Utløpt

Vil du være med og utvikle fremtidens økonomiutdanning?

Arbeidsgiver
Nord universitet
Stillingstittel
Stipendiat - Digital innovasjon, sirkulærøkonomi og grønn bærekraft
Frist
17.02.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Nord universitet
Om stillingen(e)

Er du faglig nysgjerrig, analytisk og strukturert og vil du være med og utvikle fremtidens økonomiutdanning i et sterkt fagmiljø? Det er ledig 1-2 fireårige stillinger som doktorgradsstipendiat innen områdene digital innovasjon, sirkulærøkonomi og grønn bærekraft knyttet til Handelshøgskolens nye satsing på Steinkjer - DigInn.

Handelshøgskolen er en del av InnoCamp Steinkjer som består av nesten 40 ulike virksomheter som utgjør et unikt faglig og tverrfaglig fellesskap. I InnoCamp bygger vi et tett samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv.

Stipendiaten vil inngå i et sterkt fagmiljø som omfatter en rekke doktorgradsstudenter og aktive forskere. Den som ansettes vil bli en del av et internasjonalt forskningsteam og tilknyttet pågående forskningsprosjekter ved faggruppen for innovasjon og entreprenørskap. Doktorgradsprosjektet kan tilpasses kandidatens egne interesser, men skal være relatert til digital innovasjon, sirkulærøkonomi og/eller grønn bærekraft. Dette betyr at forskningen er forankret i innovasjons- og entreprenørskapsfaget, men ser på hvordan digitalisering, sirkulærøkonomi eller grønn bærekraft påvirker innovasjon og entreprenøriell aktivitet i ulike bransjer og sektorer. Digital innovasjon og bærekraft er sentralt for framtidige løsninger i alle sektorer og forskningen kan omfatte primærnæringer, industri, tjenesteyting eller offentlig sektor. Eksempler på temaområder kan være:

 • Innovasjon og entreprenørskap innen sirkulærøkonomi og grønn bærekraft
 • Digitalisering som pådriver for overgangen til sirkulær økonomi
 • Digitalisering og bærekraftige løsninger i bioøkonomien
 • Digitalisering som drivkraft for entreprenørskap og nye forretningsmodeller i nye og eksisterende virksomheter
 • Digitalisering og regional innovasjon
 • Grønn bærekraft og regional innovasjon

Aktuelle kandidater må relatere seg til det nevnte forskningsområdet og beskrive dette i prosjektskissen som skal vedlegges søknaden. Ta gjerne kontakt med fagmiljøet for å drøfte hva som kan være aktuelle prosjektideer før søknad sendes inn. Etter ansettelse utvikles, i samarbeid med veileder, endelig tema og en plan for doktorgradsarbeidet. Denne skal være godkjent innen to måneder etter tiltredelse og danner grunnlag for opptak til doktorgradsstudiet. Se nærmere regler om dette på vår hjemmeside.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Samtidig vil du arbeide med din doktoravhandling. Du kan bygge på et etablert nettverk av partnere fra næringsliv og offentlig sektor for tilgang til data og hospitering. Det vil bli lagt til rette for opphold i et utenlandsk forskningsmiljø i løpet av stipendiatperioden. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Stipendiaten ansettes for 4 år og 25 % av stillingen brukes til nærmere definerte arbeidsoppgaver. Eksempler på oppgaver kan være undervisning, veiledning, bidrag til forskningsprosjekt, formidling og arrangement mv. Det praktiseres residensplikt, og arbeidet skal utføres ved Handelshøgskolens lokaler på InnoCamp Steinkjer.


Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • Fullført en femårig universitetsutdanning inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave på minst 30 studiepoeng. Minst 90 studiepoeng må være innenfor fagområdet for doktorgradsprosjektet. Kandidater som avslutter mastergraden våren 2020 er også velkommen til å søke.
 • Gode karakterer fra mastergraden (karakter B som gjennomsnitt og minimum B på masteroppgaven)
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap
 • Kandidaten må ha gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Se også phd reglement og info på våre hjemmesider. 


Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, NOK 479 600,- .

Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. 

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.


Kontaktpersoner

Faglige spørsmål: leder for faggruppen for innovasjon og entreprenørskap, Einar Rasmussen, einar.rasmussen@nord.no, tlf. 75 51 71 53

Administrative spørsmål: seniorrådgiver Mildrid Pedersen, mildrid.s.pedersen@nord.no, tlf. 74 11 22 61


Søknadsprosessen

Etter søknadsfristens utløp vil det bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.


Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 17.2.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming. Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil  i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30071123


Om arbeidsgiveren

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn

Sektor
Offentlig
Sted
Skolegata 22, 7713 Steinkjer
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Følg firma
124 følger dette firmaet

Skolegata 22, 7713 Steinkjer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 165831189
Sist endret 18. des. 2019 15:00

Rapporter annonse