Utløpt

Ledig stilling som forsker

Arbeidsgiver
CICERO Senter for klimaforskning
Stillingstittel
Forsker innenfor beregning av klimautslipp og -konsekvenser
Frist
02.12.2019
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

CICERO har ledig fast stilling for forskning innenfor områder som utviklingen av klimagassutslipp, utslippsreduserende tiltak, livsløpsanalyser (LCA) for varer og tjenester, konsekvens- og risikoanalyser, og koblinger til klimasystemet og klimapolitikken. Feltet er svært bredt, og vi forventer ikke at en person har bakgrunn i hele bredden, men erfaring innenfor flere områder er ønskelig. Vår nye kollega vil  skrive tilbud på anbudsutlysninger, utføre analyser og skrive rapporter for næringsliv og offentlig forvaltning, og skrive forskningssøknader og forskningsartikler i fagfellevurderte tidsskrifter. CICERO legger stor vekt på formidling av forskningsresultater til et bredt publikum, og vår nye kollega vil bidra også her.

 

Forskningen vil være både egeninitiert og bestilt gjennom oppdrag fra forvaltning og næring. Vi søker en person som kan bidra til å styrke CICEROs innsats i bidrags- og oppdragsforskning for offentlige og private aktører i inn- og utland.

Stillingen er knyttet til en av CICEROs tverrfaglige forskningsgrupper for utslippsreduksjoner (https://cicero.oslo.no/no/globale-utslipp) eller klimakonsekvenser (https://cicero.oslo.no/no/konsekvenser). Forskningsprosjektene er rettet mot globale, regionale og nasjonale spørsmål, og er stort sett finansiert fra Norge og EU.


Beskrivelse av arbeidsområde og ønsket bakgrunn

For å kunne bidra også på oppdragssiden søker vi en person med god forståelse for forvaltningens og ulike næringers og sektorers kunnskapsbehov, og erfaring fra sammenstilling og oppsummering av kunnskap. Relevant bakgrunn er for eksempel konsulentselskap, offentlig forvaltning og administrasjon, næringsliv, organisasjoner eller politikk, eller brukerrettet forsking ved institutt, høgskole eller universitet.

CICERO har kompetanse innenfor både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fagområder, og vår nye kollega vil samarbeide med en bredde av disse, samt med eksterne partnere. Solid kvantitativ naturvitenskapelig eller tverrfaglig bakgrunn er avgjørende, og aktuelle fagområder kan være (men er ikke begrenset til) anvendt naturvitenskap, statistikk og klima. Kompetanse i numerisk modellering og programmering og håndtering av store datamengder og erfaring med å skrive forskningsartikler vil være en fordel.

Vi ser etter en som har evnen til raskt å tilpasse seg ulike prosjekter og forskningsfelt, gode kommunikasjonsferdighet og med evnen til å selvstendig skrive forskningspublikasjoner og rapporter, og utvikle nye prosjekter og oppdrag. Nettverk nasjonalt og internasjonalt vil vektlegges. Også mindre erfarne kandidater kan søke dersom andre kvalifikasjoner tilsier det.

CICERO tilbyr et godt arbeidsmiljø med om lag 60 forskere med bakgrunn i bredden av naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner.


Ønskede kvalifikasjoner
 • MSc eller PhD innen et relevant fagområde
 • Kjennskap til norsk klimapolitikk, forvaltning og aktørbilde
 • Erfaring med sammenstilling av kunnskap for brukere
 • Erfaring med tilbuds- og søknadsskriving
 • Kompetanse på håndtering og bearbeiding av data
 • Kompetanse på numerisk modellering og vitenskapelig programmering
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk og engelsk
 • Gode kommunikasjonsevner mot allmenhet og aktuelle brukere av kunnskapen
 • Evne til, og ønske om, å jobbe i team

Personlig egnethet blir vektlagt.


CICERO tilbyr:
 • Anledning til å jobbe med verdensledende forskere og i et forskningsområde i internasjonal forskningsfront
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid gjennom et bredt kontaktnett
 • Dynamisk, hyggelig og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaler i Forskningsparken i Oslo
 • Lønn etter kvalifikasjoner, pensjonsordning i Statens pensjonskasse

CICERO er en IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen.

Mer informasjon om CICERO: www.cicero.oslo.no


For nærmere informasjon - kontakt:
 • Avdelingsdirektør Camilla Schreiner, e-post: camilla.schreiner@cicero.oslo.no, telefon: 970 31 083
 • Seniorforsker Jan Ivar Korsbakken, e-post: jan.ivar.korsbakken@cicero.oslo.no, telefon: 22 00 47 18
 • Seniorforsker Borgar Aamaas, e-post: borgar.aamaas@cicero.oslo.no, telefon: 22 00 47 09

Søknadsfrist: Mandag 2. desember 2019.
 

Vennligst last inn din søknad på norsk med beskrivelse av hvordan du møter den etterspurte kompetansen, samt CV, vitnemål/karakterutskrifter, publikasjonsliste, tre referanser med kontaktdetaljer og annen relevant informasjon/dokumentasjon. Alle søknader må leveres elektronisk i vårt søknadssystem.


Om arbeidsgiveren

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs

forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan somfunn kan tilpasses og motvirke endringene. CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca. 80 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.

Sektor
Privat
Sted
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Geologi/Fysikk/Kjemi
Følg firma
154 følger dette firmaet

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 161924507
Sist endret 31. okt. 2019 13:18

Rapporter annonse