Utløpt

Klimakoordinator

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Klimakoordinator
Frist
22.10.2019
Ansettelsesform
Fast
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for areal, drift og utvikling er det ledig en fast stilling som klimakoordinator

Høgskulen på Vestlandet søker etter en engasjert person som kan delta i HVL sitt klima- og miljøarbeid. Som klimakoordinator vil du være motivator og pådriver for at HVL bli best i klassen når det kommer til klima og bærekraftig løsninger.

Stillingen som klimakoordinator er en fast stilling, men kan over tid bli omdefinert og inneha andre ansvarsoppgaver. Som klimakoordinator vil du bistå i arbeidet med å koordinere og utvikle hvordan HVL jobber med klimaspørsmålet i egen virksomhet. Stillingen er knyttet til avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling.

Arbeidsplassen er en av HVLs campuser; Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal eller Stord.


Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Ansvarlig for å koordinere klima- og miljøarbeid ved HVL.
 • Pådriver for å utvikle den grønneste høgskolen i Norge.
 • Synligjøre arbeidsområde og bidra til måloppnåelse om å redusere klimapåvirkningen.
 • Bidra til miljøvennlig utvikling.
 • Bidra med å videreutvikle og sertifisere bedriften innen miljøfyrtårn eller tilsvarende.
 • Bidra som representant og kontaktpunkt for klima- og miljøspørsmål.
 • Ansvarlig for nødvendige rapporteringer.
 • Fremlegge innovative og forsvarlige klima- og miljøtiltak.
 • Ansvarlig for å utvikle en overordnet klimaplan ved HVL.
 • Bidra ved nye byggeprosjekter, grønne innkjøp/ avtaler mm.
 • Bidra ved Klima og bærekrafts konferanse ved HVL.
 • Samarbeide med våre fagmiljø og eksterne partnere.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høgskole som eksempelvis sivilarkitekt, byplanlegger, samfunnsgeograf, sivilingeniør, fagkrets innen klima- og miljøspørsmål. 
 • Du har erfaring med å koordinere/ lede prosesser eller prosjekter
 • Du har erfaring med samarbeidsprosesser med ulike interessenter og aktører.
 • Du har kunnskap og erfaring fra klima- og miljøarbeid knyttet til eventuelt tilsvarende organisasjoner mfl.
 • Du har svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og behersker engelsk skriftlig og muntlig.

Søker med god relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig med evne til å ta opp egne initiativer, se muligheter og løsninger.
 • Ønske om å bidra til å realisere en bærekraftig og klimasmart Høgskole.
 • Ryddig, strukturert, praktisk og allsidig.
 • Høy gjennomføringsevne og omstillingsevne.
 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner.
 • Svært god evne til å tilrettelegge for samhandling.

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

  

Stillingen som klimakoordinator er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere kan stillingskode 1364 seniorrådgiver vurderes.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.


Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleder Endre Laastad, 55 58 76 43


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider.

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging,
Ingeniør,
Koordinering
Følg firma
519 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 159897306
Sist endret 8. okt. 2019 15:32

Rapporter annonse