Utløpt

Vil du jobbe med å løse klimautfordringer?

Arbeidsgiver
Landbruksdirektoratet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver - bærekraftig skogbruk, naturmangfold og klima
Frist
04.11.2019
Ansettelsesform
Fast
Om seksjonen og fagfeltet

Seksjon skog har ansvar for virkemidler og tiltak innenfor primærskogbruket. Seksjonen har rollen som nasjonal fagmyndighet på skog og har et overordnet forvaltningsansvar for skogpolitikken. Viktige forvaltningsoppgaver er å sikre et bærekraftig skogbruk som tar vare på viktige miljøverdier, samtidig som det legges til rette for økt avvirkning, foryngelse av skog og økt bruk av bioenergi.

Seksjon skog har fått en forsterket rolle i klimapolitikken og i diskusjonen om en bærekraftig og mer klimatilpasset arealbruk i jord- og skogforvaltningen som helhet. Seksjonen er deltaker og koordinerer utredninger relatert til skoglov, naturmangfoldsloven og bærekraftforskriften og er rådgivende når det gjelder politikkutforming for skogrelaterte problemstillinger knyttet til klima og miljøspørsmål.


Ansvarsområder og oppgaver

Viktige arbeidsområder omfatter bevaring av biologisk mangfold, friluftslivsinteresser og kulturminneverdier i landbruket. I tillegg vil det arbeides med å sikre en arealforvaltning som forebygger naturskader og klimautslipp, samt å ivareta viktige miljøverdier som nøkkelbiotoper og sårbare naturtyper. I fagområdet for skog, miljø og klima er det viktig å jobbe tverrfaglig og sikre et sterkt faglig forankret fundament for utvikling- og utredningsarbeid relatert til naturmangfoldsområdet. Rollen innebærer samarbeid med departement, Miljødirektoratet, FOU-miljøer, NVE, fylker og kommuner samt interesseorganisasjoner innenfor landbruket.

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider med interesse for å arbeide med ivaretakelse av landbrukets areal- og ressursgrunnlag, og å jobbe i spenningsfeltet mellom landbruk- og skognæring, naturmangfold og klima. Stillingen har kontoradresse ved Innocamp i Steinkjer

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utredningsarbeid relatert til problemstillinger innen skog, miljø og klima
 • Koordinering og deltakelse i prosesser som gjelder naturmangfold på tvers av avdelinger i Landbruksdirektoratet
 • Bidra til å hente kunnskap og innsikt om klima- og miljøtiltak i skogbruket og omsette dette til kunnskapsbasert rådgivning som grunnlag for politikkutforming
 • Rapportering, evaluering, forvaltningsutvikling, herunder prosjektledelse/-deltakelse innenfor saksområdet skog, miljø og klima
 • Utadrettet virksomhet med veiledning, rådgivning og foredrag for fylker og kommuner
 • Delta og igangsette arbeid med utredninger, revidering og utvikling av virkemiddelordninger innenfor seksjon skog

Kontaktperson for stillingen

Seksjonssjef Vibeke Tronstad Selnes, telefon 468 89 282. 

Seksjonssjef skog Per Guldbrand Solli, telefon 909 12 713.


Personlige egenskaper
 • Du har evnen til å tenke helhetlig og strategisk, og er strukturert og analytisk
 • Du har evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Du har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner kombinert med evnen til å arbeide effektivt på selvstendig grunnlag
 • Du er initiativrik, engasjert, fleksibel, og har stor gjennomføringsevne
 • Du vil representere Landbruksdirektoratet på en god måte i eksterne fora

Vi tillegger personlig egnethet stor vekt.


Kvalifikasjonskrav
 • Relevant masterutdanning fra universitet eller høyskole
 • Erfaring med skogforvaltning, arealplan eller naturforvaltning, gjerne erfaring fra arbeid med landbruks- og/eller miljøinteresser i planprosesser
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Ønskelig med god kunnskap om skogøkologi, biologisk mangfold og naturtyper
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og prosessledelse

Vi vil legge vekt på at søkeren utfyller seksjonens øvrige kompetanse.


Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver på et område i utvikling
 • Faglig utvikling gjennom team-arbeid i et miljø preget av god kompetanse og mye utadrettet virksomhet
 • Stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr 472 000,- til kr 583 900,- (ltr. 53-65) eller seniorrådgiver i lønnsspenn kr. 532 300,- til kr. 691 400,- (ltr. 60-74). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Flotte nye kontorlokaler ved Innocamp i sentrum av Steinkjer
 • Refusjon av utgifter til trening
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med funksjonsnedsettelse.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.


Om arbeidsgiveren

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også

støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Vi er 220 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.   

 

Sektor
Offentlig
Sted
Skolegata 22, 7713 Steinkjer
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Saksbehandler
Følg firma
281 følger dette firmaet

Skolegata 22, 7713 Steinkjer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 161095111
Sist endret 21. okt. 2019 14:47

Rapporter annonse