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
 • minimum 3 års erfaring som tjenestedesigner
 • gode visualiserings- og formidlingsevner og klarer å formidle komplekse problemstillinger til ulike mottakere
 • mestrer rollen som fasilitator og god til å lede designprosesser og formidle problemstilling fra flere perspektiver
 • evne til å utfordre eksisterende arbeidsmetoder, prosesser, organisering, regelverk o.l. til det beste for brukerne våre, forståelse for design av digitale produkter og tjenester
 • gode norskkunnskaper
 • gjerne erfaring med smidig utvikling og tverrfaglige team

Personlige egenskaper

 • Lyttende og nysgjerrig på ulike perspektiver
 • Liker å jobbe tett med andre og har klare tanker om god designprosess
 • Brenner for kompetansedeling og sulten på å lære mer
 • Evne å gjøre det beste ut av nåsituasjonen, samtidig som du jobber strategisk, langsiktig og målbevisst
 • Engasjert, selvgående og god til å samarbeide med andre fagområder

Vi tilbyr

Et arbeidsmiljø med engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere.
Stilling som seniorrådgiver i stillingskode 1364, i lønnspenn kr 667200 til kr 860300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen. Det blir utarbeidet statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Sannergata 2, 0557 Oslo
Bransje
IT

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Dagne Vaa
Stillingstittel
Kontorsjef
Telefon
414 74 937
Følg firma
1670 følger dette firmaet

Sannergata 2, 0557 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 178083972
Sist endret 6. mai 2020 18:16

Rapporter annonse