Utløpt

Kongsbergregionen søker

Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Stillingstittel
Automatiseringsarkitekt innen digitalisering
Frist
15.03.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kongsberg Kommune

Kongsbergregionen er et samarbeids- og interesseorgan for 7 samarbeidende kommuner som arbeider for utvikling gjennom samarbeid - der samarbeid og regional posisjon kan gi hensikt i kommunenes utviklingsarbeid. Kongsbergregionen jobber med prosjekter innen tjenesteinnovasjons, nærings- og samfunnsutvikling og kommunikasjon. Les mer om regionsamarbeidet på www.kongsbergregionen.no

Kommunene i Kongsbergregionen har samarbeidet om digitalisering i mange år. Kommunene ønsker å være i front nasjonalt på digitalisering og har høye ambisjoner om å levere gode digitale tjenester til våre innbyggere og gode digitale verktøy til våre ansatte.

De neste fire årene skal dagens tjenesteleveranse effektiviseres og automatisere/forenkles der det er hensiktsmessig. Kongsbergregionen har derfor startet etablering av et internt miljø for automatisering (robotisering og integrasjoner) der automatiseringsarkitekten vil spille en nøkkelrolle.

 

Kort om stillingen

Fast 100% stilling som automatiseringsarkitekt. 

Som automatiseringsarkitekt får du ansvar for modernisering og rasjonalisering av forretningsprosesser. Arkitekten sitter i SuksIT -  kommunenes felles digitaliseringsorgan - og samarbeider tett med felles driftsavdeling og avdelinger i kommunene. 

Kontorsted er Kongsberg. Det må påregnes en del reisevirksomhet. Den som ansettes må derfor ha førerkort og disponere bil. 

 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling som bidrar til å gjøre en forskjell for kommunene
 • Variert arbeidsdag og mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kolleger
 • Fleksitidsordning
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk for kommunesektoren
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Innhold i stillingen 

 • Bistå kommunene i å kartlegge, beskrive og endre/forbedre forretningsprosesser som kan automatiseres/effektiviseres/forenkles
 • Samarbeide med prosesseiere, utviklere, felles personvernombud og driftsansvarlig om å etablere automatiseringsprosesser (ide/valg/utvikling/integrasjon/test/realisering og drift)
 • Delta i regional arkitekturgruppe og presentere saker for drøfting og beslutning ved valg av alternative teknologier og arkitekturmønstre for automatiseringsscenarier
 • Utarbeide og vedlikeholde rammeverk (retningslinjer, maler, prinsipper) for styring av automatiseringsprosesser
 • Utarbeide og vedlikeholde en kunnskapsbase som inneholder prosesskart, integrasjonsskisser og annen relevant dokumentasjon
 • Eksperimentere med verktøy og teknologier som kan brukes til automatisering
 • Utarbeide gevinstrealiseringsplaner ved automatisering/effektivisering spesielt men også digitalisering generelt
 • Delta i pågående digitaliseringstiltak i SuksIT der det er ønsket
 • Være oppdatert om nasjonale/kommunale initiativ om automatisering og knytte kontakt med slike miljøer

 

Ønsket kompetanse

 • du har kunnskap om arkitekturarbeid og kan lede arbeidet på en systematisk måte
 • du kan oversette virksomhetens behov til gode teknologibestillinger
 • du evner å bevege deg mellom strategisk og operasjonelt nivå
 • du har kunnskap om gevinstrealisering og kan lede og følge opp arbeidet med å utarbeide gevinstrealiseringsplaner ifb med digitalisering/automatisering
 • du har kunnskap om moderne automatiseringsteknologier (RPA, integrasjonsplattform, Low Code osv)

Det er en fordel om du har kunnskap om:

 • UiPath/Blue Prism, og/eller Azure Integration Services
 • kommunal tjenesteproduksjon

 Vi søker deg som: 

 • har god formidlingsevne og jobber strukturert
 • er kunnskapsorientert, opptatt av læring, forbedring og fornying
 • er selvstendig, åpen og inkluderende og evner å skape tillit

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Formelle kvalifikasjonskrav 

 •  Relevant utdanning på minimum bachelornivå fra høyskole. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Førerkort klasse B.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsbergregionen, med arbeidssted Kongsberg kommune.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Om arbeidsgiveren

Kongsberg kommune har 27.400 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse.et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Sted
Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg
Bransje
IT,
IT - programvare
Stillingsfunksjon
IT utvikling / Systemarkitekt,
IT utvikling / Utvikler (generell)

Nøkkelord

automatisering, digitalisering, prosessledelse, it-arkitekt

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Britt Inger Kolset
Telefon
481 66 221
Følg firma
211 følger dette firmaet

Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 171169048
Sist endret 6. mar. 2020 15:47

Rapporter annonse