Utløpt

Vil du jobbe som Barne- og familiedepartementets nasjonale ekspert hos Generaldirektoratet for utdanning og kultur (DG EAC) i Europakommisjonen?

Arbeidsgiver
Barne- og familiedepartementet
Stillingstittel
Nasjonal ekspert
Frist
19.11.2019
Ansettelsesform
Engasjement
Arbeidsoppgaver

Det er ledig et engasjement i 100 % stilling som nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for utdanning og kultur (DG EAC), enhet B.3 "Youth Programme, youth outreach tools and traineeships" i Europakommisjonen, Brussel. Engasjementet er på 2 år med mulighet for forlengelse med 1 år. Arbeidsstedet er Brussel. Tiltredelse første kvartal 2020.


Arbeidsområde

Enhet B.3 i DG EAC arbeider med støtte til ungdomsaktiviteter under Erasmus+ samt tiltak og virkemidler for å øke ungdoms kjennskap til muligheter i Europa. Enheten er ansvarlig for ungdomskapitlet i Erasmus+ og European Solidarity Corps og bidrar med utvikling, implementering og overvåking av dette. Erasmus+-programmets kapittel for ungdomsprosjekter er også knyttet til EUs politikk på ungdomsfeltet, herunder EU Youth Strategy. Konkret innebærer programmet støtte til mobilitet, samt fremming av innovasjon og deling av gode erfaringer på tvers av landegrenser.


Arbeidsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene i stillingen vil være å:

 • bidra til gjennomføring og utvikling av ungdomsdelen av Erasmus+, særlig samarbeidsprosjekt.
 • bidra til å definere prioriteringer innenfor ungdomsdelen av Erasmus+, basert på relevante analyser og studier av ungdoms utfordringer, særlig ved å bidra til et bredere geografisk perspektiv og EU-samarbeid med naboland.
 • bidra til å overvåke og rapportere på budsjett knyttet til gjennomføringen av programmet.
 • holde departementet oppdatert på det ungdomspolitiske arbeidet og på politikkutviklingen som skjer på ungdomsfeltet i EU.
 • utarbeide analyser, oversikter, artikler og andre dokument, og forberede presentasjoner for ulikt publikum.
 • informere om ungdomsdelen av Erasmus+ til ulike målgrupper.
 • bidra med ekspertise og eksempler på mønsterpraksis fra det nasjonale perspektivet.

For stillingen kreves det
 • Relevant høyere utdanning, gjerne på mastergradsnivå, helst innenfor økonomi, juss, samfunnsvitenskap eller statsvitenskap. Omfattende og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Minimum tre års erfaring innen administrative, juridiske, vitenskapelige, tekniske, rådgivende eller ledende stillinger eller funksjoner.
 • Ansettelse hos nåværende arbeidsgiver i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendingen.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Språkferdigheter

Du må være flytende i minst ett offisielt administrasjonsspråk i EU, og helst ha tilfredsstillende ferdigheter i minst ett til. 

Det innebærer at du må være svært dyktig i å uttrykke deg analytisk skriftlig på engelsk eller fransk. Kandidater som i tillegg kan vise til kunnskaper i begge språk vil bli foretrukket. Fransk og engelsk er hovedspråkene som benyttes ved Generaldirektoratet for utdanning og kultur (EAC) og det er en forutsetning at man kan kommunisere på profesjonelt nivå på minst ett av språkene.


Ønskelige kvalifikasjoner
 • Kjennskap til EU generelt, samt EUs arbeid med ungdomspolitikk og Erasmus+, spesielt et eller flere av arbeidsområdene som ligger under ungdomsdelen av Erasmus+.
 • Erfaring med prosjektgjennomføring, spesielt prosjekter med europeisk perspektiv, og oppgaver knyttet til koordinering, herunder programplanlegging, programstyring og programkoordinering.
 • Evne til å sette relevante prioriteringer for aktivitetene innenfor Erasmus+ programmet.
 • Være komfortabel med å presentere foran forsamlinger.
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • har gode samarbeidsevner, og vil passe inn i et internasjonalt miljø bestående av personer med ulik bakgrunn
 • har gode analytiske evner
 • har interesse for politikk og forvaltning
 • er selvstendig og initiativrik
 • er effektiv og trives med å ha mange oppgaver 
 • har gode kommunikasjonsferdigheter

Andre opplysninger
 • Søknad og Europass CV må skrives på engelsk - Europass CV-mal lastes ned (lenke ligger i høyre kolonne i annonsen).
 • Stillingen er midlertidig, og strekker seg derfor over maks tre år. For å bli vurdert som aktuell for stillingen må du kunne bo i Brussel i denne perioden.
 • Vi ber om at attester og vitnemål f.o.m. videregående skole legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren selv har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 • Bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere kan være aktuelt før ansettelse. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker.

Vi tilbyr
 • Interessante rådgivnings- og utredningsoppgaver i skjæringsfeltet mellom fag og politikk.
 • En utfordrende arbeidssituasjon i et internasjonalt miljø. Du må påberegne lange arbeidsdager med høyt tempo.
 • Internasjonal erfaring.
 • Mulighet til å bo utenlands med norsk lønn.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Gode muligheter for egenutvikling.
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom SPK.

Generelle betingelser

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ samt utenlandstillegg ihht. særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten.

Lønnsplassering: Rådgiver/seniorrådgiver. For tilsetting som seniorrådgiver kreves 4 års erfaring.

Lønnsspenn: 480 000 - 720 000. I tillegg gis tilleggsytelser, jmf. de føringer som ligger i Særavtale for utenrikstjenesten.

Pensjonsinnskudd på 2 % til Statens pensjonskasse.

Lønn og tillegg betales av norske myndigheter mens Kommisjonen har instruksjonsmyndighet over den som blir tilsatt.

Tilsettelsen og arbeidsforholdet vil også være regulert av Kommisjonsbeslutning C (2008) 6866 (lenke ligger i høyre kolonne i annonsen), som legger rammene for utsendelse av nasjonale eksperter.

Kopi av attester og vitnemål, som ikke kan sendes elektronisk, kan sendes til Barne- og familiedepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo. Søknadsdokumenter blir ikke returnert.

BFD ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb i BFD.

Departementet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi sørger for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knyttet til innholdet i stillingen: seniorrådgiver Helge Flø Kvamsås, telefon + 47 22 24 25 84 eller epost: Helge-Flo.Kvamsas@bfd.dep.no

Ved spørsmål knyttet til rekrutteringsprosessen: rådgiver Aksel Ørbeck, +47 22 24 25 81 eller på epost: aksel.orbeck@bfd.dep.no

 

Nyttige websider (lenker ligger i høyre kolonne i annonsen).:

EFTA-sekretariatet

EU-delegasjonen EU-kommisjonens nettsider for Erasmus+  

Om arbeidsgiveren

  

  

Sektor
Offentlig
Sted
Akersgata 59, 0180 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Saksbehandler,
Samfunnsviter
Følg firma
300 følger dette firmaet

Akersgata 59, 0180 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 162413623
Sist endret 6. nov 2019 15:34

Rapporter annonse