Utløpt

Enhetsleder Arkivforvaltning - Digitaliseringsavdelingen

Arbeidsgiver
Buskerud Fylkeskommune
Stillingstittel
Enhetsleder Arkivforvaltning - Digitaliseringsavdelingen
Frist
23.10.2019
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Buskerud fylkeskommune
Digitaliseringsavdelingen søker enhetsleder for Arkivforvaltning, plassert i seksjon Informasjonsforvaltning. Enhetsleder Arkivforvaltning skal lede en enhet som har ansvar for å forvalte, videreutvikle og gi råd på arkiv-/dokumentområdet og tilhørende fagprosesser. I dette ligger blant annet å utarbeide og forvalte retningslinjer og rutiner for arkivering og dokumenthåndtering i fylkeskommunen, utvikling av god arkivpraksis, fagansvar ved anskaffelser som berører arkivspørsmål, kvalitetssikring, høringsinstans ved arkivfaglige/informasjonsfaglige spørsmål etc. Enheten er videre ansvarlig for å sikre løsninger for bevaring av data (depot). Enhetslederen vil ha fag- og personalansvar for sin enhet og rapportere til seksjonsleder Informasjonsforvaltning.

Arbeidssted

Viken fylkeskommune legger opp til en fleksibel arbeidshverdag med stor grad av digital kommunikasjon. Fra 1.1.2020 vil vi være lokalisert på Galleriet i Oslo, fylkeshuset i Drammen og fylkeshuset i Sarpsborg. Kontorsted for seksjonslederen vil være på ett av disse stedene, men lederen må påregne å ivareta ledelse ved flere lokasjoner, og noe reisevirksomhet innad i fylket må påregnes.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Fra 1. januar 2020 skal fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus bli Viken fylkeskommune. Samlet vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere og bli en ledende utviklingsaktør og tverrfaglig kompetansebedrift i regionen, med godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Samtidig skal Viken fylkeskommune overta ansvar, oppgaver og kompetanse fra Statens vegvesen innenfor fylkesvegadministrasjon. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene framover.

Er du klar for en unik mulighet innenfor arkiv- og dokumentforvaltning? Ønsker du en lederstilling hvor du kan påvirke arkivlandskapet i den nye Viken-regionen? Er du motivert for en rolle hvor de beslutninger som tas påvirker innbyggeres tilgang til informasjon både om seg og sitt fylke? Trives du i skjæringspunktet der hvor forvaltning, organisasjon og teknologi møtes, og hvor du må strekke deg for å finne tverrfaglige løsninger og gode samarbeidsarenaer, både regionalt og nasjonalt?  Da er dette stillingen for deg!

Digitaliseringsavdelingen i Viken fylkeskommune er plassert i tjenesteområdet Finans, administrasjon og klima (FAK). Digitaliseringsavdelingen vil bestå av fire seksjoner, seksjon for Service, seksjon for Teknologi, seksjon for Informasjonsforvaltning og seksjon for Strategi og utvikling. Seksjon Informasjonsforvaltning består foreløpig av enhetene Arkivforvaltning og Arkitektur.

Ledere i Viken må ha evnen til å tilpasse seg endringer og ny teknologi på kort tid, ha forståelse for helheten og bidra til tverrfaglighet innad i egen enhet, i samarbeid med de andre enhetene og seksjonene i Digitaliseringsavdelingen og i samarbeid med fagmiljøene ellers i fylkeskommunen.

Vi søker en trygg kultur- og relasjonsbygger. Du har både strategiske og analytiske evner og gjennomføringskraft. Du er strukturert i en hektisk hverdag samtidig som du evner å skape motivasjon og legge til rette for utvikling. Din lederstil er inkluderende, synlig og tydelig, med gode kommunikasjonsevner.

Hovedoppgaver:

- Etablere og lede enheten og enhetens fagområder, herunder personalledelse og økonomiansvar.
- Faglig ansvar for arkiv- og dokumentområdet, og sikre en effektiv og korrekt dokumenthåndtering etter gjeldende lover og regler.
- Faglig ansvar for å sikre løsninger for bevaring av data (depot).
- Bidragsyter og pådriver i nasjonale, kommunale/fylkeskommunale samarbeid og fora innenfor arkiv- og dokumentfaget.
- Koordinere og sikre tett samhandling med øvrige enheter og seksjoner i avdelingen, herunder sikre at tjenestene fra egen enhet er tilpasset tjenester fra øvrige enheter og seksjoner i avdelingen.
- Bidra i omstillingsprosessen og bidra til å utvikle en ny organisasjon.
- Bidra til å bygge en organisasjon med sterk felleskapskultur og et godt arbeidsmiljø.
- Utvikling av medarbeiderne i egen enhet, samt bidra til utviklingen av seksjonen og avdelingen som helhet.
- Sikre god dialog og godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.

Kvalifikasjonskrav:

- God kompetanse om hvordan digitalisering kan bidra til å levere bedre tjenester, og betydningen av arkiv- og dokumentfaget i denne sammenheng.
- Relevant 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet.
- Erfaring med dokumentasjons- og informasjonsforvaltning og evne til å forstå samspillet mellom arkiv og teknologi.
- Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk, i tillegg til NOARK-standarden.
- Solid lagspiller, gode samarbeidsevner og erfaring med tverrfaglig arbeid.
- Serviceinnstilt, løsningsorientert og høy gjennomføringsevne.
- Relevant ledererfaring er fordelaktig.
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 Vi ber interesserte søkere om å benytte vårt standardiserte, elektroniske søknadsskjema  Stillingen er merket med ID-2621, som er tilgjengelige på våre hjemmesider www.ostfoldfk.no

Om arbeidsgiveren

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Nettverk
Facebook LinkedIn Twitter
Sektor
Offentlig
Sted
HAUGES GATE 89, 3019 Drammen
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Viken, fylkeskommune, enhetsleder, arkivforvaltning, Digitalisering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anders Aagaard Sørby
Stillingstittel
Digitaliseringsdirektør
Telefon
932 12 876
Kontaktperson
Håvard Nilsen
Stillingstittel
HR-rådgiver
Telefon
480 09 696
Følg firma
533 følger dette firmaet

HAUGES GATE 89, 3019 Drammen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 160806231
Sist endret 18. okt. 2019 15:21

Rapporter annonse