Utløpt

Vil du bidra til å redusere Oslos forbruk av plast og hindre marin forsøpling?

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Spesialkonsulent i Klima- og miljøavdelingen
Frist
02.02.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune ønsker å lede an i arbeidet med å redusere forbruk av plast og hindre marin forsøpling. Byrådet sin handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019 - 2020, setter under visjonen Ingen plast skal tilføres fjorden og vassdragene i Oslo, av hensyn til miljø og dyreliv, samt menneskers helse og naturopplevelse ambisiøse miljømål for Oslo. For å styrke dette arbeidet lyser Bymiljøetaten nå ut to faste stillinger og et treårig engasjement.

Bymiljøetaten skal være en pådriver for de gode miljøløsningene og skal synliggjøre kommunens miljøarbeid nasjonalt og internasjonalt. Det gjør klima- og miljøavdelingen blant annet gjennom å koordinere kommunens arbeid med plast og marin forsøpling, urbant landbruk, miljøledelse, bærekraftig forbruk og miljøstatus. Vi har også ansvar for miljøarrangementer, Oslo miljøpris og koordineringen av etatens klimaarbeid. Bestillinger fra Oslo kommunes politiske ledelse påvirker til en hver tid avdelingens arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Plastkoordinator (fast stilling): Hovedansvar for å koordinere arbeidet mot plastforurensning i Oslofjorden inkludert oppfølging og revisjon av handlingsplanen i samarbeid med relevante kommunale virksomheter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og befolkning. Stillingen vil også ha ansvar for å koordinere dette arbeidet internt i avdelingen, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og oppfølging av plastmanifestet for næringslivet.

Rådgiver plastreduksjon (fast stilling): Hovedansvar for redusere og fase ut unødvendig bruk av plast og engangsartikler i kommunale virksomheter, sikre at arrangementer i tilknytning til Oslo kommune blir miljøvennlige og plastsmarte samt inspirere og involvere byggindustrien i Oslo.

Prosjektkoordinator (treårig engasjement): Hovedansvar for oppfølging av konkrete samarbeidsprosjekter med næringsliv og forskning. Prosjekter som BYM tildeler økonomisk støtte vil som hovedregel følges opp av denne stillingen. Kommunikasjon og innbyggermobilisering vil også ligge til denne stillingen.

De tre stillingene skal sammen løse Bymiljøetatens oppgaver knyttet til handlingsplanen på best mulig måte. Fordeling av oppgaver mellom stillingene vil derfor være en løpende vurdering ut fra hvilke oppgaver som har prioritet til en hver tid og  styrker hos hver enkelt ansatt. Bistand til andre ansvarsområder i avdelingen vil også være aktuelt.

Angi hvilke av stillingene du er mest interessert i når du søker.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonene som vektlegges vil være litt ulik for de tre stillingene, men felles for de tre er:

 • Relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Ønskelig med erfaring fra og oversikt over aktuelle aktører innen plast og marin forsøpling
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning, prosjektkoordinering og nettverkssamarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape entusiasme og engasjement
 • Initiativrik, med evne til nytenking
 • Gode koordinerings-, kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, operativ og resultatorientert
 • Arbeider selvstendig og strukturert samtidig som man evner å arbeide godt i team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr. uke inkl. lunsj
 • Nye moderne lokaler på Hasle
 • Lønnes i ltr. 38-48 (kr. 527 300 - kr.633 200). Lønnsplasseringen er avhengig av erfaring og kompetanse. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren


Bymiljøetaten er en etat med cirka 750 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, torg, møteplasser, parker og friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord.Bymiljøetaten skal sørge for innbydende byrom med godt renhold og avfallshåndtering, beplantning i parker, belysning, vedlikehold av gater, veier, turveier og broer. Etaten er en tilrettelegger og motivator for idrett, rekreasjon, naturopplevelse, folkehelse og kulturelle opplevelser.Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Karvesvingen 3, 0579 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Koordinering,
Planlegger,
Rådgivning

Nøkkelord

Klima-, og, miljø

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Cecilie Bergmann
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
976 19 523
Følg firma
1242 følger dette firmaet

Karvesvingen 3, 0579 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 167367199
Sist endret 10. jan. 2020 12:27

Rapporter annonse