Utløpt

Stipendiat i bærekraftig byggeteknikk

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Stipendiat i bærekraftig byggeteknikk
Frist
11.05.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipediat innen bærekraftig byggeteknikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.

Om stillingen:

Stillingen er et 4-årig doktorgradsstipend. Den er rettet mot emner innen bærekraftig byggeteknikk og spesielt bygningsfysikk. Stipendiatet vil være rettet mot ph.d.-programmet RESINNREG og ha et tydelig innovasjonsfokus. Stillingen skal også bidra i undervisning og fagutvikling i 25 % av full stilling. På institutt for Byggfag vil stillingen være knyttet opp mot forskningen på områder som bærekraftige og energieffektive bygninger og innen bygningsforvaltning.  Instituttet deltar i planleggingen av en tverrfaglig masterutdanning innen energiteknologi der instituttets fordypning blir innen bærekraftige bygninger

Arbeidsplassen er enten campus Førde eller Bergen.


Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingsinnehaveren skal drive med forskning innenfor bærekraftig bygninger, og i tillegg undervise og veilede på bachelor- og masterprogrammene på instituttet. Det er ønskelig at vedkommende også kan bidra i utviklingen av masterutdanning i bærekraftige bygninger.


Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha oppnådd mastergrad, eller tilsvarende utdanning fagområdene bygningsfysikk og bærekraftige bygninger. Det kreves dokumenterte kvalifikasjoner innen fagområdet, og erfaring fra norsk byggebransje vil bli vektlagt.

Søkeren må legge ved en foreløpig prosjektskisse på maks 5 sider som beskriver tema, problemstillinger, valg av teori og metode samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder

Instituttet ser etter en person som arbeider selvstendig og deltar aktivt i prosjektet. Samtidig ser vi etter en som kommuniserer godt, er nytenkende / kreativ og kan bidra til å skape ett godt arbeidsmiljø. Det er en forutsetning at den som ansettes behersker et skandinavisk språk og har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år. 25 % av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har sin arbeidsplass ved Høgskulen på Vestlandet i tilsettingsperioden.

Søknaden om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.


Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no (http://www.jobbnorge.no) ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no (http://www.nokut.no)for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.


Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleder ved Institutt for byggfag, Arve Leiknes
mobil +47 482 26 773    


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no)

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg (https://youtu.be/z-Py_In-Eyg)


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Institutt for byggfag har 30 ansatte i 100 % stilling; 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiendom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Sektor
Offentlig
Sted
Høgskulen på Vestlandet, 5063 Bergen
Flere arbeidssteder
6803 Førde
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
Følg firma
478 følger dette firmaet

Høgskulen på Vestlandet, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 176334871
Sist endret 20. apr. 2020 15:29

Rapporter annonse