Utløpt

Arkivleder Vikariat (sko 1072)

Arbeidsgiver
Agder politidistrikt
Stillingstittel
Arkivleder Vikariat (sko 1072)
Frist
26.12.2019
Ansettelsesform
Vikariat

Ved stab for virksomhetsstyring, seksjon for sikkerhet, juridisk rådgivning og dokumentforvaltning er det ledig et vikariat som arkivleder. Vikariatet er ledig fra januar 2020 og vil være av ca. et års varighet.

Arkivleder vil få hovedansvar for å effektivisere organiseringen av arkiv - og postmottaket i APD. Dette inkluderer også fysisk lokalisering og postombringingstjenesten . En viktig målsetting er at distriktet skal utnytte digitale løsninger slik at vi reduserer mottak og utsendelse av post på papir. Videre bør vi redusere omfanget av papiret internt mellom tjenestesteder. En annen viktig oppgave er å få på plass prosjektet for ett felles offisielt postmottak for hhv. elektronisk og fysisk post i Agder politidistrikt.

Plettfri vandel er et krav til stillingen. Ved tilbud om stilling må uttømmende og utvidet vandelsattest fremskaffes av søker, jf. Politiloven 18 og Politiregisterloven §41. Søker må kunne klareres for HEMMELIG iht. sikkerhetsloven.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester som bekrefter kompetanse og ansiennitet, må fremlegges ved intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre arkivtjenesten i tråd med mål og føringer
 • Digitalisere og effektivisere arkiv- og postmottaket i Agder politidistrikt
 • Gjennomføre arkivrelaterte prosjekter, risikovurderinger og tilsyn
 • Utarbeide/godkjenne rutiner og instrukser og håndtere avvik
 • Dokumentere arkivdanningsprosessene
 • Gi råd og veiledning om dokumentasjonskrav. Drive internopplæring
 • Ha ansvar for drift og forvaltning av alle typer arkivmateriale fra alle virksomhetsområder gjennom hele deres livssyklus
 • Føre kontroll med og følge opp arkiver og arkivlokaler
 • Godkjenne offentlig journal
 • Rapportere, evaluere og forbedre arkivtjenesten
 • Være representant (rolle) i sikkerhetsorganisasjonen
 • Arkivtjenesten håndterer også gradert arkivmateriale etter sikkerhetsloven med forskrifter
 • Arkivlederen vil også delta i arkivtjenestens løpende oppgave

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling, eller annen relevant utdanning på universitet- eller
  høgskolenivå.
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra offentlig virksomhet, og god kunnskap om IKT og lover, regler og
  standarder som regulerer arkiv i statlig virksomhet
 • Må beherske norsk meget godt både skriftlig og muntlig
 • Tekniske ferdigheter i digital arkivdanning og bruk av elektroniske arkivsystemer
 • Praktisk erfaring i forvaltning av elektroniske sak- arkivsystem

Ønskelig:

 • Erfaring som arkivleder
 • Erfaring fra prosjektledelse 
 • Erfaring fra arbeid som faller under Sikkerhetsloven er en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring innen overgang til digitale løsninger
 • Basis engelskkunnskaper  

 

Personlige egenskaper

 • God beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Mål- og resultatorientert med evne til kreativ problemløsning,
  helhetsorientert, forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Analytisk, god til å planlegge, organisere og styre . Være strukturert, strategisk og nøyaktig
 • Pådriver i teamarbeid, med gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere, støtte og utvikle medarbeidere
 • Kunne takle høyt arbeidspress, og være utholdende

Som medarbeider og leder i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Ledere skal sette retning og skape resultater i samhandling med andre ved å motivere og utvikle medarbeidere . I vår vurdering av kandidatene vil vi også vektlegge disse verdiene.

Vi tilbyr

 • Lønn iht. Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som Arkivleder (sko 1072) med brutto årslønn i spennet 532.000 - 583. 000,- (ltr. 60-65). For spesielt kvalifiserte kan annen lønn vurderes.
 • Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse - en av landets beste pensjonsavtaler.
 • Til fradrag fra lønnen kommer 2 % lovfestet andel til Pensjonskassen.
 • Agder politidistrikt er en IA-bedrift og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer 

Politiet skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere. Vi har en målsetting om god balanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke

Ved elektronisk søknad vil du få en e-post som bekrefter at denne er mottatt. I henhold til offentlighetslova §25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Dersom reservasjon ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Ansettelse skjer på vilkår fastsatt i statsansatteloven (erstatter tjenestemannsloven) og personalreglementet for politi- og lensmannsetaten. I de første seks måneder er den ansatte tilsatt på prøve. Tilsettingsorganet kan bestemme at slik prøvetid også skal gjelde, selv om den ansatte går direkte over fra annen statsstilling.

Etter ansettelse vil arbeidsgiver be den nyansatte om opplysninger om organisasjonstilhørighet, slik at en blir innplassert i riktig lønnstrinn i henhold til riktig Hovedtariffavtale.

Om arbeidsgiveren

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca 290.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes av politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester Arne Sundvoll.


Agder politidistrikt har ca 680 ansatte. Agder politidistrikt ble 1. januar 2017 det første politidistriktet som organiserte seg etter den nye overordnede organisasjonsmodellen som ble besluttet av Justis- og beredskapsdepartementet i 2016.


1. mars 2018 gikk Agder politidistrikt live med ny organisering og ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt. Det er nå 11 lensmanns- og politistasjonsdistrikt som inneholder 11 lensmannskontorer og fire politistasjoner. Lensmanns- og politistasjonsdistriktene ligger under tre geografiske driftsenheter (Vestre Agder driftsenhet, Midtre Agder driftsenhet og Østre Agder driftsenhet).


I tillegg til geografiske driftsenheter har politidistriktet fire funksjonelle driftsenheter (felles enhet for påtale, felles enhet for operativ tjeneste, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie). I tillegg kommer PST og tre lederstøttestaber (kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR/HMS).

Sektor
Offentlig
Sted
Tollbodgata 14, 4611 Kristiansand S
Bransje
Arkiv og bibliotek
Stillingsfunksjon
Arkivar og bibliotekar,
Ledelse

Nøkkelord

Arkivleder,, websak,, elektronisk, arkiv,, leder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Liv Grethe Bryne
Stillingstittel
Seksjonsleder Sikkerhet, juridisk rådgivning og dokumentforvaltning
Telefon
924 04 533
38 13 65 64
Følg firma
53 følger dette firmaet

Tollbodgata 14, 4611 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 165187934
Sist endret 10. des 2019 14:05

Rapporter annonse