Utløpt

Vil du jobbe på en fremragende handelshøyskole som knytter forskning og undervisning innenfor våre fag til et multi- disiplinært perspektiv på bærekraft?

Arbeidsgiver
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Stillingstittel
Ledig ph.d.-stipendiatstilling ved Handelshøyskolen
Frist
13.05.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Om stillingen

Ved Handelshøyskolen er det en treårig ph.d.-stipendiatstilling i økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsøkonomi, finansiert av NMBU. Tiltredelse 10. august 2020.


Vi søker primært kandidater som vil jobbe innenfor ett av de følgende fire prioriterte områdene, men vil også vurdere velkvalifiserte søkere med andre temaer innenfor Handelshøyskolens forskningsområder (Åpent tema).

Alle temaene (med kontaktpersoner) er utdypet på våre nettsider (https://www.nmbu.no/en/faculty/hh/news/node/39445)

Alle søknader må merkes med hvilket tema de søker på (Tema 1, 2, 3, 4 eller Åpent tema).

(1)  Machine learning applications in commodity market analysis

(2)  Taxes, inequality and sustainability

(3)  Empirical analysis of the internal organization of business firms and institutions

(4)  Consumer behavior and sustainable food consumption


Arbeidsoppgaver

Hovedmålet med stipendiatstillingen er kompetanseoppbygging og forskerutdanning. Den som tilsettes blir tatt opp på Handelshøyskolens ph.d.-program. Tilsettingsperioden er tre år, men kan forlenges til fire år dersom ph.d.-studenten bidrar til undervisning, veiledning, sensur prosjektarbeid eller administrative oppgaver ved Handelshøyskolen.

Stipendiatens forskning må knyttes til et eller flere av Handelshøgskolens sentrale forskningsområder: foretaksøkonomi, finans, strategi og ledelse, skatt, miljø/klima, energi/ressurs, utvikling, mat, råvaremarkeder, og entreprenørskap og innovasjon.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.


Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU.

  • Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå.
  • Relevante utdanninger er mastergrad innen samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, eller tilsvarende.
  • Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2020 på å fullføre avsluttende mastereksamen.
  • Det kreves minimum karakteren B på masteroppgaven og i gjennomsnitt på mastergraden.

Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier. Det legges vekt på analytiske evner, karakterer, motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre en doktorgradsutdanning. Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig, bidra aktivt i et faglig fellesskap, og være nytenkende og kreativ.

Søkere må kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel hvis søkeren behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se Forskriften for graden ph.d. ved NMBU (https://www.nmbu.no/download/file/fid/28286) og programbeskrivelsen (https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/phd) for det aktuelle ph.d. programmet.


Lønnsvilkår og informasjon

Lønn: NOK 479 600 - 523 200 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler.

Nærmere opplysninger ved

  • forskningsleder, professor Frode Alfnes, tlf: 67231112, e-post: frode.alfnes@nmbu.no
  • dekan, professor Gro Ladegård, tlf: 67231188, e-post: gro.ladegard@nmbu.no

eller veilederne på de forskjellige temaene.

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling (https://www.nmbu.no/om/adm/poa/rekruttering/viktig-informasjon-for-s-kere/viktig-informasjon-til-deg-som-s-ker-stipendiatstilling) og generell informasjon til søkere (https://www.nmbu.no/om/adm/poa/rekruttering/viktig-informasjon-for-s-kere/generell-informasjon-til-deg-som-s-ker-ved-nmbu)


Slik søker du:

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk ?Søk stillingen". Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknadsfrist: 13.05.2020.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev med en kort skisse (2 - 5 sider) av ønsket tema for forskningsarbeidet
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
  • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
  • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Om Handelshøgskolen

Handelshøyskolen er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å løse komplekse problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 650 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, se www.nmbu.no/hh (http://www.nmbu.no/hh)


Om arbeidsgiveren

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Sektor
Offentlig
Sted
Universitetstunet 3, 1430 Ås
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Controller,
Økonomi og regnskap / Regnskap,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Følg firma
702 følger dette firmaet

Universitetstunet 3, 1430 Ås

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 176408395
Sist endret 21. apr. 2020 11:40

Rapporter annonse