Utløpt

Rådgiver - bærekraftig vannforvaltning

Arbeidsgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgiver - bærekraftig vannforvaltning
Frist
26.01.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Vi søker etter en samfunnsengasjert rådgiver som skal jobbe med vannforvaltning fra fjell til kyst.

Vann er en av våre viktigste naturressurser. Godt vannmiljø har betydning for folkehelse, næringsutvikling, bosettingsmønster, reiseliv, friluftsliv og naturmangfold. Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for regional vannforvaltning. Ansvaret følger av vannforskriften og EUs vanndirektiv. Arbeidet henger nært sammen med ansvar og oppgaver lagt til nasjonalt og lokalt nivå og tilsvarende utenfor landegrensene. Vi søker nå etter en rådgiver som både skal ivareta myndighetsoppgavene og rollen vår som samfunnsutvikler innen vannforvaltning. Rådgiveren skal jobbe tett med våre andre fagfolk på feltet.  

 

Stillingen er lagt til seksjon klima, miljø og internasjonalisering. Seksjonen har ansvar for klimaarbeid i fylkeskommunen, drift av klimanettverk i samarbeid med andre samfunnsaktører, oppfølging av medlemskap i internasjonale organer, internasjonale prosjekter, utviklingsprosjekter og vannforvaltning. Seksjonen tilhører sektor samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima sammen med søsterseksjonen samfunn og plan.

 

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • følge opp regional plan for vannforvaltning i vannregionen og delta i arbeidet med rullering av planen.
 • videreutvikle samarbeidet med kommunene, sektormyndighetene, organisasjoner og andre samarbeidspartnere.
 • kontakt og oppfølging av vannområdene gjennom råd og veiledning.
 • delta i nettverksarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt.
 • samarbeide med nabovannregioner.
 • skrive saker til politisk behandling.
 • jobbe tverrfaglig og delta i utviklingsarbeid

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole eller universitetet innen miljøforvaltning, naturforvaltning, vann, naturmiljø eller tilsvarende, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå.
 • Relevant yrkeserfaring med god kjennskap til klima- og miljøfeltet.
 • Forståelse for forvaltningsnivåene og kjennskap til fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Vi ønsker oss at du har erfaring fra vannforvaltning på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå.
 • Vi ønsker oss at du har kunnskap om samspillet mellom administrasjon og politikk.

 

Personlige egenskaper

 • Du liker å samarbeide med kolleger og eksterne parter.
 • Du er interessert i å finne løsninger.
 • Du er god på å planlegge og dyktig til å strukturere arbeid.
 • Du bruker fagkunnskapen din aktivt og konstruktivt.
 • Du er en lagspiller med godt humør og kommer lett i kontakt med folk.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

 

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
Fylkesbakken, 3715 Skien
Bransje
Konsulent og rådgivning,
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Analyse,
Rådgivning,
Koordinering

Nøkkelord

vannforvaltning, naturforvaltning, planarbeid, nettverk, miljø

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anitra Fossum
Stillingstittel
Leder
Telefon
951 78 719
Følg firma
332 følger dette firmaet

Fylkesbakken, 3715 Skien

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 167044664
Sist endret 6. jan. 2020 17:12

Rapporter annonse