Utløpt

Enhetsleder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Arbeidsgiver
Lunner kommune
Stillingstittel
Enhetsleder
Frist
02.03.2020
Ansettelsesform
Fast

Flyktningtjenesten for Gran og Lunner er et interkommunalt vertskommunesamarbeid mellom Lunner og Gran, hvor Lunner er vertskommune. Tjenesten har ansvar for bosetting og kvalifisering av flyktninger i kommunene Gran og Lunner som til sammen skal bosette 49 flyktninger i 2020.

I tillegg til bosetting og praktisk oppfølging, har flyktningtjenesten ansvar for introduksjonsprogram og koordinering av samarbeidet med andre tjenester og aktuelle aktører om programmet. Tjenesten er delt i bosettingsteam og introteam.

Tjenesten er veldig utviklingsorientert og målrettet, med gode resultater for overgang til arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram. Tjenesten deltar i flere spennende utviklingsprosjekt med ulike samarbeidspartnere.

Flyktningtjenesten er et eget tjenestested i oppvekst og stillingen rapporterer til kommunalsjef i Lunner kommune. Tjenestens plassering i organisasjonen kan bli endret.

Da nåværende leder har takket ja til nye utfordringer, søker vi ny leder for våre kompetente og engasjerte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

• Helhetlig faglig, personal og administrativt ansvar for drift av tjenesten, inkludert økonomi og budsjett

• Ansvar for å videreføre utviklings- og forbedringsarbeidet i tjenesten og av introduksjonsprogrammet

• Ansvar for rapportering til begge kommunene på bosetting, måloppnåelse, økonomi og kvalitet

• Ansvar for tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, og nettverksarbeid på fagfeltet

• Hovedansvar for å følge opp drift av fagsystem og andre støttesystem

• Ansvar for dialogen med IMDi om anmodning og bosetting

• Skrive aktuelle politiske saker til både Gran og Lunner

• Ansvar for oppfølging av prosjekter (søknad, rapportering, økonomi)

• Ansvar for informasjon og veiledning vedrørende tjenesten og fagfeltet til andre tjenester, politikere og eksterne

• Bistå i den daglige driften ved behov (vedtak, utbetalinger)

• Andre oppgaver kan bli delegert

Kvalifikasjonskrav

• Det kreves kompetanse, helst på mastergradsnivå, innen statsvitenskap, sosialantropologi, sosiologi, juss eller lignende. Bred erfaringsbakgrunn kombinert med relevant utdanning på bachelorsnivå kan også være aktuelt.

• Erfaring fra økonomi og budsjettarbeid

• Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne

• God digital kompetanse

• God samfunnsinnsikt, og forståelse for politiske prosesser og offentlig forvaltning

Det er også ønskelig med:

• Ledererfaring med vekt på personalledelse

• Erfaring med og motivasjon for endringsarbeid

• Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

• Du er en relasjonsbygger som skaper engasjement, samarbeid, eierskap og resultater

• Du har god helhetsforståelse, og er dyktig til å sikre oppgaveløsning på tvers både internt og eksternt

• Du er strategisk og målrettet med endringskraft

• Du liker å gjøre de rundt deg gode

• Du er god til å strukturere, profesjonalisere og tydeliggjøre roller, ansvar og grensesnitt

• Du delegerer, men evner også å jobbe med detaljene og tar ansvar for resultatene

• Du er god til kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid og å ta i bruk digitale verktøy

• Du liker å jobbe i et miljø med høyt tempo og kan håndtere flere oppgaver samtidig

Det tas forbehold om at det kan bli endringer innenfor området og stillingen i framtida, uten at vi vet noe om det nå.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

* Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter

* Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

* Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring

Bruk av egen bil i tjenesten godtgjøres etter kommunens reiseregulativ, bruk av egen telefon godtgjøres etter kommunens tjenestetelefonreglement.

For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd.


Om arbeidsgiveren

Lunner kommune har omlag 9000 innbyggere og ligger på Hadeland, 50 km nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen.
Distriktet er med sin natur og sitt vakre kulturlandskap en attraktiv boregion.
Kommunens visjon er: Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen – Nær byen.

Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
Sandsvegen 1, 2740 Roa
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

ledelse, Flyktningtjeneste

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
May Birgit Kjeverud
Stillingstittel
Kommunalsjef kultur og oppvekst
Mobil
915 22 592
Kontaktperson
Ingvill Wessel Alisøy-Gjærløw
Stillingstittel
Enhetsleder
Mobil
980 21 737
Følg firma
56 følger dette firmaet

Sandsvegen 1, 2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 170293576
Sist endret 25. mar. 2020 10:36

Rapporter annonse